Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Belgia dewastuje cywilizację

Filip ?Memches
Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Zwolennicy eutanazji od wielu lat usiłujš przekonać swoich oponentów, że praktyka ta oznacza wyłšcznie wyjœcie naprzeciw ludzkim potrzebom.
Zapewniajš oni o koniecznoœci poszanowania woli osób, które nie sš w stanie udŸwignšć ciężaru cierpienia zwišzanego ?z chorobš. Zaprzeczajš więc argumentowi o równi pochyłej. A ten trafnie wyłożył Karl Gunning, szef Zwišzku Lekarzy Holenderskich, stwierdzajšc: „Zawsze przewidywaliœmy, że jeœli raz dostrzeże się w zabijaniu sposób na rozwišzywanie problemów, to lista problemów, które można w ten sposób rozwišzać, będzie się wydłużać". Po raz kolejny przekonujemy się o prawdziwoœci tych słów. Tym razem za sprawš belgijskiego parlamentu, ?głosujšcego nad ustawš znoszšcš limit wiekowy dla ludzi, którzy chcieliby się poddać eutanazji. Bo przecież – jak tłumaczš orędownicy tego rozwišzania – skoro cierpienie dotyka także dzieci, to i one powinny mieć możliwoœć współdecydowania razem ze swoimi rodzicami o jego skróceniu. O postępujšcym deprecjonowaniu wartoœci cierpienia w naszej kulturze powiedziano i napisano już sporo. Belgowie idš jednak znacznie dalej. WyobraŸmy sobie dziecko, którego choroba będzie stanowiła obcišżenie dla jego rodziców. Będš oni mogli namawiać je do tego, żeby wyraziło proœbę o eutanazję. Przekroczone więc zostało kolejne tabu, ?a tym samym poczyniony został kolejny krok dewastujšcy naszš cywilizację.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL