Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Mandat za dymek z papierosa na balkonie

Choć przepisy nic nie mówiš o paleniu tytoniu albo grillowaniu na balkonie, to regulamin wspólnoty, a nawet sšd mogš zakazać takich praktyk.
Mam sšsiada, który pali papierosy na balkonie. Nie przeszkadzało mi to zimš, bo nie otwierałem wtedy zbyt często okien, ale teraz to prawdziwa katorga – pisze czytelnik z Krakowa. Dodaje, że sam nie pali i nie chce, by truto jego i jego dzieci. – Proœby nie pomagajš. Co mówiš na ten temat przepisy? – pyta. – Nie można ani w swoim mieszkaniu, ani na balkonie robić wszystkiego, co się chce – twierdzi adwokat Rafał Dębowski. Dotyczy to również palenia papierosów czy grillowania. Oczywiœcie najlepiej, gdy z sšsiadem można polubownie załatwić problem, ale jeœli się nie da, można sięgnšć po argumenty prawne.
Większoœć spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych wprowadza w tym zakresie zakazy w swoich regulaminach. Wœród nich jest m.in. spółdzielnia mieszkaniowa „Nowe Miasto" w Rzeszowie. – Zmiany w regulaminie wprowadziliœmy przed kilku laty na proœbę mieszkańców – mówi Kazimierz Bajowski, prezes „Nowego Miasta". – Regulamin przekazaliœmy na posterunek policji, który znajduje się na naszym osiedlu. Jeœli więc dym z balkonu sšsiada nadal przeszkadza, można wezwać policję lub straż miejskš. Traktujš one np. grillujšcych jak osoby zakłócajšce porzšdek. Tego rodzaju interwencje kończš się najczęœciej pouczeniem i nakazem ugaszenia paleniska, choć zdarza się też wręczenie mandatu (maksymalnie 500 zł). – Osoby narażone na znoszenie dymu od sšsiadów mogš też skorzystać z art. 144 kodeksu cywilnego – dodaje mec. Dębowski. Zgodnie z nim właœciciel nieruchomoœci powinien podczas wykonywania swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomoœci sšsiednich ponad przeciętnš miarę wynikajšcš ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomoœci i stosunków miejscowych. Częste rozpalanie grilla w okresie letnim lub palenie papierosów może być uznane za działanie zakłócajšce korzystanie z sšsiedniego mieszkania. Pozwala to wystšpić do sšdu z powództwem o zakazanie takiego zachowania. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl

Palisz papierosy lub robisz grilla na balkonie? Możesz dostać nawet 500 zł mandatu!

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL