Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Płace

Wynagrodzenie osób znajšcych języki obce: biegły angielski najlepiej płatny

sxc.hu
Wynagrodzenia całkowite osób, które znajš wybrane języki obce w stopniu ?bardzo dobrym, były wyższe niż ogólna mediana dla Polski wynoszšca w 2013 r. 4050 zł. ?Najwięcej zarabiały osoby mówišce biegle po angielsku. Miesięczna płaca połowy ?z nich to przynajmniej 5670 zł.
Tylko nieznacznie słabiej były wynagradzane osoby deklarujšce bardzo dobrš znajomoœć języka francuskiego. Połowa z nich zarabiała więcej niż 5645 zł brutto. Na zarobki powyżej 5500 zł mogła też liczyć połowa pracowników znajšcych bardzo dobrze język niemiecki. Powszechnie uważa się, że im więcej języków obcych ktoœ zna, tym więcej zarobi. Okazuje się jednak, że wœród osób, które na poziomie dobrym lub bardzo dobrym znajš co najmniej trzy języki (angielski, niemiecki oraz jeden inny), wyższe wynagrodzenia otrzymujš tylko kierownicy oraz dyrektorzy i członkowie zarzšdu. W 2013 r. płace kierowników, którzy biegle mówili po angielsku, niemiecku oraz posługiwali się jeszcze jednym, dodatkowym językiem obcym, były o 23 proc. wyższe od wynagrodzeń tych, którzy znali jedynie angielski. W przypadku dyrektorów różnica ta była jeszcze większa i wyniosła 59 proc.
Analizujšc wynagrodzenia osób znajšcych różne języki obce, należy też pamiętać, że zazwyczaj sama ich znajomoœć nie wystarczy, aby zarabiać więcej. Liczy się przede wszystkim to, czy ktoœ wykorzystuje te umiejętnoœci w pracy. Powyższe dane to wynik ogólnopolskiego badania wynagrodzeń przeprowadzonego w 2013 r. przez Sedlak & Sedlak.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL