Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Przedsiębiorca złoży raport o ilości odpadów do urzędu marszałkowskiego

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Walka z biurokracjš nie dotyczy ekologii. Sejm właœnie dorzucił przedsiębiorcom nowe obowišzki
Każda firma sprzedajšca jakiekolwiek opakowane towary, choćby jabłka w papierowych torebkach, będzie musiała wpisać się do specjalnego rejestru. Prowadzić go będzie urzšd marszałkowski, a wpis będzie kosztował od 50 zł do 2 tys. zł. Uchwalona w czwartek ustawa nakazuje też, by firmy składały raporty o tym, ile i jakie wytworzyły odpadów. Obowišzki te nie dotyczš wyłšcznie dużych zakładów przemysłowych. Jednak małe firmy, jak choćby kiosk z warzywami, teoretycznie powinny mieć lżej. Zgodnie z przyjętš przez Sejm nowš ustawš o opakowaniach ci, którzy wprowadzajš rocznie do 1 tony opakowań (jak warzywniak pakujšcy kiszonki do foliowych torebek), nie będš płacili kar, nawet gdy nie zatroszczš się o ich recykling. Z tym że zwolnienie z tej tzw. opłaty produktowej ma być traktowane jako dozwolona pomoc publiczna. A z tego trzeba się rozliczyć. I wymaga to kolejnych formularzy. do 500 zł kosztuje doradztwo przy rozliczeniu pomocy publicznej dla warzywniaka
Gdy nowe przepisy wejdš w życie, większoœć firm będzie musiała rocznie w sumie wypełniać do 10 formularzy zwišzanych z ekologiš. Każdy z nich wymaga co najmniej paru godzin pracy. Powstaje cały przemysł doradczy specjalizujšcy się w wypełnianiu takich formularzy – oczywiœcie nie za darmo. – To absurd i trzeba to jak najszybciej poprawić – uważa Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej. Przyznaje, że tak naprawdę nowe rozwišzanie zamiast ułatwiać życie mniejszym przedsiębiorcom, jeszcze bardziej je komplikuje. – Właœciciel małego warzywniaka będzie wolał zapłacić np. 100 zł opłaty produktowej, niż angażować firmę, która za 500 zł pomoże mu wypełnić obowišzki zwišzane z pomocš publicznš – ocenia Kawczyński. Firmy muszš prowadzić ewidencje odpadów, gdy na przykład wyrzucajš rocznie 100 kg tonera drukarskiego czy ponad 5 ton gruzu. Powinny rozliczać się też choćby ze spalin, jakie emitujš ich służbowe auta. Jeżeli majš ich mało, to nie muszš płacić. Pozostaje jednak obowišzkowa sprawozdawczoœć. – Te obowišzki trzeba złagodzić. W przypadku małych firm opłata œrodowiskowa może wynieœć kilka złotych. Więcej kosztujš znaczki pocztowe i papier, na którym jest wydrukowane takie sprawozdanie – mówi Daniel Chojnacki. Dodaje, że te obowišzki nie sš dotkliwe finansowo, ale to zbędna biurokracja. Tym bardziej że sprawozdań i tak nikt nie oglšda.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL