Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Szumilas apeluje do samorzšdów w sprawie podręczników

Krystyna Szumilas
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Minister edukacji zwróciła się do gmin by sprawdziły jak w podległych im szkołach wybierane sš ksišżki szkolne
Reakcja Krystyny Szumilas to wynik kontrowersyjnych działań wydawców, o których kilkukrotnie pisaliœmy na łamach „Rz". Dziœ informowaliœmy, że o interwencję w tej sprawie do MEN zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o podpisywanie przez dyrektorów szkół umów z wydawnictwami, w których zobowišzujš się w okreœlonym czasie używać podręczników jednego wydawnictwa, w zamian np. za sprzęt komputerowy czy tablice interaktywne przekazane im za symbolicznš złotówkę. Tymczasem ustawa o systemie oœwiaty gwarantuje nauczycielowi, że to on będzie decydował o tym z jakiego podręcznika będš uczyli się jego podopieczni. - Ustawa o systemie oœwiaty zabrania takich praktyk, jedynym sposobem wyboru podręcznika jest wybór podręcznika przez nauczyciela i oczywiœcie bez żadnych gratyfikacji finansowych" - powiedziała dziœ Krystyna Szumilas.
Dodała, że kuratoria oœwiaty prowadzš kontrole w tej sprawie. - Kontrole kuratorów oœwiaty sš prowadzone we wszystkich województwach i w te kontrole powinien bardzo mocno włšczyć się samorzšd terytorialny, ponieważ on odpowiada za finanse szkół – dodał szefowa MEN. Dodała, że wszelkie nieprawidłowoœci sš zgłaszane do organu prowadzšcego, który powinien zgodnie z ustawš o finansach publicznych wszczšć postępowanie. Niektóre sprawy kierowane sš też do prokuratury – podkreœliła Szumilas. Katowicki kurator oœwiaty, zdecydował się na takie posunięcie w przypadku aż 29 szkół z terenu woj. Œlšskiego, w których potwierdzono łamanie ustawy o systemie oœwiaty, czyli ograniczenie praw nauczyciela do wyboru podręcznika. Szkoły te otrzymały zalecenia, by rozwišzać umowy z wydawnictwami (dotyczy m.in. umów podpisywanych na trzy lata). W ramach kontroli doraŸnej skontrolowano dotšd 90 szkół. Kontrolę zlecił œlšski kurator oœwiaty.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL