Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Stop dla pornografii w telefonach

Fotorzepa, Andrzej Bogacz Bogacz Andrzej
Połowa gimnazjalistów oglšda strony porno. Częœć telekomów chce ograniczyć dostęp do takich treœci w komórkach.
Polskę zalewa fala pornografii, do której zbyt łatwy dostęp majš dzieci – alarmuje Stowarzyszenie Twoja Sprawa i apeluje do operatorów telefonii komórkowej o wprowadzenie w telefonach blokad chronišcych dzieci przed pornografiš w Internecie. – Pornografia niszczy młodych ludzi, zmienia stosunek do seksualnoœci i uczy agresywnych zachowań – mówi „Rz" Lesław Sierocki, dyrektor zarzšdzajšcy STS. – W Polsce, niestety, dostęp do treœci pornograficznych jest bardzo łatwy. Dlatego musimy ochronić nasze dzieci przed pornobiznesem – dodaje. Tezę o łatwym dostępie do treœci pornograficznych potwierdzajš badania. Według Megapanel PBI/Gemius we wrzeœniu ponad 720 tys. dzieci w wieku 7–14 lat, które korzystajš z Internetu, odwiedziło strony pornograficzne. Z kolei z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej wynika, że co drugi gimnazjalista oglšda strony lub filmy porno. Aż 14 proc. gimnazjalistów robi to codziennie.
– Do wejœcia na strony porno wystarczy telefon komórkowy. Dziœ w Polsce ma go praktycznie każde dziecko – mówi Sierocki. – Dlatego apelujemy do operatorów telefonii komórkowych o ustawienie domyœlnej blokady antypornograficznej, którš mogš usunšć tylko pełnoletni. Coœ takiego działa od 2004 roku w Wielkiej Brytanii – dodaje i tłumaczy, że brytyjscy operatorzy nie czekali na uregulowania prawne w tym zakresie, tylko sami włšczyli się do akcji ochrony dzieci. – Chcemy, by coœ takiego zadziałało także w Polsce – wyjaœnia. – To dobry pomysł, ale musimy sprawdzić, jakie sš techniczne możliwoœci – mówi „Rz" Marcin Gruszka, rzecznik Playa. Z kolei Wojciech Jabłczyński, rzecznik Orange Polska, tłumaczy, że jego firma pracuje nad rozwišzaniem, które ma zapewnić dzieciom dostęp do Internetu wolnego od pornografii. Usługa powstaje we współpracy z firmš McAfee, która jest producentem programów zapewniajšcych bezpieczeństwo. ?– W cišgu najbliższych kilku miesięcy uruchomimy te rozwišzania dla użytkowników telefonów na kartę, czyli tych, z których najczęœciej korzystajš dzieci – mówi „Rz" Jabłczyński. Natomiast Plus informuje, że już kilka lat temu wprowadził specjalnš usługę „Blokada" , dzięki której można kontrolować treœci nieodpowiednie dla niepełnoletnich. – Usługa ta uniemożliwia dostęp do treœci przeznaczonych tylko dla dorosłych, znajdujšcych się na stronach WAP i WWW i to nie tylko tych, które zawierajš pornografię, ale również materiały z przemocš – wyjaœnia „Rz" Aleksandra Gieros-Brzezińska, kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej w Plus, i dodaje, że usługa jest bezpłatna. Sierocki zwraca jednak uwagę na to, że oferowane przez operatorów usługi ograniczania dostępu do treœci niepożšdanych wymagajš włšczenia blokady przez rodzica. – Tymczasem większoœć z nich nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, a nawet nie wie o takich usługach – mówi. – Gdyby blokada była automatyczna, pozwoliłoby to na ochronę lepszš ochronę dzieci – dodaje. – A poza tym czym różni się telefon na kartę od telefonu na abonament – pyta, odnoszšc się do planów Orange. Nie wszystkie firmy widzš jednak potrzebę zakładania jakichkolwiek blokad. W biurze prasowym T-Mobile usłyszeliœmy, że jeœli prawo wymusi na operatorach stosowanie filtrów, to firma dostosuje się do tego. Z kolei w piœmie, które operator wysłał do STS w odpowiedzi na ich apel Małgorzata Rybak-Dowżyk, szefowa Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, podkreœla, że „operatorzy samodzielnie i we własnym zakresie nie mogš jednak dokonywać »cenzury« bšdŸ filtrowania tego rodzaju treœci, ponieważ godziłoby to w obowišzujšcš zasadę nieingerencji operatora w zakres treœci udostępnionych za poœrednictwem sieci Internet (tzw. zasada neutralnoœci sieci)". Dalej Rybak-Dowżyk informuje, że klienci sieci mogš skorzystać z aplikacji, które majš wbudowane moduły tzw. kontroli rodzicielskiej. Odsyła także użytkowników sieci na stronę internetowš, gdzie umieszczono „szereg porad dla rodziców" pozwalajšcych na bezpieczne korzystanie z internetu. Rzeczywiœcie T-Mobile oferuje dwie aplikacje, które umożliwiajš zablokowanie niepożšdanych treœci. Obie sš płatne. Jedna 8,13 zł miesięcznie, druga 4,06 zł. – Właœnie w pienišdzach jest pies pogrzebany – mówi tymczasem Sierocki. – Jak nie ma blokad, to firmy telekomunikacyjne zarabiajš olbrzymie pienišdze. A tak naprawdę dobro dzieci jest na drugim planie. STS chce wymusić na operatorach zmianę polityki. Apeluje do Polaków, by wysyłali do firm telekomunikacyjnych listy z żšdaniem wdrożenia domyœlnych filtrów antypornograficznych, bo obecne propozycje będš dotyczyć znikomej liczby dzieci. Ich akcję wspiera aktor Wojciech Żołšdkowicz, który grał m.in. w filmie „Układ zamknięty".
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL