Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Płock: Gen. Bontemps będzie miał w sierpniu uroczysty pogrzeb

Generał Piotr Bontemps (1777-1840), którego szczštki zostały odnalezione w maju 2013 r., zostanie 23 sierpnia pochowany w koœciele œw. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy.
- Generał spocznie wraz z małżonkš w specjalnie przygotowanej bocznej krypcie kaplicy koœcioła. W tej chwili projektowany jest nagrobek i płyta epitafijna - powiedział Tomasz Kordala, zastępca dyrektora płockiego Muzeum Mazowieckiego, który prowadził prace archeologiczne. Na uroczystoœci pogrzebowe zaproszona zostanie, mieszkajšca m.in. w Gdańsku i Warszawie, rodzina generała, w tym jego wnukowie w szóstym pokoleniu. W maju odwiedzili oni odkryte podczas prac archeologicznych miejsce pochówku generała i jego żony. Była to zasypana krypta, nieistniejšcego już dziœ, drewnianego koœcioła w Imielnicy - obecnie peryferyjnej dzielnicy Płocka. Rodzina Bontemps była w XIX wieku właœcicielem majštku Gulczewo, sšsiadujšcego z parafiš œw. Jakuba w Imielnicy.
Kordala zapowiedział, że w 2015 r. płockie Muzeum Mazowieckie zamierza zorganizować sesję naukowš oraz przygotować wydawnictwo i wystawę poœwięconš generałowi, na której będzie można obejrzeć m.in. znalezione podczas prac archeologicznych krucyfiks i fragment generalskich epoletów. - Chcemy uruchomić cykl działań upamiętniajšcych generała. Będziemy dysponowali już wtedy ekspertyzami antropologicznymi, a także wynikami innych badań, np. tkanin znalezionych w grobie generała oraz materiałami archiwalnymi - wyjaœnił Kordala. Przyznał, że do czasów współczesnych nie zachował się żaden wizerunek gen. Bontempsa. - Sprawa nie jest jednak całkowicie beznadziejna, ponieważ sš możliwoœci odtworzenia rysów twarzy na podstawie czaszki. Czaszka się zachowała. I takie działania, odtworzenia rysów twarzy generała, będš podjęte - oznajmił Kordala. Zwrócił przy tym uwagę, że stosowane współczeœnie metody rekonstrukcji dajš w rezultacie bardzo duży stopień podobieństwa. Gen. Piotr Bontemps zginšł w 1840 r. w Petersburgu (Rosja) podczas testów pocisków artyleryjskich. Żona sprowadziła jego ciało do rodzinnego majštku. Został pochowany w krypcie drewnianego koœcioła œw. Jakuba w Imielnicy. Koœciół ten, gdy wybudowano nowš, murowanš œwištynię, został rozebrany w 1935 r., a krypta zasypana. Przyszły gen. Bontemps przybył z Francji na ziemie polskie po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, gdy ksišżę Józef Poniatowski poprosił cesarza Napoleona I o przysłanie do nowo powstałego państwa specjalistów, mogšcych zajšć się organizacjš przemysłu zbrojeniowego. Jeszcze jako kapitan Bontemps organizował na terenie Księstwa Warszawskiego manufaktury, produkujšce różnego rodzaju broń białš i palnš, a także proch armatni. Bontemps brał udział w wojnie 1809 r., walczšc z Austriakami pod Sandomierzem, a w 1812 r. uczestniczył w wyprawie Napoleona I na Rosję i wsławił się w bitwie nad Berezynš. Bontemps uczestniczył także w Bitwie Narodów pod Lipskiem w 1813 r. Po upadku Napoleona I osiedlił się w Królestwie Polskim i ożenił. Jego osobš zainteresował się Wielki Ksišżę Konstanty, powierzajšc mu sprawy warszawskiego arsenału. Według Kordali, w 1830 r. Bontemps, choć nie wierzył w powodzenie powstania listopadowego, lojalnie współpracował z władzami powstańczymi, bioršc m.in. udział w fortyfikowaniu Warszawy. Po upadku powstania Bontemps złożył przysięgę carowi Rosji. Został awansowany na generała brygady. W 1832 r. nabył majštek Gulczewo pod Płockiem. W tym czasie przebywał często w Rosji pracujšc m.in. przy testowaniu pocisków artyleryjskich. Z zachowanych przekazów wynika, że gdy w 1935 r. rozbierano imielnicki drewniany koœciół, na chwilę odsłonięto wejœcie do krypty: na trumnie Bontempsa nadal spoczywały generalskie epolety.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL