Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Podręczniki szkolne do ścisłej kontroli

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
1 wrzeœnia ma ruszyć kompleksowa kontrola działalnoœci szkół pod kštem wyboru przez nie podręczników. To efekt publikacji „Rz”.
Takš deklarację złożyła wczoraj wiceminister edukacji Joanna Berdzik podczas posiedzenia sejmowej komisji zajmujšcej się jakoœciš kształcenia. Posiedzenie komisji miało zwišzek z kontrowersyjnymi praktykami wydawców, którzy w zamian za prezenty wymuszali na dyrektorach szkół wybór ich ksišżek. Takie działania sš niezgodne z prawem oœwiatowym. Działalnoœć wydawców podręczników przeœwietliła fundacja Europejska Inicjatywa Obywatelska – Polska bez Korupcji, która zebrała ponad tysišc umów potwierdzajšcych taki proceder. Wczoraj jej prezes Mateusz Górowski mówił, że ma sygnały œwiadczšce o tym, że nauczycielom oraz dyrektorom szkół w zamian za okreœlony wybór wydawcy fundowali także zagraniczne wyjazdy turystyczne.
Wczoraj „Rz" ujawniła  wewnętrznš korespondencję szefa Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Ksišżki Piotra Marciszuka z wydawcami, który napisał m.in., że tego typu umowy zawierane przez wydawców ze szkołami sš dowodem nieuczciwej konkurencji i narzucajš okreœlone wybory wbrew prawu. Marciszuk w tym kontekœcie pisał także o „podręcznikach przekupujšcych szkoły". Rynek szkolnych podręczników jest wart około 1 mld zł.  Działalnoœci wydawców przyglšdajš się œledczy, a działania dyrektorów badajš kuratorzy oœwiaty.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL