Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra osobiste

Kto może żšdać udostępnienia danych z forów internetowych

Udostępnienia danych z forów internetowych mogš żšdać nie tylko policja czy sšdy.
Może o to wystšpić każda osoba fizyczna i firma, które wykażš, że jest to niezbędne dla ochrony dóbr osobistych i dobrego imienia. Dotychczas adminstratorzy stron internetowych twierdzili, że takich danych mogš domagać się tylko organy państwa. O wydanie nakazu udostępnienia danych autorów 36 wpisów na forum internetowym gazeta pl. wystšpiła do generalnego inspektora ochrony danych osobowych spółka Promedica24.GIODO wydał taki nakaz, ale Agora zaskarżyła go do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie. Argumentowała, że wydawanie adresów IP komputerów każdemu, kto o to wystšpi, podajšc, że sš mu niezbędne do dochodzenia roszczeń na drodze sšdowej, spowoduje niekontrolowany wypływ danych. WSA przyznał jej rację twierdzšc, że w takich sprawach nie stosuje się ustawy o ochronie danych osobowych, lecz ustawę o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš. Jedynym uprawnionym do uzyskania danych eksploatacyjnych (np. adresów IP i e-mail, dat i godzin logowania) sš organy państwa.
Autorzy obraŸliwych wpisów w Internecie nie będš już anonimowi NSA (sygnatura akt: I OSK 1666/12) nie zgodził się z tym. Ustawa o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš nie wyłšcza stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, a jej art. 16 wręcz to nakazuje. — Sšd słusznie uznał, że ustawa o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš nie przewiduje tajemnicy danych użytkowników portali internetowych – mówi  adw. Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN. – Potwierdzajšc, że  majš być udostępniane organom państwa, nie zamyka drogi innym podmiotom, które się o to ubiegajš – dodaje. Radca prawny Arwid Mednis, partner z kancelarii Wierzbowski Eversheds, przypomina, że już teraz na podstawie art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych  informacje o osobach mogš być udostępniane zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym po to, by mogły pozwać człowieka obrażajšcego je np. na forach internetowych. Zauważa jednak, że jest to przepis niejasny. Zgadza się z nim inny prawnik, Krzysztof Izdebski. – Skoro NSA potwierdza, że przepis da się interpretować tak, by zainteresowani mogli uzyskiwać dane osób szkalujšcych w Internecie, to trzeba go doprecyzować – mówi. Igor Janke, właœciciel portalu internetowego salon24pl., obawia się natomiast ograniczenia swobody blogerów. —współpr. kno
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL