Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Artysta, który uczy patrzeć

Lech Majewski, kolekcja Galapagos, DVD, 2013
Rzeczpospolita
Ukazał się bardzo znaczšcy zestaw DVD z 11 filmami Lecha Majewskiego - pisze Barbara Hollender.
We współczesnym kinie coraz więcej rzemieœlników, coraz mniej artystów. Dlatego warto hołubić twórców, którzy majš własny charakter pisma. Takich jak Lech Majewski – pisarz, poeta, malarz i reżyser. Majewski (rocznik 1953) urodził się w Katowicach, studiował w ASP w Warszawie, potem w łódzkiej Filmówce. W fabule zadebiutował w 1980 r. „Rycerzem" i wyjechał z kraju. Mieszkał w USA, potem przeniósł się do Wenecji. Ale też coraz częœciej zaczšł wracać do Polski. W zestawie przygotowanym przez Galapagos znalazło się 11 jego dzieł z różnych okresów. Warto przeœledzić drogę, jakš Majewski odbył. „Rycerz" to pełna mistycyzmu opowieœć o œredniowiecznym wojowniku, który wyrusza w niebezpiecznš wyprawę w poszukiwaniu „złotostrunnej harfy" mogšcej zmienić los królestwa. Ten film stawia niepokojšce pytanie, czy wartoœci trzeba szukać w œwiecie zewnętrznym czy w sobie.
W Stanach Lech Majewski zrealizował „Lot œwierkowej gęsi" na podstawie własnej powieœci „Kasztanaja" przeniesionej w realia Ameryki. Potem powstał zaœ „Więzień z Rio", historia Ronalda Biggsa, uczestnika „napadu stulecia". Skazany na 30 lat więzienia uciekł do Brazylii. Zestaw przypomina też obrazy eksperymentalne, nieszablonowe, jak opera „Pokój saren" napisana przez Majewskiego z Józefem Skrzekiem  czy złożonš z wideoartów, hipnotycznš medytację „Szklane usta". Sš też filmy wielokrotnie nagradzane na festiwalach polskich i zagranicznych. „Angelus" to historia malarza prymitywisty Teofila Ociepki i gminy okultystycznej założonej w Janowie na Œlšsku przed wojnš i działajšcej jeszcze w latach 50. Szczególnie polecam moje dwa ulubione filmy. Jeden z nich to nakręcony na czarno-białej taœmie „Wojaczek". Majewski zrobił film o artyœcie niemieszczšcym się w ułożonym œwiecie, o udręce, buncie, niedopasowaniu. Równie fascynujšcy jest „Młyn i krzyż", w którym Lech Majewski ożywił obraz Bruegla „Droga krzyżowa". Opowiedział o ludzkich losach, ale też zaproponował refleksję na temat sztuki i dziejów. Ten box filmów pozwala obcować z artystš, który w poœpiesznym, nastawionym na sukces i przyjemnoœci œwiecie próbuje wcišż szukać głębokich przeżyć i odpowiedzi na najważniejsze pytania o sens życia. I uczy widzów patrzeć.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL