Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Menedżerom trudniej dziś o nowš pracę

Najłatwiej o zmianę sektora jest top menedżerom. Na taki krok zdecydowali się m.in. dwaj znani bankowcy. Wojciech Papierak (b. wiceprezes PKO BP, z lewej) od półtora roku kieruje Polskim Holdingiem Nieruchomoœci. Mariusz Grendowicz b. prezes BRE Banku, od marca jest szefem Polskich Inwestycji Rozwojowych.
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
W bankowoœci, farmacji i telekomunikacji jest teraz najtrudniej o nowe zajęcie po utracie kierowniczego stanowiska.
Robert, były dyrektor departamentu dużego banku, od siedmiu miesięcy szuka nowej pracy.  Pierwsze spotkania z łowcami głów odbył  zaraz po tym, jak szef wręczył mu wypowiedzenie.  Headhunterzy zachwycali się  jego CV, ale te zachwyty nie przełożyły się na większy wybór ofert pracy. Przedstawiciele firm Executive Search specjalizujšcych się w rekrutacji na wysokie stanowiska przyznajš, że ten problem dotyczy coraz większej grupy  menedżerów. – W niektórych branżach mamy dziœ  nadpodaż  kandydatów na  stanowiska menedżerskie. To wprawdzie nienowe, ale postępujšce zjawisko  – ocenia Andrzej Maciejewski,  szef polskiego oddziału  Spencer Stuart. Według niego takš nadpodaż widać m.in. w sektorze bankowym, gdzie fuzjom i przejęciom banków często towarzyszš zmiany restrukturyzacyjne.
Marta Staszewska, starszy konsultant i coach kariery w spółce LHH DBM, która oferuje outplacement, czyli wsparcie dla zwalnianych  pracowników,  twierdzi, że firma  realizuje ostatnio sporo projektów nie tylko dla menedżerów z banków, ale też z branży farmaceutycznej i telekomunikacyjnej, oraz FMCG.  Tymczasem  nowych inwestycji,  które tworzš nowe miejsca pracy, jest dziœ niewiele. Nic dziwnego, że – jak ocenia Dariusz Użycki, szef Deininger Consulting – œredni czas poszukiwania pracy przez menedżera wydłużył się do 6–12 miesięcy, a w przypadku osób piastujšcych czołowe stanowiska w największych spółkach nawet do 12–24  miesięcy. Jak  sobie radzić w takiej sytuacji?

1. Gotowoœć  do przerw w karierze

– Kryzys sprawił, że wielu menedżerów szybciej uœwiadomiło sobie fundamentalnš prawdę, że okresy bez pracy sš naturalnym składnikiem kariery zawodowej menedżera – podkreœla Dariusz Użycki. Radzi zawczasu zadbać o profesjonalny networking. – Trudne chwile uœwiadamiajš większoœci z nas, jak bardzo nieprofesjonalnie traktowaliœmy ten obszar do tej pory – dodaje. Andrzej Maciejewski zwraca uwagę, że bardzo mało jest dziœ firm, gdzie można spokojnie przetrwać do emerytury. Nawet majšc stabilnš pracę, warto przygotować plan B.  Tymczasem robi to niewielu menedżerów  Dopiero  gdy tracš pracę, zaczynajš myœleć o przyszłoœci – twierdzi szef Spencer Stuart. Radzi, by zawczasu  podjšć działania wyprzedzajšce, np.   zdobywać doœwiadczenie w różnych obszarach biznesu, zadbać o różnorodnoœć wykształcenia.

2. Motywacja i dobra energia

Jak podkreœla konsultantka LHH DBM, kluczowa jest dbałoœć o utrzymanie wewnętrznej motywacji i pozytywnej energii, o którš niełatwo po dłuższych poszukiwaniach pracy. Tymczasem na to zwracajš dużš uwagę headhunterzy. Równie ważna jest wytrwałoœć w poszukiwaniach; trzeba stale szukać nowych kontaktów zawodowych i nowych, choćby niewielkich projektów. Nawet te tymczasowe pomagajš podtrzymać  motywację i zapewniajš drobne sukcesy poprawiajšce nastrój. Marta Staszewska twierdzi, że długoœć przerwy w pracy zależy w dużej mierze od elastycznoœci menedżera – od jego gotowoœci do przebranżowienia się, przyjęcia nieco gorszych warunków finansowych czy realizacji czasowych projektów   interim. – Dużo lepiej wyglšda, gdy kandydat coœ robi i nie ma przerwy w zatrudnieniu – dodaje Staszewska.  Jej zdaniem warto też budować sobie markę eksperta, prowadzšc np. branżowy blog, który może również pomóc w zdobyciu projektów doradczych.

3. Spróbować sił w innej branży

Rozwišzaniem dla wielu menedżerów może być zmiana sektora – zwłaszcza na taki, który roœnie i zwiększa zatrudnienie. Andrzej Maciejewski  przyznaje, że łatwiej o takš zmianę prezesom, którzy majš już zbudowany wizerunek skutecznego lidera i wnoszš różnorodnš sieć kontaktów. Bez większych problemów w nowej branży odnajdujš  się  też dyrektorzy finansowi, IT czy HR (najlepiej jednak jeœli już majš za sobš podobnš zmianę i mogš wykazać, że sobie z niš poradzili). Trudniej o takie międzybranżowe transfery na stanowiskach menedżerów sprzedaży, gdzie współpracuje się z konkretnš grupš klientów. Trudnoœć roœnie w przypadku  osób, które przez lata działały w jednej branży. Dlatego z myœlš o przyszłej karierze warto próbować takich zmian, kiedy oferty tego typu jeszcze się pojawiajš.

4. Alternatywny pomysł na siebie

Andrzej Maciejewski z uznaniem mówi o menedżerach, którzy po utracie pracy, na pierwszš rozmowę z headhunterem przychodzš już z nowš wizytówkš swojej firmy doradczej; od razu wychodzš na rynek i szukajš projektów. Zdaniem szefa Spencer Stuart dobrze jest mieć alternatywny pomysł na siebie na dalszš karierę; najlepiej wzišć na celownik rozwojowy sektor i zaczšć budować sieć kontaktów, planujšc, jak wykorzystać swe kompetencje i doœwiadczenie. Według Marty Staszewskiej pomocna może być inwestycja w studia podyplomowe, zwłaszcza w odpowiednie MBA. Choć nie zapewni od razu pracy, to może pomóc zbudować nowe kontakty i wesprzeć dalszš karierę.

5. Mobilnym łatwiej o pracę

Marta Staszewska obserwuje, że polscy menedżerowie sš mało mobilni i na zmianę miejsca zamieszkania decydujš się nieliczni. Tymczasem mobilnoœć może zwiększyć szanse na szybkie znalezienie nowej pracy.  Również szef Spencer Stuart Poland  twierdzi, że zbyt mała mobilnoœć ogranicza wielu menedżerów – tymczasem, pracujšc np. w korporacji, warto być otwartym na oferty relokacji za granicę, często bardzo cenne z punktu widzenia przyszłej kariery.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL