Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšdowy program ma działać sprawniej

Plany rzšdu przewidujš, że do końca roku udział BGK w programie ma się zwiększyć z 21,6 mld zł na koniec zeszłego roku do 25 mld zł.
Bloomberg
Być może jeszcze w tym miesišcu zmieni się struktura rzšdowego programu „Inwestycje polskie”.

Jak już informowaliœmy w „Rz", w najbliższym czasie ma się zmienić model biznesowy „Inwestycji polskich" (IP). Ma to nastšpić jeszcze w tym miesišcu. Na pewno zaœ w II kwartale.

Coraz więcej też wiadomo, jak program ma działać po zmianach.

Jeden program

Do tej pory program opierał się na dwóch filarach. Pierwszym były działania podejmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyty i poręczenia). Drugi człon stanowiła specjalnie do tego powołana spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), która z kolei angażuje się kapitałowo w przedsięwzięcia z zakresu inwestycji infrastrukturalnych.

Z naszych informacji wynika, że teraz oba te człony majš zostać połšczone. PIR majš się zaœ stać podmiotem zarzšdzajšcym funduszami inwestycyjnymi administrowanymi dotšd przez TFI BGK. I właœnie od tego, kiedy zostanie podpisana umowa między BGK oraz PIR, zależy, kiedy dokładnie projekt zostanie wdrożony.

Ministerstwo Skarbu Państwa wyjaœnia, że modyfi...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL