Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Pani minister w drodze do Londynu

AP
Wszystko to, co stanowiło o wyjštkowej wartoœci naszej edukacji, jest na naszych oczach dewastowane i składane na ołtarzu upodobnienia się do mitycznego Zachodu.
Minister edukacji Krystyna Szumilas chce, by nasza edukacja była taka jak w większoœci krajów europejskich. Niestety, jedyne, na czym nasze władze chcš się wzorować, to obniżenie wieku szkolnego. Ideałem do naœladowania dla naszego ministerstwa jest Wielka Brytania – kraj, gdzie dzieci nie tylko wczeœnie rozpoczynajš szkołę, ale też wczeœnie jš kończš.

Regularne spotkania minister Szumilas z brytyjskimi władzami oœwiatowymi ograniczajš się do konwencjonalnej wymiany uprzejmoœci. Brak w nich refleksji na temat jakichkolwiek problemów. A z brytyjskiej szkoły niezadowoleni sš sami Brytyjczycy. Tymczasem przenoszenie brytyjskiego formatu na polski grunt wykonywane jest z finezjš radzieckich hydrologów odcinajšcych dopływy Morza Aralskiego.

Przyspieszona dorosłoœć

System brytyjski słynie przede wszystkim z wczesnego wieku rozpoczynania nauki. Do szkoły maszer...
ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL