Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Najpóźniej rodzš Włoszki

Flickr
Liczba Włoszek, które decyduję się mieć dziecko w póŸniejszym wieku, jest jednš z najwyższych w Europie, podobnie jak liczba kobiet rodzšcych przez cesarskie cięcie.
W 2010 roku 34,7 procenta  Włoszek rodzšcych swoje pierwsze dziecko ukończyło 35 lat - wynika z raportu Euro-Peristat, który analizuje wskaŸniki zdrowia matki i dziecka  z 29 krajów europejskich. Drugim na liœcie krajem, w którym kobiety rodzš póŸniej, jest Hiszpania - 29,5 procenta Hiszpanek rodzšcych pierwsze dziecko miało ukończone 35 lat, a trzecim - Irlandia: 27,9 proc. We Włoszech występuje równoczeœnie jeden z najniższych wskaŸników urodzeń przez kobiety poniżej 20 roku życia.
Pod względem liczby cesarskich cięć Włochy zajmujš drugie miejsce wœród badanych krajów - takš metodę w 2010 roku wybrało z różnych przyczyn 38 procent kobiet. Wszelkie rekordy bije pod tym względem Cypr - aż w przypadku 52 procent rodzšcych  zastosowano metodę cesarskiego cięcia. W raporcie stwierdzono, że ta procedura medyczna jest coraz częœciej stosowana w całej Europie. Wyjštkami sš Szwecja i Finlandia, gdzie zanotowano spadek liczby cesarskich cięć.
ródło: Ansa

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL