Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Bezrobocie zaskoczy rzšd

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Chociaż spowolnienie gospodarcze jest widoczne od miesięcy, wcišż nie ma narzędzi, które pomogłyby łagodzić jego skutki na rynku pracy.
Już od niemal czterech miesięcy Sejm nie jest w stanie uchwalić przepisów tzw. ustawy antykryzysowej, a minister finansów od dwóch miesięcy zastanawia się, czy odmrozić dodatkowe 500 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. – Skutek tego braku działań będzie opłakany. Jesieniš bezrobocie ostro pójdzie w górę – mówi prof. Elżbieta Kryńska, ekonomistka z Uniwersytetu Łódzkiego. Eksperci szacujš, że na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie między 13,5 a 14 proc. Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy, w sierpniu wskaŸnik ten wyniósł 13 proc., a w powiatowych poœredniakach zarejestrowanych było aż 2 mln 85 tys. osób.
Bezrobocie roœnie jesieniš, bo do poœredniaków trafiajš m.in. absolwenci Jeżeli spełniš się czarne scenariusze, jesieniš na bruku może więc wylšdować nawet ponad 150 tys. osób. Ministerstwo Pracy zarzeka się, że o dodatkowe pienišdze cały czas walczy. Pierwszy wniosek w tej sprawie poszedł do ministra finansów Jacka Rostowskiego (bo to jego resort nimi dysponuje) na poczštku lipca, kolejny – w zeszłym tygodniu. – Dostajemy sygnały, że odpowiedŸ ma nadejœć jeszcze w tym tygodniu. Czekamy pełni nadziei, bo te pienišdze jesieniš sš naprawdę bardzo potrzebne. Zwłaszcza że to tradycyjnie okres, kiedy do urzędów pracy przychodzš absolwenci – mówi Janusz Sejmej, rzecznik ministra pracy. Zdaniem prof. Kryńskiej szybkie odmrożenie tych pieniędzy to jedyny sposób na poprawę sytuacji na rynku pracy. Ekspertka wskazuje na opublikowany kilka dni temu raport NBP, z którego wynika, że firmy już od przeszło dwóch lat raczej nie tworzš nowych miejsc pracy. Z informacji, które zebraliœmy w poœredniakach, wynika, że w przypadku absolwentów najlepiej sprawdzajš się staże. – Wynagrodzenie nie jest wysokie, ale przynajmniej młodzi za pracę dostajš jakieœ pienišdze, a w dodatku majš szansę zdobyć doœwiadczenie – mówi Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie. Niestety, nawet jeœli minister finansów zdecyduje się udostępnić dodatkowe œrodki, raczej nie uda się nimi wesprzeć młodych. – Będziemy musieli wydać je do końca roku. A staż musi trwać minimum trzy miesišce – tłumaczy Kędziora. –  W praktyce będzie można te pienišdze wydać tylko na dotację na założenie własnego biznesu i refundację miejsca pracy. Wcišż nie ma też obiecanej na poczštku roku ustawy antykryzysowej. Projekt trafił do Sejmu w maju. Zakłada wsparcie finansowe dla firm, które z powodu kryzysu wpadły w tymczasowe tarapaty. To przede wszystkim płatny przestój ekonomiczny finansowany z pieniędzy Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeń Pracowniczych, obniżenie pracownikowi wymiaru etatu i dopłacanie z funduszu do jego pensji oraz finansowanie z Funduszu Pracy szkoleń dla zatrudnionych w firmie. Skšd to opóŸnienie? – Przedłużyły się prace w specjalnej podkomisji. Na szczęœcie już kończymy i wszystko wskazuje na to, że uda się te przepisy uchwalić jeszcze w listopadzie – mówi poseł PiS Stanisław Szwed. To jednak oznacza, że może się nie udać wprowadzić w życie tych przepisów w tym roku. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki j.cwiek@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL