Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Odwołano sierpniowe audiencje generalne papieża Franciszka

AFP
Watykan poinformował w poniedziałek, że w sierpniu, podobnie jak w lipcu, nie będš się odbywać œrodowe audiencje generalne papieża Franciszka. To kolejna istotna zmiana w programie zajęć nowego papieża.
Następna audiencja generalna, po ostatniej przed letniš przerwš z 26 czerwca, odbędzie się 4 wrzeœnia, a nie jak wczeœniej zapowiadano 7 sierpnia. Przez cały ten czas papież będzie spotykał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w kolejne niedziele w południe w Watykanie. 15 sierpnia, w uroczystoœć Wniebowzięcia Najœwiętszej Maryi Panny, Franciszek odmówi modlitwę maryjnš w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo. Rano tego dnia zwyczajem swych poprzedników odprawi mszę w pobliskiej parafii. Tak długiej przerwy w audiencjach generalnych nie było od wielu lat; nigdy za pontyfikatu Benedykta XVI, który w sierpniu spotykał się w œrody z wiernymi w Watykanie albo w Castel Gandolfo, gdzie wtedy przebywał.
Wiele wskazuje na to, że jednš z przyczyn odwołania kończšcych się około południa audiencji w najgorętszym miesišcu roku jest obecnoœć na każdym spotkaniu z Franciszkiem dziesištków tysięcy ludzi. W sierpniu musiałyby się one odbywać na placu Œwiętego Piotra, bo pielgrzymi nie zmieœciliby się ani w watykańskiej Auli Pawła VI, ani w bazylice. Już podczas ostatnich œrodowych spotkań w czerwcu służby medyczne udzielały pomocy wielu ludziom, którzy mdleli z powodu upału. Wczeœniej włoskie media podawały, że rozważano możliwoœć przełożenia audiencji generalnych na póŸne popołudnie, tak, jak to było na poczštku pontyfikatu Jana Pawła II. Ostatecznie jednak sierpniowe audiencje zostały odwołane. Papież Franciszek nie wyjeżdża na wakacje. Prawie całe lato spędzi w Watykanie. 22 lipca udaje się na tydzień do Rio de Janeiro na Œwiatowe Dni Młodzieży.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL