Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Innowacyjność nie potrzebuje polityków

Kultura tworzenia i brania spraw w swoje ręce, ?którš tworzš obywatele 3D, jest coraz bardziej modna. I dobrze! Bo z takiego podejœcia rodzš się zarówno innowacyjne przedsięwzięcia, jak i pożyteczne ?akcje społeczne – pisze pracownik naukowo-dydaktyczny AGH.
Wytwórnia, Hackerspace KRK, OpenCoffee, CreativeCracow, Hive53, WebMuses. Nazwy modnych krakowskich lokali? Nie, to miejsca, w których chętni mogš się spotkać i wspólnie „pomajsterkować", oraz społecznoœci, które organizujšc otwarte spotkania, dzielš się wiedzš i zarażajš pasjš. To, co je „napędza", to otwartoœć na innych i chęć łšczenia różnych doœwiadczeń i punktów widzenia, by wspólnie tworzyć coœ wartoœciowego.

Razem można więcej

Wystarczyły cztery dni (łšcznie około 30 godzin pracy), by grupa ludzi, którzy nigdy wczeœniej się nie spotkali, zidentyfikowała i sprecyzowała problem hałasu w mieœcie, a także zaproponowała jego rozwišzanie i wykonała prototyp ? kompas akustyczny, czyli aplikację na smartfony, dzięki której powstaje miejska mapa hałasu. Tak zmieniajš œwiat m.in. społecznoœć MakerSpace Kraków czy projekt MediaLab Innowacji Społecznej organizowany przez prężnie działajšcš grupę Warsztat Innowacji Społecznych. Nowy patriotyzm polega na tym, że zamiast szukać konfliktów, wspólnie pracujemy nad poprawš naszego życia
Współczeœni makerzy (majsterkowicze) i hakerzy (wbrew powszechnemu rozumieniu, nie komputerowi przestępcy, ale osoby, które na własnš rękę chcš usprawniać istniejšce rozwišzania) wierzš, że nawet pojedynczy człowiek może – bez odpowiedniego finansowania, odgórnych reglacji,?wspierajšcych go struktur ? doprowadzić do zmian lub przynajmniej je zapoczštkować. Że współdziałajšc z podobnymi sobie, ma się wpływ na otoczenie. Że wspólnie można naprawiać to, co nam się nie podoba.

Wydrukuj sobie przyszłoœć

Taka postawa – pojedynczych osób, ale i całego społeczeństwa – to fundament innowacyjnoœci Ameryki. Przekonałam się o tym podczas dwóch intensywnych miesięcy w Dolinie Krzemowej, które spędziłam tam dzięki programowi Top 500 Innovators. Z inspiracji kalifornijskimi doœwiadczeniami zrodziła się grupa Creative Cracow. Organizujemy w jej ramach szkolenia z kreatywnoœci, gry miejskie i otwarte spotkania, tzw. kreatywne œniadania, na których można poznać ciekawe osoby i inspirujšco spędzić poranek. Takich oddolnych inicjatyw jest znacznie więcej. I – co istotne – nie wymagajš one wcale budowy infrastruktury, a następnie znacznych œrodków publicznych na funkcjonowanie instytucji będšcych jej operatorami. W cišgu ostatniego roku w całej Polsce odbyło się mnóstwo wydarzeń, otwartych szkoleń i warsztatów, a także interdyscyplinarnych projektów ukierunkowanych na rozwišzywanie realnych problemów. A to oznacza, że modernizacja, o jakiej mówię, już trwa! Jej symbolem jest dla mnie Antek, pięcioletni syn kolegi działajšcego w Hackerspace. Chłopiec sam zaprojektował na komputerze zabawkę, a następnie – już z pomocš taty ? wydrukował jš na drukarce 3D domowej roboty. Jego starszy brat, dziewięcioletni Jasiek, jest już doœwiadczonym projektantem i uczestnikiem warsztatów budowania takich drukarek. Co mały Antek stworzy za parę lat, skoro od dzieciństwa wie, że może sam budować rzeczy, których potrzebuje?

Pomysły rodzš się na styku

Jeszcze lepsze efekty można zaobserwować w projektach interdyscyplinarnych, gdzie wspólny język znajdujš specjaliœci z różnych dziedzin. W atmosferze kultury hakerskiej ludzie naturalnie dzielš się wiedzš, wzajemnie się inspirujšc i wzbogacajšc. Bilety na spotkania tematyczne, na przykład warsztaty programowania organizowane przez grupę WebMuses, rozchodzš się w kilkanaœcie minut. Wydarzenia w rodzaju OpenCoffee czy kreatywne œniadania gromadzš ? mimo wczesnej pory ? sporo osób, które przy porannej kawie uczš się nowych rzeczy, poznajš innych ludzi o pozytywnym nastawieniu i nawišzujš z nimi współpracę. Dzięki otwartym spotkaniom społecznoœci Hive53 ich uczestnicy uczš się przedsiębiorczoœci. Ale nie tej opartej na skrupulatnym wypełnianiu urzędowych druków, z jakš się zetknęli w szkole. Uczęszczajšc na takie spotkania, można posłuchać prawdziwych przedsiębiorców, których historie uczš i inspirujš.

Działaj! Działaj! Działaj!

Młodzi ludzie, którzy nie wikłajš się w ideologiczne dysputy, ale sš wręcz uzależnieni od wspólnego działania, otrzymali już nawet swojš nazwę: obywatele 3D (Działaj! Działaj! Działaj!). Jak pisze Bartosz Józefowski z Krakowskiego Parku Technologicznego: „Obywatelem 3D nazywam kogoœ, kto z trudem wymienia nazwiska maksymalnie dwóch, trzech urzędujšcych ministrów, ale jest gotów w wolnym czasie urzšdzić 24-godzinny hackaton, czyli maraton programistyczny, podczas którego ochotnicy zastanawiajš się, jak poprawić bezpieczeństwo dzieci w swoim mieœcie, i kończš wydarzenie z gotowym produktem, takim jak np. aplikacja mobilna dla rodziców". Kultura tworzenia i brania spraw w swoje ręce, którš tworzš obywatele 3D, jest coraz bardziej modna. I dobrze! Bo z takiego podejœcia rodzš się zarówno innowacyjne przedsięwzięcia, jak i pożyteczne akcje społeczne. Jednš z nich jest projekt Koduj dla Polski stworzony w ramach inicjatywy Otwarta Małopolska, podczas którego kilkudziesięciu programistów pisało przez całš noc aplikacje użyteczne społecznie. W taki oto sposób, stopniowo, bez fanfar, ale i bez kompleksów, rodzi się nowy patriotyzm, który polega na tym, że zamiast szukać konfliktów, wspólnie pracujemy nad poprawš naszego życia. Nie byłoby to jednak możliwe bez umiejętnoœci dostrzegania otaczajšcych nas możliwoœci i aktywnego podchodzenia do kształtowania swojego życia. Dlatego zamiast narzekać i biernie czekać, aż mniej lub bardziej abstrakcyjny podmiot wskaże dobre studia, da pracę czy poprawi porzšdek na osiedlu, warto poszukać ludzi, z którymi będziemy mogli zrobić to wspólnie. W ramach działań oddolnych ukierunkowanych na współpracę i kreatywne rozwišzywanie problemów społecznych buduje się wspólnota i poczucie sprawczoœci. I to właœnie poprzez te działania, a nie budowę drogich i nieefektywnych „skorup", wiedzie droga do prawdziwej modernizacji Polski. Autorka jest pracownikiem naukowo-?-dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, współzałożycielkš grupy Creative Cracow. Współpracuje z Kongresem Obywatelskim. Była mówcš sesji plenarnej w ramach VIII Kongresu Obywatelskiego
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL