Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Użytkowanie wieczyste rzadko z ulgami

O tym, ile wynosi stawka rocznej opłaty, decyduje przeznaczenie gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.
Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Nie wszyscy muszš regulować należnoœci za użytkowanie wieczyste ?do końca marca. Gminy rozkładajš je na raty nielicznym.
Zbliża się koniec pierwszego kwartału. Wraz z nim upływa obowišzek uregulowania rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Wiele gminy idzie na rękę użytkownikom i rozkłada należnoœci na raty. Trzeba jednak wykazać się inicjatywš i złożyć odpowiednio wczeœnie wniosek w tej sprawie.

Nie zawsze raty

W tym roku do Urzędu Miasta w Józefowie pod Warszawš wpłynęły 33 takie wnioski, w Łodzi – 31, w Lublinie 24 . W Krakowie było ich 71, z tego 50 dotyczyło nieruchomoœci komunalnych, a 21 Skarbu Państwa. W Płocku nie było żadnego. W 2014 r. wnioski składały przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe, ale także właœciciele mieszkań i domów jednorodzinnych oraz firmy.
Najwięcej szczęœcia mieli użytkownicy z Józefowa. – Wszystkie wnioski rozpatrzyliœmy pozytywnie. Opłatę rozłożyliœmy na trzy–dziesięć rat – wyjaœniła Magdalena Janczewska z Urzędu Miasta w Józefowie. Inne miasta nie były takie łaskawe dla swoich mieszkańców. Inne miasta nie były takie łaskawe dla swoich mieszkańców. W Krakowie na raty rozłożono 38 opłat. Pozostałe wnioski, które wpłynęły do krakowskiego magistratu, sš analizowane. Jest więc jeszcze szansa. W Łodzi pozytywnie rozpatrzono tylko te pochodzšce od trzech spółdzielni, w Lublinie przychylono się do próœb 30 użytkowników. W warszawskiej dzielnicy Mokotów pozytywnie rozpatrzono 287 wnioski, a kilkanaœcie oddalono. Lublin się jeszcze zastanawia. 52 wnioski wpłynęły w ub.r. ?do magistratu lubelskiego, ?w tym roku było ich jeszcze mniej Firmy na ogół stojš na przegranej pozycji. Miasta im na zwykle odmawiajš. W Łodzi np. ani jednej firmie nie udało się uzyskać rat, wszystkie całoœć opłaty muszš uregulować do końca marca. – Ustalenie innego niż 31 marca terminu opłaty rocznej zagroziłoby realizacji budżetu miasta – tłumaczy Grzegorz Gawlik z Urzędu Miasta w Łodzi.

Z długami bez szans

Miasta na ogół stosujš takie same kryteria. – Każdy wniosek analizowany jest indywidualnie i przy jego rozpatrywaniu bierze się pod uwagę przede wszystkim sytuację ekonomicznš użytkownika wieczystego, jak również rzetelnoœć w wywišzywaniu się z zobowišzań finansowych względem właœciciela nieruchomoœci – tłumaczy Filip Szatanik z Urzędu Miasta w Krakowie. Oznacza to, że szans na raty nie majš osoby z zaległoœciami w opłatach czy podatku od nieruchomoœci. Dotyczy to także użytkowników, którzy wniosš pismo po terminie. Kwestie dotyczšce rocznej opłaty reguluje art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Zgodnie z nim wnosi się jš przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nie pobiera się jej jedynie za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Ten sam przepis pozwala użytkownikowi ubiegać się o przesunięcie terminu na wnoszenie tej opłaty oraz rozłożenie jej na raty.

14 dni, nie póŸniej

Prawo do tego ma każdy użytkownik, zarówno właœciciel lokalu czy domu jednorodzinnego, jak i przedsiębiorca czy różnego typu instytucje. – Trzeba jednak pamiętać, by zrobić to nie póŸniej niż 14 dni przed upływem terminu płatnoœci, czyli do 16 marca – tłumaczy Rafał Dębowski, adwokat. Dodaje, że złożenie wniosku niczego jeszcze nie gwarantuje. To właœciciel gruntu podejmuje decyzję, czy pójœć użytkownikowi na rękę czy nie. – Od negatywnej decyzji nie można się odwołać – dodaje adwokat. Zdaniem mecenasa Dębowskiego zasady sš niesprawiedliwe. – Powinny – twierdzi – obowišzywać takie same jak w podatku od nieruchomoœci. Ten bowiem gmina ma obowišzek rozłożyć płatnoœć na raty. Oznacza to, że nie ma tutaj żadnej uznaniowoœci, raty należš się wszystkim, chociaż oczywiœcie podatek od nieruchomoœci można także zapłacić od razu cały. Dodatkowo w porównaniu z rocznymi opłatami za użytkowanie jest on dużo mniej dotkliwy dla mieszkańców gmin.

Od czego zależy wysokoœć opłaty

O tym, ile wynosi stawka rocznej opłaty, decyduje przeznaczenie gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Wysokoœć opłaty może być następujšca:
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL