Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Strona dajwlape.pl: Donoszš na sędziów w internecie

W cišgu trzech lat stronę dajwlape.pl odwiedziły miliony internautów.
www.sxc.hu
Codziennie na stronę z rankingiem sędziów wchodzi kilka tysięcy osób. Wpisami interesuje się prokuratura.
Strona dajwlape.pl cieszy się dużš popularnoœciš. W cišgu trzech lat odwiedziły jš miliony internautów. Nie każdy zostawia swój komentarz, ale czyta jš chętnie. W jednej z zakładek dostępny jest ranking sędziów z całej Polski. Można w nim zabrać głos na temat konkretnego sšdu lub konkretnego sędziego (z imienia i nazwiska). Internauci, którym przyszło się zmierzyć z wymiarem sprawiedliwoœci, mogš dodać dane sędziego do listy i zamieœcić obok tego komentarz. Opinia może być pozytywna, negatywna i obojętna. Wœród wpisów, które do tej pory się pojawiły, przeważajš te negatywne. Postanowiliœmy sprawdzić wœród sędziów, czy znajš ten portal i czy sprawdzajš na bieżšco, co się na nim dzieje. Okazuje się, że większoœć pytanych wie o rankingu i zaglšda do niego, szukajšc w nim opinii o sobie i o znajomych. Nie kryjš oburzenia, głównie z powodu tytułu strony. Wielu mówi o tym oficjalnie, inni wolš nie podawać nazwiska.

To obrzydliwe

Waldemar Żurek, sędzia Sšdu Okręgowego w Krakowie i rzecznik Krajowej Rady Sšdownictwa, o istnieniu strony nie wiedział. Zapoznał się z niš dzięki „Rz" kilka dni temu. Co o niej myœli? – Cóż, mamy demokrację i każdy może w internecie każdego krytykować – zauważa. Przyznaje też, że krytyka nie jest sędziom obca, bo sš jej poddawani codziennie. – Nazwanie strony „daj w łapę" uważam jednak za obrzydliwe. Po lekturze kilkunastu wpisów przyznam, że w co najmniej kilku wypadkach zastanowiłbym się nad pozwem lub zawiadomieniem prokuratury – mówi. Sš jednak zagadnienia, które próbuje tłumaczyć. I wymienia wpisy ojców na temat swoich spostrzeżeń w walce o prawa do dzieci i spotkań z nimi. – Wielu z nich by nie było, gdyby w prawie rodzinnym obowišzywała naprzemienna opieka nad dziećmi, tak jak jest to w innych europejskich krajach – wyjaœnia sędzia Żurek. Trochę tłumaczy też zawiedzionych, zrezygnowanych czy agresywnych ojców kochajšcych własne dzieci. – Wchodzi na salę człowiek, który kilka miesięcy, a bywa, że i lat, nie widział swojego dziecka. Na sali widzi sędzię-kobietę, ławników-kobiety, adwokat strony przeciwnej to też kobieta. W dodatku w tych okolicznoœciach zapada niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie. W takiej sytuacji mogš puœcić nerwy, a agresja wylewa się potem w internecie – tłumaczy.

Ostrożnie z korupcjš

Pytani przez nas inni sędziowie nie majš litoœci dla autorów wpisów dotyczšcych przyjmowania łapówek przez sędziów za konkretny, wczeœniej ustalony finał sprawy. – Te sprawy powinny być œcigane – uważajš. Nie sš jednak przekonani, czy powinni to robić sami skrytykowani i obrażeni w komentarzach sędziowie czy też sšd jako instytucja. – Bardzo łatwo jest sprawdzić IP komputera, dotrzeć do autora wpisu i ustalić, kto, gdzie, kiedy, komu i w jakich okolicznoœciach wręczył łapówkę – zauważajš. – Wówczas mamy prostš sprawę karnš: albo o pomówienie, albo o korupcję. Jakiœ wyrok musi zapaœć – podkreœla sędzia Żurek. O istnieniu strony wie od dawna Maciej Stršczyński, sędzia Sšdu Okręgowego w Szczecinie i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. I nie jest zdziwiony jej powstaniem. – Ludzie myœlš, że sędziowie biorš łapówki, bo taki przekaz często dostajš – mówi krótko. Przyznaje też, że sš adwokaci, których nie wpuszcza się do pokoju sędziowskiego, by nie mogli po wyjœciu z niego poinformować strony, że wszystko już załatwili. – Zeznawałem w tym roku w sprawie o łapówkę. Ktoœ twierdził, że wzišł pienišdze od strony dla mnie – opowiada sędzia Stršczyński. Komentarz może wpisać każdy, kto ma spostrzeżenia dotyczšce zachowania sędziego Tłumaczy też, że sšd, wyrokujšc, nie ma szansy nie podpaœć jednej ze stron. I dla tych niezadowolonych jest właœnie ta strona i ranking na niej umieszczony. Dla niego samego, jak podkreœla, wartoœć rankingu jest żadna.

Bo miał doœć

– Założyłem stronę i uruchomiłem ranking po tym, gdy osobiœcie dotknęły mnie problemy z sędziami rodzinnymi – przyznaje „Rz" Dawid Jabłoński, pomysłodawca, założyciel i administrator strony. Mówi, że w cišgu trzech lat przybywa nie tylko komentarzy, ale także wpisów, jakie pojawiajš się w sieci poza samš witrynš. – Odgrażano mi się, proszono o usunięcie krytycznych wpisów – opisuje reakcję na to, co się dzieje na stronie. Zdarza się, że prokuratura prosi o informacje (IP) o autorach wpisów. – Podaje pan? – pytamy. – To zależy, czego sprawa dotyczy. Jeœli korupcji, to z reguły tak – odpowiada „Rz". „Sympatyczna i kompetentna", „uprzedzona do strony", „czyta pobieżnie akta i lubi mocno fantazjować w uzasadnieniu", „na kilku rozprawach sędzia zasnęła za sędziowskim stołem", „sędzia przyszedł na rozprawę pijany albo pod wpływem œrodków odurzajšcych czy narkotyków" – to przykłady komentarzy. Padajš obok nazwisk i imion sędziów. – To te nie najgroŸniejsze, bo wišżš się z ocenš sędziego i jego zachowania na sali rozpraw. Walczyć z nimi nie ma co, ale można próbować wyeliminować te niezasadne – wskazuje jeden z sędziów. Jak chce to zrobić? Nagrywać rozprawy. I nie chodzi tu o e-protokół, tylko o rejestrowanie przebiegu rozprawy, zachowania œwiadków i sšdu, przygotowania do rozprawy itd.

Głos ?na jedno kliknięcie

By zamieœcić komentarz na stronie dajwlape.pl, nie trzeba się nawet logować. Wystarczy kliknšć na nazwisko sędziego, a potem dodać swoje uwagi. Podobnych portali jest więcej, np. ZnanyLekarz.pl. Na nim pacjenci wymieniajš się opiniami o medykach. Z kolei na portalu Facebook działa strona o nazwie Sfotografuj Policjanta. Użytkownicy FB zamieszczajš tam np. zdjęcia radiowozów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych albo przeznaczonych dla niepełnosprawnych. W ten sposób obywatele chcš walczyć z niekompetencjš w najważniejszych instytucjach państwa. – Formuła rankingów sprawdza się w wielu dziedzinach. Powstajš coraz to nowe. Mamy już rankingi szkół wyższych, lekarzy, szpitali, urzędów skarbowych czy kancelarii prawnych – ocenia zjawisko socjolog Łukasz Zagórski. Jego zdaniem to naturalna kolej rzeczy ze względu na konkurencję, która wymusza rywalizację, i na coraz bardziej œwiadome społeczeństwo. To właœnie jemu ma służyć szczególnie formuła rankingu pozwalajšca na ocenę zachowań konkretnych sędziów. – Ludzie reagujš także na sytuacje, w których chcš wypełnić swój obowišzek, a tymczasem sš Ÿle traktowani – dodaje Zagórski. Podaje przykład stawiennictwa przed sšdem w charakterze œwiadka. Człowiek zwalnia się z pracy, idzie do sšdu złożyć zeznania, a na miejscu okazuje się, że chociaż jest to pierwsza sprawa na wokandzie, sędzia spóŸnia się ponad 40 minut. Jak gdyby nigdy nic wchodzi na salę i nie wyjaœnia powodu spóŸnienia. Chwilę potem następna niespodzianka: na wokandzie widniejš nazwiska szeœciu œwiadków i wszystkich zapisano na jednš godzinę. Pozostali godzinami czekajš pod drzwiami. – To przestaje się ludziom podobać. Kiedy jeszcze sędzia pozwoli sobie na niegrzecznoœć, ironiczny komentarz lub po prostu nieeleganckie zachowanie, pewne jest, że jeœli petent wie o istnieniu takiego rankingu, to skorzysta z możliwoœci zabrania głosu. Nawet gdy nie jest pieniaczem – dodaje Zagórski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL