Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Zostań twarzš swojego regionu

Od lewej: wiceburmistrz Ciechocinka Marian Ogrodowski, aktorka Joanna Koroniewska, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Elżbieta Wšsowicz-Zaborek
materiały prasowe
- Zawsze mówiłam, że Kujawsko-Pomorskie ma najładniejsze kobiety i najinteligentniejszych mężczyzn – zachwala region, z którego pochodzi, Joanna Koroniewska. Znana aktorka bierze udział w akcji Polskiej Organizacji Turystycznej, podsumowujšcej promocję Polski na arenie międzynarodowej
POT kończy właœnie wielkš kampanię prowadzonš od 2010 roku pod hasłem Promujmy Polskę Razem. Chciałby, aby informacja o tym bezprecedensowym wysiłku organizacyjnym i finansowym dotarła do jak największej liczby mieszkańców kraju. Jak wyjaœniał swego czasu prezes POT Rafał Szmytke, chodzi też o to, by ludzie zobaczyli, jak wiele zmieniło się w ostatnich latach, jeœli chodzi o atrakcyjnoœć turystycznš, w ich otoczeniu i, by chcieli korzystać z tego i poczuli się dumni, że Polska na turystycznej mapie œwiata zyskuje rangę. W pištek POT zainicjował w Inowrocławiu serię konferencji i spotkań na ten temat. Podobne zamierza odbyć w każdym województwie. Pierwsze spotkanie z dziennikarzami i samorzšdowcami odbyło się w nowej pijalni wody mineralnej Inowrocławianka w inowrocławskim parku zdrojowym.

Dziewczynka o imieniu Polska

- Dawno temu była sobie dziewczynka, Polska. Nikt nie wiedział, jaka jest ani gdzie mieszka – mówiła wiceprezes POT Elżbieta Wšsowicz-Zaborek. – To się teraz zmieniło.
Wšsowicz-Zaborek przypomniała, że w ramach akcji Promujmy Polskę Razem POT zorganizował rejs żaglowcem Chopin dookoła Europy (2010 r.), udział Polski jako kraju partnerskiego w największych targach turystycznych na œwiecie, ITB w Berlinie (2011 r.),  a także kampanie reklamowe w całej niemal Europie, a ostatnio także w Azji. Promocja Polski przynosi efekty. – W 2012 roku do Polski przyjechało 11 procent turystów więcej niż w 2011 roku, a w 2013 jeszcze milion więcej. Każdy zostawia œrednio 400 dolarów. Turystyka wypracowuje 6,4 procent Produktu Krajowego Brutto – wyliczała Wšsowicz-Zaborek. – Polska zyskała wizerunkowo, a wskaŸnik satysfakcji turystów odwiedzajšcych nasz kraj wynosi teraz 4,1 w skali od 1 do 5. Z innymi krajami konkurujemy jak równy z równym, bo różnorodnoœć i jakoœć oferty turystycznej stawia nas w rzędzie najciekawszych miejsc do odwiedzenia w Europie.

Kujawsko-Pomorskie uzdrowiskami stoi

- Każdy przyjazd do Polski to duże przeżycie, a każdy turysta zachowa w pamięci dobre wspomnienia – wyjaœniała z kolei istotę przekazu promocyjnego kampanii prowadzonej pod hasłem "Polska.Come and Finde Your Story" Barbara Tutak, wicedyrektor departamentu planowania marketingowego POT. Ta kampania prowadzona jest w oparciu o „bajkowy" przekaz. POT we współpracy z szesnastoma regionami przygotował bowiem serię zdjęć, w których wykorzystuje motywy z popularnych na Zachodzie bajek i legend. Poszczególnym regionom przypisano bajkowe postaci. W plakacie poœwięconym Kujawsko-Pomorskiemu jest to nawišzanie do znanego każdemu sympatycznego stwora Shreka, który tutaj został wprzęgnięty w promowanie turystyki uzdrowiskowej oraz spa i wellness. Jak wyjaœnia Artur Kasprowicz z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, rozwijanie tego rodzaju turystyki wpisane jest w strategię turystyczna regionu. – Mało kto wie, że mamy najwięcej łóżek w uzdrowiskach na tysišc mieszkańców w Polsce. Ciechocinek, Inowrocław, Grudzišdz i Wieniec Zdrój to nasze perły – zapewnia. – Ich infrastruktura została w ostatnich latach odnowiona, a w regionie powstały nowoczesne hotele. Mamy więc przewagę nad oœrodkami uzdrowiskowymi w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii, gdzie często czas zatrzymał się 20 lat temu. Samorzšdowcy i przedsiębiorcy Kujawsko-Pomorskiego powołali dwa miesišce temu klaster turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej, by lepiej się promować. Pozyskali od Turystycznej Agencji Rozwoju Regionalnego 100 złotych na stworzenie strategii i, jak zapowiada Kasprowicz, zamierzajš wystšpić o 3 miliony złotych na jej marketingowš realizację. Podczas konferencji prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza pochwalił się z kolei uruchomieniem rozlewni bogatej w minerały wody z miejscowego Ÿródła. Nadano jej nazwę „Inowrocławianka".

16 twarzy na 25 billboardach

Polska Organizacja Turystyczna wykorzystuje teraz bajkowš kreację na polskim rynku. Przekonuje samych Polaków, że można spędzić Bajkowy Urlop w Polsce. Popularyzacji tego hasła służyć będzie również wyłonienie „twarzy regionu". Przy okazji konferencji organizowanych w poszczególnych województwach mieszkańcy będš mogli przyjœć i sfotografować się na tle plakatu danego regionu. Głosowanie w Internecie zdecyduje, kto zostanie twarzš danego regionu. Zwycięzcy dostanš po 2000 złotych nagrody i zyskajš sławę, bo ich zdjęcia będš rozwieszone na 250 billboardach w całym kraju. Do fotografowania się w Inowrocławiu zachęcała znana aktorka, torunianka z pochodzenia, Joanna Koroniewska.  Nikt – czy to wycieczka szkolna, czy starsi kuracjusze – nie przeszedł obojętnie obok takiej okazji. Fotografowano się chętnie nie tylko na tle billboardu, ale i z gwiazdš, która z radoœciš na to przystawała. Najbliższe spotkania, na które zaprasza POT
ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL