Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Polscy europosłowie otrzymali gruzińskie odznaczenia państwowe

Micheil Saakaszwili
AFP
Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili wręczył w Brukseli gruzińskie odznaczenia państwowe trzem polskim europosłom: Jackowi Saryusz-Wolskiemu, Ryszardowi Czarneckiemu i Pawłowi Zalewskiemu za wspieranie kraju w jego europejskich aspiracjach.
Jacek Saryusz-Wolski (PO) otrzymał Order Zwycięstwa œw. Jerzego, który jest drugim w hierarchii odznaczeniem państwowym Gruzji, a Ryszard Czarnecki (PiS) i Paweł Zalewski (PO) - Prezydencki Order Zasługi, czyli trzecie w hierarchii odznaczenie. Saakaszwili odznaczył też czworo eurodeputowanych z innych krajów. Prezydent Saakaszwili podziękował Saryusz-Wolskiemu za wspieranie Gruzji w jej europejskich aspiracjach. - Kto inny może to robić, jeœli nie Polak, i kto inny może to robić w Polsce, jeœli nie pan - powiedział odchodzšcy po dwóch kadencjach prezydent, który przebywa w czwartek z pożegnalnš wizytš w Brukseli. Zdaniem Saryusz-Wolskiego "Polska zajmuje szczególne miejsce w sercach Gruzinów i chyba również Gruzja w naszych". - Nie przypadkiem Polacy odgrywajš ważnš rolę, jeœli chodzi o losy Gruzji demokratycznej, przeżywajšcej transformację, zmierzajšcej do œwiata zachodniego - powiedział.
Według Zalewskiego przyznanie odznaczeń europosłom PO i PiS jest "pewnym symbolem tego, że w sprawie polityki wschodniej jesteœmy zjednoczeni". - Polska, która mówi jednym głosem na tak trudnym terenie, jak wschód, relacje z Gruzjš, Ukrainš czy Rosjš, jest silniejsza i skuteczna - powiedział. Zdaniem Zalewskiego polscy eurodeputowani zabiegajš o to, by Gruzja była krajem demokratycznym i niepodległym, ale też krytykujš negatywne praktyki władz, w tym szczególnie wybiórcze stosowanie prawa wobec przeciwników opozycji. Czarnecki podkreœlił, że polscy europosłowie mocno wspierajš zbliżenie Gruzji z UE ponad podziałami politycznymi. - Polska będzie wcišż krajem, który niezależnie od swojej sytuacji wewnętrznej będzie wspierał gruzińskie dšżenia do zbliżenia z UE, a także do integralnoœci terytorialnej - dodał. Po rozmowach z Saakaszwilim Saryusz-Wolski wyraził przekonanie, że umowa stowarzyszeniowa Gruzji z UE zostanie parafowana na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie pod koniec listopada. Zaznaczył jednak, że "dzisiaj Gruzja ma kłopoty z demokracjš i nie wiadomo, jak się potoczš jej losy, jeœli chodzi o drogę do stowarzyszenia z Uniš Europejskš". Jesteœmy na zakręcie w historii relacji europejsko-gruzińskich - powiedział Saryusz-Wolski. Dodał, że nowe gruzińskie władze "kwestionujš standardy demokratyczne, bo stosujš zasady wybiórczej sprawiedliwoœci". W Gruzji polityczni wrogowie Saakaszwilego nie kryjš żšdzy zemsty. Po wyborczej klęsce sprzed roku zostali aresztowani towarzysze Saakaszwilego: były premier Wano Merabiszwili, szef policji i szef sztabu generalnego sił zbrojnych. Były minister obrony został niedawno zatrzymany we Francji. Także sam prezydent może stanšć przed sšdem pod zarzutem nadużycia władzy, gdy już przestanie chronić go immunitet. Zdaniem Saryusz-Wolskiego uwięzienie Saakaszwilego "mogłoby zawrócić koleje losu nie tylko Gruzji, ale tej częœci Kaukazu". Saakaszwili nie mógł startować w wyborach 27 paŸdziernika, ponieważ pełnił urzšd przed dwie kadencje z rzędu. Kończy urzędowanie 17 listopada. W wyborach zwyciężył kandydat rzšdzšcej koalicji Gruzińskie Marzenie Giorgi Margwelaszwili, uzyskujšc blisko 62 proc. głosów. Jego najpoważniejszy rywal, popierany przez partię Saakaszwilego Dawid Bakradze, uznał się za pokonanego.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL