Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

Ludzie nie wiedzš, co myślš

Oscar Brenifier jest doktorem filozofii i pedagogiem. Opublikował liczne artykuły na temat nauczania filozofii dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest autorem tekstów do serii „L'apprenti philosophe" (Adept filozofii). W Polsce ukazały się już cztery ksišżki z serii Dzieci Filozofujš (wyd. Zakamarki): „Uczucia, co to takiego?", „Ja, co to takiego?", „Życie, co to takiego?", „Dobro i zło, co to takiego?".
materiały prasowe
Z pisarzem Oscarem Brenifierem, francuskim filozofem tworzšcym dla dzieci - rozmawia Monika Janusz - Lorkowska.
Rz:  Chciałabym, aby to pan zadał pierwsze pytanie. - Oscar Brenifier: Dlaczego? Bo ma pan w tym wprawę. Wszystkie pana ksišżki dla dzieci złożone sš z pytań.
Dobrze. Jaki jest największy problem w pani życiu? Oscar Brenifier jest doktorem filozofii i pedagogiem Wolałabym nie rozmawiać o moich problemach. Dlaczego? To mało interesujšce dla czytelnika. Skšd pani to wie? Tak mi się wydaje. Odpowie pani na to pytanie? Nie jestem pewna. Raczej nie. Zobacz galerię zdjęć
No tak. Ludzie przeważnie pytajš o pogodę, jak ci się spało, etc. A tu bęc! Miło, że pani się przynajmniej zastanawia nad odpowiedziš. Chciałaby pani wiedzieć, albo już wie, jaki to problem, ma jakšœ hipotezę na ten temat. Ale nie jest pewna. Życie generalne jest niepewne i to może być dla Pani problemem, wiedziała pani o tym? Ile wspólnego ma filozofia z psychologiš i retorykš? Zmieniamy temat. Wręcz przeciwnie. Niewiele. To sš zupełnie różne sprawy. Retoryka jest sztukš mówienia i przekonywania, niekoniecznie do prawdy. Psychologia z kolei bazuje na emocjach. Tymczasem filozofia to umysł, rozumowe poszukiwanie motywu. Filozof nie dba o ludzkie traumy z dzieciństwa, dšży do prawdy i wyjaœniania problemów bez emocji, wyłšcznie przy pomocy logiki. Łatwiej rozmawia się o filozofii z dziećmi czy z dorosłymi? Ja nie rozmawiam o filozofii, ja jš praktykuję. Uczę jak argumentować, jak rozmawiać, jak wspólnie myœleć i funkcjonować, jak zadawać pytania i szukać odpowiedzi na nie. Czy dzieci sš praktykujšcymi filozofami? Podobno filozofujš codziennie i robiš to intuicyjnie. Gdyby ta umiejętnoœć była dla dzieci naturalna, nie musiałbym tworzyć dla nich ksišżek. „Dzieci - filozofami" to doœć powszechne, ale błędne stwierdzenie. Z filozofiš jest u nich jak z gimnastykš czy sportowš grš zespołowš. Skaczš i biegajš - i to jest owszem, intuicyjne, ale trzeba im pokazać jak się gimnastykować i jak grać według reguł. Ale fakt, uczenie dorosłych jest trudniejsze. Dlaczego? Sš rutynowi. Wyrobili też w sobie mechanizmy obronne przed prawdš. Nie chcš jej dociekać. Prawda bywa różna, a łatwiej jest działać schematycznie, w tym - myœleć schematycznie. Dzieci często zadajš pytania, które nas zaskakujš. I to o ważne sprawy. Tak, ale sš to pytania naiwne. Dzieci nie sš filozofami, bo nie rozumiejš konsekwencji zadawania pytań. One najczęœciej wyrażajš swoje obserwacje bez œwiadomoœci ich znaczenia. A filozofia musi angażować œwiadomoœć. Widzi pan dużš różnicę w rozumowaniu i odpowiadaniu na filozoficzne pytania u dzieci z niewielkš różnicš wieku, takš jak rok, dwa lata? To nie jest kwestia wieku. Ja widzę różnicę w odpowiadaniu na pytania u tego samego dziecka już po pięciu minutach! Bo umysł przeważnie jest zmšcony. Na ogół nie ćwiczymy myœlenia i ludzie generalnie sami nie wiedzš, co myœlš. Mówi pan o korzyœciach z odpowiadania na pytania słowami „tak" lub „nie". Tymczasem byłam œwiadkiem przeprowadzania takiego ćwiczenia wœród publicznoœci. Doroœli bronili się twierdzšc, że œwiat nie jest czarno-biały. Dzieci nie miały z tym problemów. Bo najmłodsi po prostu grajš w grę. Jeœli jej zasady sš jasne, one je akceptujš. Tymczasem doroœli podważajš regułę. Zastanawiajš się, dlaczego jest ona taka, a nie inna. Proponujš własne zasady. Bojš się, długo zastanawiajš nad odpowiedziš. Ich umysł jest już obcišżony zdarzeniami i skojarzeniami. Ma pan szczęœcie do œwietnych i bardzo dowcipnych ilustratorów. Angażuje ich wydawca. Ja nie dbam o tę stronę lektury. Ale to przecież integralna, bardzo ważna częœć dzieła!? Ilustratorzy uzupełniajš tekst, dowcipkujš na temat opisywanych sytuacji, a puszczajšc oko do czytelnika spuszczajš powietrze z powagi filozoficznych pytań i odpowiedzi. Wierzę pani, a nawet jestem pewien, że ma pani rację. Bo jak zaniosłem tekst do wydawcy, to było tego dwie strony. I on wykrzyknšł „no nie,! to nie jest ksišżka!". Rozmawiała Monika Janusz - Lorkowska Oscar Brenifier jest doktorem filozofii i pedagogiem. Opublikował liczne artykuły na temat nauczania filozofii dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest autorem tekstów do serii „L'apprenti philosophe" (Adept filozofii). W Polsce ukazały się już cztery ksišżki z serii Dzieci Filozofujš (wyd. Zakamarki): „Uczucia, co to takiego?", „Ja, co to takiego?", „Życie, co to takiego?", „Dobro i zło, co to takiego?".
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL