Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Trzeba stworzyć modę na turystykę wiejskš

materiały prasowe
Kieleckie targi Agrotravel pokazujš, że mamy już całkiem bogatš i zróżnicowanš ofertę agroturystycznš. Teraz czas na jej promocję - w kraju i za granicš
Prawie 150 wystawców wzięło udział w szóstych Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach. Głównie z Polski, choć pojawiło się kilka stoisk ze Słowacji, z Litwy i Ukrainy. Byli też goœcie z Łotwy, Malty, Mołdawii, Gruzji, Niemiec i Włoch. Ukraiński Obwód Winnicki i Wielkopolska były partnerami tegorocznych targów.

Szwedzi i Amerykanie na polskiej wsi

- Jeszcze do niedawna turystyka wiejska była niedoceniana, teraz zaœ mamy w zasadzie gotowy produkt, który możemy promować zarówno w kraju, jak i za granicš – mówiła podczas konferencji prasowej oodsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska. Jaki to produkt? – Osiem tysięcy gospodarstw i 80 tysięcy miejsc noclegowych, jakie oferuje turystyka wiejska – podliczał podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa Tadeusz Nalewajk.  Jego atutami sš kultywowanie w gospodarstwach tradycje i obrzędy i œwiadczenie przez nie coraz więcej usług. Bardzo istotnym czynnikiem jest cena wypoczynku w takich miejscach, zdecydowanie niższa niż w krajach zachodnich, gdzie agroturystyka jest bardzo modna. Powinniœmy więc takš modę zaszczepić i na naszym gruncie, zachęcić Polaków, aby urlop spędzali w kraju, na łonie natury. A także skłonić do tego cudzoziemców.
- Naszš ofertš turystyki wiejskiej  zaczynajš interesować się już Szwedzi, Włosi, Amerykanie – zauważa prezes POT Rafał Szmytke. Zdaniem Klausa Ehrlicha, sekretarza generalnego Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej (Eurogites) Polska zbyt dużo pieniędzy unijnych wpompowała w turystykę wiejskš bez wczeœniejszego rozeznania, czego tak naprawdę może chcieć jej potencjalny klient. Przeczy temu jednak sama oferta zgromadzona na tegorocznych targach Agrotravel, podczas których można było odnieœć wrażenie, że szyta jest na miarę potrzeb bardzo wymagajšcego odbiorcy, w każdym wieku. Poza tym przygotowywana jest z niezwykłš pieczołowitoœciš i inwencjš.

Zioła z procentami i bez

- Nasze stoisko tworzyliœmy we współpracy z lokalnymi grupami działania, a tych w regionie jest 31 – mówi Renata Gembiak-Binkiewicz z Wielkopolski. – Proponujemy największe, stałe plenerowe widowisko w Polsce pt. „Œpišcy Rycerze Królowej Jadwigi" realizowane w Murowanej Goœlinie,  w którym fakty z życia Andegawenki przeplatajš się z literackš fikcjš – opowiada Gembiak-Binkiewicz. – Połšczyliœmy je z ofertš wybranych gospodarstw agroturystycznych tak, aby mogli w nich przenocować widzowie spektaklu. Na razie ulotka jest tylko po polsku. Ale myœlimy o tym, żeby wybrać się w przyszłym roku na Grüne Woche, targi żywnoœci, rolnictwa i ogrodnictwa w Berlinie. Wtedy ulotki przetłumaczymy na angielski i niemiecki. Reprezentujšca Małopolskę Bożena Srebro, dyrektor Sšdeckiej Organizacji Turystycznej za swoje produkty co roku zbiera nagrody. – Mój pierwszy projekt, Wieœ Pachnšcš Ziołami, uhonorowano na targach w Poznaniu i na Agrotravel – mówi, chwalšc się, że gospodynie bioršce w nim udział robiły studia podyplomowe, co pozwoliło im zdobyć fachowš wiedzę z zakresu ziół i zielarstwa. Jest to katalog 20 skategoryzowanych gospodarstw agroturystycznych z ofertš zielarskš w postaci potraw i napojów, również z procentami, z dodatkiem ziół. Opatrzone nierzadko dowcipnymi czy tradycyjnymi nazwami, jak Zupa Bieda z pokrzywy, kwaœnica Rzepka czy Zupa Czarownicy stanowiš specjalnoœć wybranych gospodarzy. Srebro zauważa, że wspomniane nagrody przełożyły się na wyraŸny wzrost zainteresowania wypoczynkiem w skatalogowanych gospodarstwach. W tym roku promuje Małopolskš Wieœ dla Dzieci. - Ideš tego pomysłu jest pokazanie dzieciom, że mleko nie jest z Tesco, ale od krowy, a jajka od kury, nie z Biedronki – mówi, wręczajšc mi katalog 16 skategoryzowanych obiektów agroturystycznych pełen ofert dla najmłodszych i ich rodzin, a w nim między innymi karmienie zwierzšt, wypiekanie chleba, wyprawy przyrodnicze. Maciej Goławski z Fundacji Turystycznej Lubelszczyzna mówi: - Naszym zadaniem jest rozwój turystyki w regionie, zwłaszcza aktywnej, opartej na dziedzictwie kulturowym, bo wtedy wycišgniemy turystów z miast. Chociażby do Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku Greenways, dla którego przygotowany został specjalny paszport. Prawie 500 km oznakowanych tras rowerowych, 31 wyznaczonych miejsc wypoczynku ze stołami, ławami i grillem, 12 punktami serwisowania, 7 izbami produktów lokalnych, gdzie oprócz zabytków umieszczono gospodarstwa agroturystyczne – to kolejny przykład ciekawie przygotowanego, pełnego produktu. Nota bene inicjatywa ta pozwala na poznanie odcinka dłuższego, bo międzynarodowego Bursztynowego Szlaku Greenways, wiodšcego z Budapesztu po Hel, czyli łšczy nas z Europš.

Słoneczka zapewniajš jakoœć

Obecni na targach wystawcy nie tylko chwalili prężnoœć lokalnej inicjatywy. – Wiele gospodarstw agroturystycznych działa w szarej strefie bojšc się jš opuœcić ze względu na skarbówkę – przyznaje Goławski. – Z reguły wynika to z niedoinformowania gospodarzy, którzy nie wiedzš, że do 5 pokojów w gospodarstwie nie muszš zgłaszać do urzędu – dodaje. – Nie mamy dobrych doœwiadczeń z LGD, bo one w swych działaniach ograniczajš się tylko do tego, co muszš w ramach unijnych programów – zauważa Aneta Stanowczyk, prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego Pojezierza Łęczycko-Włodawskiego Polesia Czar. – Konieczna jest kategoryzacja obiektów agroturystycznych, bo tylko ona może być gwarancjš odpowiedniego poziomu usług – podkreœla Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Goœcinne. Ta, powstała w 1996 r., organizacja o zasięgu ogólnopolskim zrzesza stowarzyszenia, do których należš właœciciele obiektów turystyki wiejskiej, promuje i wspiera ich rozwój. Federacja opracowała dobrowolny system kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej. W 2012 r. podzieliła gospodarstwa na dwa rodzaje: wypoczynek na wsi i wypoczynek u rolnika. Kategoryzuje je nadajšc słoneczka, jak gwiazdki hoteli. – Dobrze byłoby wyrobić w naszym turyœcie nawyk pytania o kategorie gospodarstw agroturystycznych, tak jak to już ma miejsce w przypadku hoteli – podkreœla Czerniec. – Tylko bowiem w gospodarstwach skategoryzowanych możemy zapewnić odpowiedniš jakoœć usług.

Ciężka praca zamiast korporacji

- Oferta gospodarstw agroturystycznych jest teraz bardzo zróżnicowana – mówi Jarosław Panek, rzecznik Œwiętokrzyskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. – Sš takie prowadzone przez nie najmłodszych rolników, dla których Internet nadal jest pewnš nowinkš technicznš, a zatem ich strony www sš oparte na bardzo prostym szablonie. Działalnoœć w LGD, zrzeszajšcych zazwyczaj 12 - 18 gospodarstw stwarza im możliwoœć wymiany doœwiadczeń. Co ciekawe jeszcze niedawno rolnicy bronili się przed takš współpracš, obawiajšc się konkurencji – teraz już wiedzš, że wspólne działanie podnosi standard ich oferty, pozwala jš poprawiać i rozwijać – dodaje. Wskazuje też na inny trend. Coraz więcej młodych ludzi „postkorpo", czyli po kilku czy kilkunastoletniej pracy w korporacjach porzuca ten model życia i zakłada na wsi agroturystykę. – Poczštkowo motywem jest chęć wytchnienia, ucieczki od pędu wielkiego miasta, choć na miejscu orientujš się, że przy takiej pracy specjalnie nie odpocznš, bo dla osišgnięcia sukcesu i tutaj trzeba ciężko pracować – mówi Jarosław Panek. – Postkorpo majš już jednak atut w postaci know-how, oni wiedzš, jak robić biznes, umiejš go wypromować przy pomocy skutecznych, nowoczesnych narzędzi. Dowcipnie zredagowana, ale zarazem bardzo konkretna oferta, przygotowana pod wybranego klienta, nierzadko w również w obcych językach, obecnoœć na FB i twitterze, sprawia, że takie gospodarstwa majš większš szansę na rynku. Nagrodzeni Najlepsi wystawcy odebrali nagrody na uroczystej gali pierwszego dnia targów. W konkursie za najciekawsze stoisko uhonorowano: Urzšd Marszałkowski Województwa Lubelskiego I nagrodš, Urzšd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego II nagrodš, a III nagroda przypadła Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego. Zwycięzca, oprócz dyplomu i statuetki dostał 16 m kw. bezpłatnej powierzchni wystawienniczej na następne targi Agrotravel od organizatora targów Targi Kielce S.A. W konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej zwyciężyła Sšdecka Organizacja Turystyczna, otrzymujšc nagrodę głównš 5 tys. zł za pakiet „Małopolska wieœ dla dzieci". Drugie miejsce i 4 tys. zł zdobyło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak za pakiet „Przepłyń mnie a zagwiżdżesz z zachwytu". Trzeciš nagrodę i 3 tys. zł dostał Janusz Nowak z Agroturystyki Karczma Kaliska za pakiet Karczma Kaliska. Nagrody ufundowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Targi Agrotravel w Kielcach odbywajš się w tym roku między 11a 13 kwietnia.
ródło: turystyka.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL