Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Rafał Han: Lepsze życie dzięki LED-om

tv.rp.pl
Oœwietlenie ledowe to bardzo młoda dziedzina, ale rozwija się niesamowicie dynamicznie – mówi Rafał Han, prezes Silvair, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć tłumaczył, że Silvair m.in. zajmuje się tworzeniem nowego otwartego standardu na potrzeby internetu rzeczy. - Dzięki niemu wszystkie przedmioty w internecie rzeczy będš mogły się ze sobš komunikować. W organizacji Bluetooth szefujemy grupie, która ma zadanie zbudowanie otwartego standardu Bluetooth Mesh – mówił.

- W przypadku branży oœwietleniowej mamy własnš, wierzę, że najlepszš implementację na œwiecie w zakresie oprogramowania. Pracujemy z producentami oœwietlenia, żeby takie oprogramowanie w ich urzšdzeniach zainstalować – kontynuował.

- Trzecia rzecz, którš się zajmujemy to pomagamy instalatorom, tworzymy cały proces instalacji tego typu sieci oraz jesteœmy w stanie zbierać te dane i agregować je w chmurze – dodał.

Podkreœlił, że rewolucja w oœwietleniu jest po to, żeby żyło nam się lepiej.

Han przyznał, że oœwietlenie ledowe to bardzo młoda dziedzina, ale rozwija się niesamowicie dynamicznie. - W 2015 r. na œwiecie zostało sprzedanych 1,5 mld lamp ledowych. W 2020-21 r. przewiduje się, że będzie sprzedanych 4,5 mld już tych lamp – prognozował.

- Dzięki ledom mamy lampy, które dłużej nam służš. Zwykłe żarówki 10-15 proc. energii zużywały na œwiatło, reszta to była energia cieplna. Tamte lampy wymienialiœmy co 3-4 lata. Oœwietlenie ledowe ma żywotnoœć 10-15 lat – dodał.

Goœć podkreœlił, że dzięki internetowi rzeczy możemy w oœwietleniu ledowym zyskać o wiele więcej.

- Np. dzięki sensorom œwiatło przy oknie, gdzie mamy pełne słońce będzie œwiecić ciemniej, a w ciemnym rogu jaœniej. Siedzšc samotnie w biurze wieczorem, œwiatło będzie się paliło tylko w naszej strefie – tłumaczył.

- Dzisiaj spędzamy 90 proc. czasu w budynkach zamkniętych. Dzięki nurtowi human centric light dostosujemy sztuczne œwiatło do naturalnego cyklu – mówił Han.

Tłumaczył, że na infrastrukturze œwiatła możemy budować np. beacony. - Idšc do muzeum, stojšc przed dziełem sztuki, chcemy dowiedzieć się o nim więcej. Nad tym dziełem jest lampa, które je oœwietla. Ta lampa jest w stanie komunikować się z naszym telefonem, dzięki temu wyœwietlimy sobie rozszerzone informacje na temat tego dzieła sztuki – wyjaœnił.

Han przyznał, że można już badać w jaki sposób ludzie poruszajš się po obiektach, biurach, centrach handlowych i dostosowywać te obiekty do naturalnego sposobu przemieszczania się ludzi.

Zaznaczył, że œrednia cena oœwietlenia ledowego spada. - Inne rozwišzania będš droższe, natomiast wartoœć jakš dajš jest zdecydowanie większa, niż samo Ÿródło œwiatła – ocenił.

Han zaznaczył, że Silvair działa głównie na rynku amerykańskim. - W Europie działamy na rynku brytyjskim i niemieckim. Mamy też kilka projektów w Australii. Zainteresowanie jest gigantyczne – podsumował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL