Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Linie lotnicze i lotniska

Regionalne loty z dotacjš

Rzeczpospolita
Kujawsko-Pomorskie i Lubuskie to regiony z największym doœwiadczeniem w dotowaniu połšczeń lotniczych
Zarzšd województwa kujawsko-pomorskiego do połowy paŸdziernika czeka na  linię lotniczš, która zechce przez trzy lata promować region. Na trasach z Bydgoszczy oczywiœcie. Kontrakt ma być zawarty na okres od 1 grudnia 2013 roku, do 29 marca 2014 roku. Wczeœniej na pokładzie swoich samolotów region promował LOT za ok. 12 mln zł. Warunki stawiane potencjalnym chętnym sprawiajš, że praktycznie tylko ten przewoŸnik  mógłby takie połšczenia realizować. Zarzšd województwa kujawsko-pomorskiego nie jest jedynym, który stara się  zlecać przewoŸnikom reklamowanie regionu. Lubuskie dopłaca do lotów do Warszawy i do Gdańska. Tak naprawdę chodzi jednak o wsparcie rozwoju lokalnego lotniska, œcišgnięcie pasażerów, co może przełożyć się na wzrost turystyki i dalej na wzrost przychodów do kasy województwa. Czy ta polityka przynosi efekty? – Żaden samorzšd nie pokusił się o sporzšdzenie dokładnej analizy kosztów i przychodów, nie ma więc danych – mówi Sebastian Goœciniarek, partner w firmie doradczej BBSG. – W wielu wypadkach takie rozwišzanie zapewne jest korzystne dla regionu, w innych pienišdze można by wydać w lepszy sposób.

PrzewoŸnicy reklamujš region

Zarzšd województwa kujawsko-pomorskiego chce, by region był promowany na trasach z Bydgoszczy do portu lotniczego, który rocznie obsługuje co najmniej 8 mln podróżnych. Rejsy majš odbywać się co najmniej 18 razy w tygodniu, samolotami mogšcymi wzišć na pokład co najmniej 30 osób. To nie koniec wymagań. Jak wynika z warunków przetargu, pasażerowie tych samolotów będš mieć możliwoœć przesiadania się w tym porcie na loty w kolejnych 10 kierunkach i to bez dodatkowej odprawy osobistej i bagażowej. Na poczštku marca 2012  roku kolejnš już umowę na promocję regionu na pokładzie samolotów podpisał zarzšd województwa lubuskiego. Do końca 2015 roku na jej podstawie będš między Zielonš Górš a Warszawš kursować samoloty linii SprintAir. Wartoœć  prawie trzyletniego kontraktu to 27,5 mln zł. Zarzšd województwa lubuskiego podczas wakacji zapewnił także połšczenie z Gdańskiem. Zapłaci SprintAir ok. 781 tys. zł za reklamowanie regionu na trasach z Zielonej Góry do Gdańska w okresie od 3 marca do 30 wrzeœnia tego roku.

Samorzšdowe lotniska

O tym, czy znajdš się chętni na obsługiwanie połšczeń z danego lotniska, powinni pomyœleć marszałkowie, którzy szykujš się do otwarcia kolejnych lotnisk. Jeszcze w tym roku ma ruszyć lotnisko w Radomiu, które będzie trzecim po Okęciu i Modlinie lotniskiem na terenie województwa mazowieckiego. Trwajš prace nad uruchomieniem portu w Gdyni, nieco mniej zaawansowane – nad reaktywowaniem lotniska w Szymanach. W ostatnim czasie  uruchomiono dwa nowe lotniska – w Lublinie i w Modlinie, które po kilku miesišcach zostało zamknięte z powodu usterki pasa startowego. O budowę swojego portu lotniczego zabiega też Podlasie. Projekt miał być  współfinansowany z dotacji unijnych przyznanych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego. Jego realizację wstrzymały protesty organizacji ekologicznych. Zarzšd Podlasia liczy, że otrzyma wsparcie Unii na budowę portu z budżetu na lata 2014–2020. Nie wiadomo, czy Komisja zgodzi się na to, chcšc odejœć od finansowania infrastruktury lotniskowej. Dochodowych jest zaledwie kilka portów. Granica dochodowoœci to ok. 500 tys. obsłużonych pasażerów rocznie. Taki ruch jest na siedmiu polskich lotniskach, w tym w Modlinie, który w zeszłym roku odprawił  860 tys. podróżnych. W tym roku zapewne w gronie rentownych portów się nie znajdzie. Nowe zasady dotowania lotnictwa Komisja Europejska pracuje nad nowymi zasadami udzielania pomocy publicznej branży lotniczej. Konsultacje majš potrwać do 25 wrzeœnia. Cele Zasady
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL