Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiętokrzyskie

Uliczne lampy sterowane z tabletu

Nowe lampy zużywajš o 80 proc. energii mniej od tradycyjnych
Fotolia
W Kielcach trwajš testy inteligentnego systemu sterowania oœwietleniem drogowym Smart Save. Jeœli się sprawdzi, to jest szansa, że zostanie wprowadzony na stałe.

Nowe rozwišzanie ma poprawić bezpieczeństwo: potrafi m.in. dostosowywać natężenie oœwietlenia do aktualnej pory, pogody, a nawet natężenia ruchu. Ma być też taniej.

Smart Save to produkt firmy Electronic Control System. Został przygotowany w oparciu o rozwišzania technologiczne firmy Huawei. Dzięki technologii opartej na sieci typu MESH umożliwia wydajne i zaawansowane technologicznie monitorowanie infrastruktury wokół miast i gmin. Pozwala to na zmniejszenie zużycia energii o 80 proc. i obniżenie emisji dwutlenku węgla.

W Polsce większoœć lamp ulicznych to wcišż stare latarnie, z czego ponad 60 proc. to lampy sodowe. Jak podkreœlajš eksperci z portalu lighting.pl, ich wymiana na oœwietlenie LED wraz z zaawansowanym systemem sterowania pozwala znacznie zredukować koszty energii przy założeniu, że modernizacji starego oœwietlenia będzie towarzyszyć instalacja inteligentnych systemów sterowania, które nie tylko znaczšco wpływajš na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ale przede wszystkim pozwalajš na uzyskanie maksymalnych efektów oszczędnoœciowych. Takim systemem jest Smart Save, który właœnie jest testowany na ul. Romualda w Kielcach.

– Przeprowadzenie testu zaproponował nam nieodpłatnie producent oœwietlenia. Miasto nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Producent systemu zapewnił odpowiednie oprawy i oprzyrzšdowanie techniczne – mówi Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarzšdu Dróg (MZD) w Kielcach, który odpowiada za oœwietlenie w mieœcie.

Urzędnik dodaje, że system umożliwia dowolnš zmianę natężenia oœwietlenia. – I można nim sterować z urzšdzeń mobilnych np. tabletu – wskazuje. Podkreœla też, że możliwoœci zdalnego sterowania systemem to jedna z zalet, bo nie trzeba jechać do szafek oœwietlenia ulicznego, by zmienić natężenie lamp.

Na ul. Romualda w ramach trwajšcego od kilku tygodni testu funkcjonuje 12 lamp. Test potrwa do końca roku.

– Dopiero po jego zakończeniu zapadnie decyzja, czy tego rodzaju rozwišzania będš wdrażane na terenie miasta – mówi Jarosław Skrzydło.

W Kielcach użytkowanych jest ponad 17 tys. lamp (zwanych fachowo oprawami). Przy wszystkich realizowanych inwestycjach oœwietleniowych i drogowych, w ramach których budowane jest oœwietlenie uliczne, wstawiane sš oprawy typu LED.

Eksperci zajmujšcy się oœwietleniem ulicznym zwracajš uwagę, że modernizacja daje dużo korzyœci. Przede wszystkim jest to zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawa bezpieczeństwa na drogach czy możliwoœć sprawniejszego sterowania oœwietleniem. – Nie bez znaczenia jest fakt, że inwestycje w modernizację oœwietlenia zwracajš się w całoœci w cišgu kilku lat – tłumaczš eksperci.

Roczny koszt opłat za energię elektrycznš za oœwietlenie uliczne w Kielcach sięga 5 mln zł. Urzędnicy z Kielc szacujš, że oszczędnoœci zwišzane z wprowadzeniem systemu sterowania oœwietleniem drogowym mogš wynieœć ok. 50 proc.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL