Eurowybory 2014

Twój Ruch: program oparty na pięciu wartościach i znane nazwiska do PE

Przewodniczący TR Janusz Palikot podczas posiedzenia Krajowej Rady Politycznej Twojego Ruchu.
PAP/serwis codzienny, Tomasz Gzell Tomasz Gzell
Praca, wolność, zaufanie, równość, postęp to pięć wartości, opisujących program Twojego Ruchu - powiedział lider TR Janusz Palikot podczas Krajowej Rady Politycznej partii. Poinformował, że w eurowyborach "jedynką" na Śląsku będzie Kazimierz Kutz.
Nawiązując do kalendarza wyborczego Palikot podkreślił, że nie jest ważne, kto wygra najbliższe eurowybory, wybory samorządowe, parlamentarne i prezydenckie, ale czy Polska rozwiąże swoje gigantyczne problemy. Jak mówił, można je opisać za pomocą pięciu wartości: praca, zaufanie, postęp, równość i wolność. Podkreślił, że na tych wartościach opiera się program Twojego Ruchu.

Emerytura obywatelska, likwidacja ZUS i NFZ

Zaznaczył, że Polska dzięki środkom unijnym powinna stworzyć 2,5 mln brakujących miejsc pracy, a także rozwiązać problem niskich płac. Palikot mówił, że aby mógł się dokonać "skok technologiczny", potrzebny jest plan gospodarczy kraju, którego Polska obecnie nie ma. Odnosząc się do równych praw na rynku pracy, zaznaczył, że rozwiązaniem problemu umów śmieciowych jest likwidacja ZUS-u i wprowadzenie emerytur obywatelskich wypłacanych z budżetu państwa. TR proponuje wprowadzenie emerytury obywatelskiej - systemu emerytalnego, który polega na wypłacaniu świadczeń z budżetu państwa w jednakowej wysokości wszystkim osobom powyżej ustawowo określonego wieku emerytalnego - wynika z informacji "Plan Zmian 2014-2019".
Partia opowiada się za likwidacją NFZ, który miałyby zastąpić kasy chorych oraz za wprowadzeniem dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Mniej praw dla posłów, sędziów i prokuratorów

TR opowiada się także za zniesieniem immunitetów poselskich, sędziowskich i prokuratorskich. Proponuje, by obywatele zdecydowali w referendum o wprowadzeniu limitu dwóch kadencji w przypadku posłów, radnych samorządowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Partia chciałaby też zakazu łączenia funkcji partyjnych z pracą w organach zarządczych spółek będących własnością samorządów lokalnych i spółek Skarbu Państwa. Kolejnym pomysłem jest, aby wielkość parlamentu zależała od frekwencji wyborczej (maksymalnie 460 posłów). Twój Ruch jest za likwidacją Senatu.

Zwiększenie aktywności i wyrównanie szans na rynku pracy

Partia proponuje zmianę formuły działania urzędów pracy, uzależniając wynagrodzenia urzędników od liczby bezrobotnych, którym znajdą pracę. Zapowiada także sieć inkubatorów przedsiębiorczości oferujących m.in. doradztwo biznesowe, szkolenia. W projekcie zaznaczono, że rozwiązaniem sprzyjającym wzrostowi aktywności zawodowej jest upowszechnienie pracy w niepełnym wymiarze godzin. TR zaznacza, że państwo powinno podjąć bardziej zdecydowane działania na rzecz wyrównania szans kobiet na rynku pracy. Opowiada się za zrównaniem płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach, systemu suwakowego (naprzemiennego umieszczania nazwisk kobiet i mężczyzn na listach wyborczych) na listach wyborczych. Ponadto TR proponuje możliwość zakładania "firmy na próbę" dla osób po raz pierwszy rozpoczynających działalność gospodarczą, uproszczenie podatku VAT oraz "podatek wyjścia" dla wielkich korporacji zagranicznych - inwestorów, którzy chcieliby zaprzestać działalności w Polsce.

Legalizacja, legalizacja, legalizacja

W dziedzinie edukacji TR opowiada się za wyższymi płacami i dłuższą ścieżką awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzeniem wiedzy o zdrowiu jako obowiązkowego przedmiotu we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum z programem edukacji seksualnej. Podkreślono, że z programów nauczania, podręczników szkolnych i akademickich oraz z praktyki pedagogicznej trzeba wyeliminować treści utrwalające stereotypy płciowe i kulturowe. W założeniach programowych znalazły się także: legalna aborcja, in vitro i eutanazja. Tak jak alkohol i tytoń, według propozycji partii, legalna miałaby być także marihuana. TR chciałby także jak najszybszego wprowadzenia instytucji związków partnerskich, które mogłyby być zawierane także przez partnerów tej samej płci.

Twój Ruch wybiera "jedynki" do PE. Na Śląsku - Kutz

Palikot poinformował, że Kutz (senator niezrzeszony) będzie startował jako "jedynka" z list Europy Plus do Parlamentu Europejskiego (Twój Ruch startuje w eurowyborach z list Europy Plus). Lider TR poinformował, że dziś wieczorem spotka się z przedstawicielkami Kongresu Kobiet ws. wyborów do PE. Konsultacje ws. startu w wyborach TR prowadzi m.in. z Magdaleną Środą i Kazimierą Szczuką. Niemal pewne są "jedynki" na listach TR dla Marka Siwca (Wielkopolska) i Ryszarda Kalisza (Warszawa), Roberta Kwiatkowskiego (Dolny Śląsk-Opolskie), Jana Hartmana (Małopolska-Świętokrzyskie), Pawła Piskorskiego (woj. zachodniopomorskie i lubuskie). Listy kandydatów Europy Plus w eurowyborach mają zostać przedstawione 30 stycznia.
Źródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL