Jaki podatek od wygranej

aktualizacja: 15.10.2013, 13:49

Wygrana w konkursie nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych u zwycięzcy.

To na organizatorze ciąży obowiązek zadbania o prawidłowe przeprowadzenie konkursu oraz uiszczenia, jako płatnik podatku od wygranej. Przychody z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc. Podstawą opodatkowania jest przychód w postaci uzyskanej nagrody czy wygranej. Przychód nie jest pomniejszany o koszty jego uzyskania. Należy zauważyć, że ze względu na charakter przychodu koszty uzyskania w wielu przypadkach nie będą występować. Przepisy ustawy nie wskazują, w jaki sposób określać przychód. W szczególności powstać mogą wątpliwości, gdy przedmiotem wygranej jest świadczenie rzeczowe lub w naturze. Nie jest bowiem jasne, czy przychodem ma być wartość towarów lub usług w cenie zakupu przez podmiot świadczący nagrody, czy też jest to wartość określona w regulaminie konkursu. Biorąc pod uwagę, że przepis stanowi o przychodzie z tytułu nagród i wygranych, uznać należy, że nie odnosi się on do ich wartości. W związku z tym decyduje wartość nagrody określana przez organizatora w regulaminie.
Przy opłacaniu podatku dochodowego od wygranych należy pamiętać, że opłacenie podatku jest świadczeniem pieniężnym, od którego także należny jest podatek dochodowy. W związku z tym, opłacając podatek od wygranej, należy pamiętać, aby ubruttowić tę wpłatę i zapłacić tytułem podatku 11,11 proc. Wówczas wpłata pokryje zarówno podatek od wygranej, jak i podatek od świadczenia polegającego na pokryciu kosztów podatku od nagrody (wygranej).
W określonych przypadkach przepisy przewidują zwolnienia od podatku. Zgodnie z  art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2012 r., poz. 361 j.t.) wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy jednak nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
Jeśli wartość wygranej lub nagrody przewyższy określony wyżej limit, należy uiścić podatek nie od nadwyżki ponad kwotę tego limitu, ale od całej wartości wygranej lub nagrody. Oznacza to, że podmiot, który organizuje konkurs lub grę, będzie zobowiązany do pobrania 10 proc. ryczałtowego podatku od podatnika, któremu wypłaca nagrodę. Nie będzie przy tym istotne, skąd pochodzą środki na premie lub nagrody.     —d.p.
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE