Będzie ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne

aktualizacja: 25.07.2013, 11:15

Trwają prace nad ustawą, która w ciągu pięciu lat podniesie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty równej minimalnej pensji; w ustawie uwzględniony będzie stopień niesamodzielności dziecka - poinformowała wiceminister pracy Elżbieta Seredyn.

Seredyn odpowiadała w czwartek na pytania posłów Solidarnej Polski Arkadiusza Mularczyka, Piotra Szeligi i Kazimierza Ziobry o sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych.

Z początkiem lipca część osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne straciła do nich prawo. Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą zasiłek pielęgnacyjny przysługuje tylko rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych. Ustawa wprowadziła też nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony od dochodu rodziny.
Seredyn przypomniała, że w myśl ustawy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mają - niezależnie od dochodu - rezygnujący z pracy zawodowej rodzice dzieci z niepełnosprawnością, wymagających stałej opieki, w przypadku gdy niepełnosprawność powstała przed 18. rokiem życia lub 25. rokiem życia, jeśli dziecko się uczy. Uprawnione są także inne osoby, np. dziadkowie, brat lub siostra, czyli osoby zobowiązane do alimentacji, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka albo sami są niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.Nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy - w wysokości 520 zł miesięcznie - uzależniony jest od dochodu i przysługuje wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub związana jest np. z wiekiem osoby, nad którą trzeba sprawować opiekę. Zasiłek przyznawany jest rodzicom, ale tylko w przypadku, kiedy jedno z nich zrezygnowało z pracy zawodowej. Nie przysługuje rodzicowi, który nigdy pracy nie podejmował lub ma np. prawo do renty czy emerytury.Otrzymywać go mogą również inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które zrezygnują z pracy w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Nowością jest możliwość przyznania tego świadczenia małżonkowi osoby niepełnosprawnej.
Żródło:

POLECAMY

KOMENTARZE