Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Gazoport zwiększy bezpieczeństwo energetyczne

Terminal LNG w Œwinoujœciu ma być gotowy w 2015 roku. Ta strategiczna dla Polski inwestycja pozwoli zmniejszyć nasze uzależnienie od dostaw gazu z Rosji.
Gazoport, którego budowa ruszyła w 2010 roku, ma kosztować ok. 4,5 mld zł. Z tego ?3 mld zł to przybliżony koszt budowy samego terminalu, do których trzeba doliczyć pozostałe nakłady, np. budowę falochronu. Terminal będzie służył do przyjmowania skroplonego gazu ziemnego przywożonego do Polski statkami. Następnie gaz będzie w terminalu magazynowany i poddawany tzw. regazyfikacji (przekształceniu cieczy w stan gazowy), po czym wpuszczany do sieci gazocišgowej. W pierwszym etapie terminal pozwoli na odbiór 5 mld metrów szeœciennych gazu rocznie. Eksperci ds. energetyki z firmy doradczej EY szacujš, że suma korzyœci gospodarczych z budowy terminalu LNG w Œwinoujœciu do 2025 roku może wynieœć nawet około 8 mld zł. Jest to efekt, który budowa instalacji wywrze na PKB przy założeniu rozbudowania zdolnoœci terminalu do odbioru 7,5 mld metrów szeœciennych gazu rocznie. Ma to być inwestycja zgodna ze œwiatowymi trendami. Rynek skroplonego gazu ziemnego rozwija się bowiem bardzo dynamicznie, a dzięki niemu wiele krajów uniezależnia się od dostaw gazu rurocišgami. Zgodnie z prognozami przyrost wolumenu w obrocie międzynarodowym LNG będzie prawie trzykrotnie wyższy niż wzrost całkowitej konsumpcji gazu ziemnego na œwiecie.
To pierwsza tego typu inwestycja w naszej częœci Europy. Na œwiecie funkcjonuje ponad 80 terminali LNG. Najwięcej jest ich w Japonii. W Europie działa 21 takich terminali, a liderem pod tym względem jest Hiszpania.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL