Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiętokrzyskie

Od pomysłu do biznesu

O wsparcie z Kieleckiego Parku Technologicznego ubiegało się niemal 900 startupów. Selekcję przeszło 60.
shutterstock
Rok temu przed młodymi œwiętokrzyskimi przedsiębiorcami otworzyła się szansa, by ich ciekawe pomysły stały się biznesem na całe życie.

– Startup powinien bronić się swoim pomysłem na biznes i zaangażowaniem twórców we wprowadzenie go w życie – mówi Marcin Januchta, szef działu marketingu i PR Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT).

Od marca 2016 r. kielecki park prowadzi u siebie TechnoparkBiznesHub – jednš z trzech „platform startowych dla nowych pomysłów", które finansuje program „Polska Wschodnia 2014–2020". Pomaga ona młodym ludziom (do 35. roku życia) przekształcić idee w innowacyjny biznes.

Chętni na platformę

– Rok temu do naszej platformy startowej TechnoparkBiznesHub zgłoszono 891 pomysłów, nie tylko od młodych przedsiębiorców ze Œwiętokrzyskiego, ale z całej Polski. Partnerami KPT w projekcie sš Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – mówi Marcin Januchta.

– Po wstępnej, a następnie pogłębionej ocenie 246 pomysłów zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu – Panelu Ekspertów. Po prezentacjach 60 z nich rozpoczęło proces inkubacji. Na tym etapie każdy startup założył spółkę i rozpoczęła się konkretna praca nad modelem biznesowym – dodaje.

Jak wskazuje, zadaniem TechnoparkBiznesHub jest pomoc na każdym etapie przygotowań do wejœcia na rynek. Wsparcie obejmuje m.in. opiekę mentora, usługi podstawowe (np. księgowoœć, doradztwo prawne) i specjalistyczne (np. technologiczne, inżynierskie, wzornicze, marketingowe) wynikajšce z indywidualnych potrzeb startupu.

– Pod koniec marca ruszajš pierwsze wydarzenia będšce podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy startupów. Każdy z nich zaprezentuje się podczas tzw. Demo Day. To demonstracja swojej siły i kreatywnoœci oraz gotowoœci do wejœcia w œwiat prawdziwego biznesu. Jeżeli ocena wypadnie pozytywnie, młoda firma dostanie rekomendację, dzięki której będzie mogła ubiegać się w PARP o bezzwrotnš dotację na dalszy rozwój – wyjaœnia Januchta.

Internet, płyny i do przodu

A jest o co walczyć. Dotacja wynieœć może 50–800 tys. zł. Na maksymalne dofinansowanie liczy Sebastian Drygalski, którego startup Flyps z Kielc czeka Demo Day.

– Internet jest teraz tak przesišknięty reklamami, że nie da się z niego korzystać. Ja chcę umożliwić ludziom swobodny dostšp do informacji. Pani udostępnia mi niewykorzystane moce swojego komputera, ja sprzedaję je firmie, która potrzebuje ich więcej, by przetwarzać swoje dane. Pani w zamian otrzymuje dodatkowe œrodki na zakup w necie muzyki czy filmów – mówi Drygalski.

– Wszelkie duże projekty informatyczne, które teraz sš przetwarzane w tzw. chmurze, mogš być przetwarzane u nas, ale trzy razy taniej. Idea wolnego od reklam internetu nas napędza, a rosnšce zainteresowanie zarówno firm, jak i użytkowników jeszcze bardziej motywuje – opowiada pomysłodawca, z wykształcenia informatyk o zainteresowaniach innymi dziedzinami, jak fizyka czy nauki społeczne. Z tych zainteresowań zrodził się Flyps. Dziœ zatrudnia szeœć osób.

– Na razie finansujemy się z oszczędnoœci. Nie musimy biegać za inwestorami. Chcemy, by nasza firma była polska, tu działała, dlatego dofinansowanie z PARP jest ważne – przyznaje Sebastian Drygalski.

Paweł Niegodajew na swój innowacyjny pomysł wpadł, gdy był na etacie pracownika naukowego w Politechnice Częstochowskiej. Teraz wraz z partnerem biznesowym Mariuszem Księżykiem prowadzi w Kielcach spółkę SimSoftLab.

– Dostarczamy kompleksowe rozwišzania do symulacji zjawisk fizycznych zwišzanych z przepływami płynów oraz transportem ciepła. Potrzebujš tego firmy samochodowe, lotnicze, energetyczne, stoczniowe, architektoniczne. Oferujemy zarówno sprzedaż własnego oprogramowania, jak i usługi obliczeniowe na zlecenie – mówi Paweł Niegodajew.

– Dzięki zastosowaniu pakietu obliczeniowego „OpenFoam" nasze rozwišzania sš znacznie tańsze od oferowanych przez konkurencję. A obsługa i monitorowanie obliczeń, analiza wyników i raportowanie sš także łatwiejsze i nie wymagajš od klientów specjalistycznej wiedzy – zachwala.

Jego zdaniem start firmy bez pomocy takiej platformy, jak ta działajšca w KPT, byłby bardzo utrudniony. – Wielu utalentowanych ludzi myœli o rozpoczęciu własnej działalnoœci gospodarczej, jednakże zazwyczaj nie sš w stanie poradzić sobie w œwiecie biznesu – zaznacza Niegodajew.

Drony, hebrajski i pasjonaci

Wadim Melnik cztery lata temu przyjechał z Ukrainy do Polski na studia (programowanie). Już do siebie nie wrócił. Zainteresował się rynkiem dronów.

– Pomysł zrodził się w połowie 2016 r. z problemu, który sam miałem. Na polskim rynku jest duża nisza – wiele firm i ludzi ma drony i chce sprzedawać usługi z użyciem tych urzšdzeń, ale nie potrafi dotrzeć do klientów. Z drugiej strony jest dużo firm – budowlanych, geodezyjnych, biur nieruchomoœci czy kartograficznych – które potrzebujš profesjonalnych usług z wykorzystaniem dronów. Ale nie potrafiš znaleŸć dostawców tych usług. I my jesteœmy po to, by ten problem rozwišzać – wskazuje Wadim Melnik.

– Łšczymy klientów z usługodawcami. Mamy na swojej stronie algorytmy pozwalajšce dobrać konkretnego wykonawcę i urzšdzenie do potrzeb klienta. Na podstawie wpisanych danych nasz system wyszuka u wszystkich dostawców dronów w Polsce odpowiedniej maszyny i poda, gdzie jš można kupić i to kupić najtaniej – podkreœla.

Jego startup DronHub także znalazł się na kieleckiej platformie. Jak mówi, pracę przy pomyœle zaczynali w czterech. Teraz w firmie jest dziesięć osób. Majš kilkudziesięciu klientów.

Anna Zaborska, pomysłodawczyni Alef-Bet – e-platformy do indywidualnej nauki języków Azji, przyznaje, że pomysł wzišł się z „rosnšcego zainteresowanie naukš języków Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz ekspansjš firm na rynki azjatyckie".

– Nasze rozwišzanie kierujemy do szkół, jako uzupełnienie kursów stacjonarnych, do osób indywidualnych oraz korporacji z USA, Kanady i Izraela. Nasza platforma będzie pierwszš do spersonalizowanego nauczania tych języków – podkreœla.

Jej zdaniem startupy „to przyszłoœć edukacji. To także zespoły pasjonatów, którzy wierzš, że innowacja to nie produkt, ale postęp".

Nie tylko startupy napędzajš œwiętokrzyskš przedsiębiorczoœć. Od lat funkcjonujš w regionie klastry i wcišż powstajš nowe, także ponadregionalne. Działa Œwiętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowlany INNOWATOR; Œwiętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny. W Sandomierzu powstał klaster ogrodniczo-sadowniczy „Ekologiczna żywnoœć". W Chęcinach – Klaster Turystyczny skupiajšcy największe atrakcje turystyczne regionu, m.in. Zamek Królewski w Chęcinach, Jaskinię Raj, Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Najmłodszy klaster – Uzdrowiska Œwiętokrzyskie – zawišzał się w grudniu. Stawia na prozdrowotnš turystykę i bogactwo miejscowych wód mineralnych.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: i.trusewicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL