Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiętokrzyskie

Gmina Połaniec inwestuje w geotermię

Wody geotermalne pod Połańcem wymagajš dalszych badań. Ale to potencjalna szansa na przyspieszenie rozwoju miasta.
AdobeStock
Kolejny samorzšd sięga po geotermię, jako szansę na szybszy i czystszy rozwój. Pod Połańcem goršce Ÿródła mogš zalegać wyjštkowo płytko.

W grudniu mieszkańcy miasta i gminy Połaniec już oficjalnie dowiedzieli się o tym, o czym wieœć gminna niosła od dawna, a co w 2013 r. radni wpisali do strategii rozwoju.

Pod Połańcem znajdować się majš zasoby geotermalnych wód, które mogš stanowić Ÿródło taniej i czystej energii dla miasta i gminy. Energii, która uczyni je samowystarczalnymi. Skšd to wiadomo?

Szukajš pieniędzy

Na wniosek samorzšdu zespół ekspertów z krakowskiej AGH przygotował opracowanie dotyczšce potencjału zasobów energii geotermalnej. Według naukowców na terenie gminy i jej okolic występujš doœć płytko zasoby energii geotermalnej. Na przykład na 500 m temperatura wody może mieć 37 st. C, na 1000 m – 48 st. C, na 1500 m – 59 st. C, a na 2000 m – 70 s. C.

– To jest ewenement na skalę kraju. Eksploatacja złóż pozwoliłaby nam zaopatrywać w ciepło wszystkich mieszkańców, ale także instytucje użytecznoœci publicznej. To z jednej strony mogłoby oznaczać dla mieszkańców niższe koszty ciepła, z drugiej – ochronę œrodowiska. W dalszej przyszłoœci można by te zasoby wykorzystać także w rekreacji i przycišgnšć inwestorów – opowiadał podczas prezentacji wyników pracy naukowców z AGH burmistrz Jacek Tarnowski, cytowany przez portal samorzšdu województwa œwiętokrzyskiego.

Teraz, aby móc sięgnšć po podziemne ciepło, trzeba potwierdzić w praktyce wskaŸniki naukowców z AGH. Służš temu odwierty próbne. Ze względu na wysokie koszty ich wykonania połaniecki samorzšd chce zdobyć pienišdze, prawdopodobnie z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW).

Fundusz podpisał już pięć umów na poszukiwania wód geotermalnych w kilku gminach. Odwierty majš zostać wykonane w Sochaczewie, Sieradzu, Lšdku-Zdroju, Szaflarach i gminie Koło. Wartoœć inwestycji to ok. 110 mln zł, z czego 107 mln zł pochodzi z NFOŒiGW.

W listopadzie kolejne dwie umowy zostały zawarte z Geotermiš Podhalańskš i Geotermiš Toruń. Łšczne dofinansowanie funduszu wyniesie 30 mln zł. Na rozwój geotermii w całej Polsce jest w funduszu zarezerwowane ok. 0,5 mld zł.

Radni Połańca podjęli w grudniu uchwałę w sprawie działań zmierzajšcych do rozpoznania potencjału geotermalnego miasta i gminy i rozpoczęcia ich wykorzystywania.

Kolejnym krokiem jest opracowanie dwóch dokumentów – „Projektu robót geologicznych" i „Analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych". To może potrwać kilka miesięcy i będzie podstawš do starań o dofinansowanie ze Ÿródeł zewnętrznych.

Magnes dla inwestorów

Ciepło z ziemi mogłoby być także wykorzystane przez sšsiednie samorzšdy. Odbyło się już spotkanie w tej sprawie władz Połańca i przedstawicieli gmin powiatów staszowskiego i mieleckiego.

Burmistrz Tarnowski liczy też, że Ÿródła geotermalne przycišgnš do 12-tysięcznej gminy przedsiębiorców z Polski. Firmy mogłyby korzystać z tańszej energii do ogrzewania i do procesów produkcyjnych. Gmina oferuje też blisko 58 hektarów terenów inwestycyjnych.

Nowi inwestorzy oznaczajš nowe miejsca pracy. Dziœ wielu mieszkańców także pracuje w energetyce. Połaniec znany jest przede wszystkim z pobliskiej wielkiej elektrowni.

Według branżowego stowarzyszenia – Polskiej Geotermalnej Asocjacji – na obszarze kraju znajduje się co najmniej 6600 km kw. wód geotermalnych o temperaturze 27–125°C. Obecnie wykorzystuje je do zasilania siedem ciepłowni geotermalnych: Stargard Szczeciński, Pyrzyce, Czarnków, Uniejów, Mszczonów, Słomniki, Bańska Niżna. A kolejny zakład budowany jest m.in w Toruniu.

O tym, że geotermia może się stać motorem rozwoju, przekonało się już wiele polskich regionów. I to pomimo że często na poczštku trudnoœci było więcej niż spodziewanych korzyœci.

Tak było na przykład w Lidzbarku Warmińskim. Inwestycja Termy Warmińskie (aquapark z bazš hotelowš i konferencyjnš) budziła wštpliwoœci. Tak duże, że w 2013 r. skontrolowało jš Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i badała prokuratura (œledztwo zostało umorzone).

Najbardziej dostało się inwestorowi (powiat lidzbarski) za wykorzystanie wód geotermalnych o temperaturze niewiele wyższej od 20 st. C, czerpanych z ok. 1,2 km. To oznaczało koniecznoœć ich podgrzewania, a więc wyższe koszty.

Ostatecznie Termy Warmińskie zostały zbudowane i otwarto je w grudniu 2015 r. Kosztowały ok. 100 mln zł, z czego 85 proc. stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej zdobyte przez samorzšd Warmii i Mazur.

W pierwszym roku działalnoœci Termy odwiedziło ok. 345 tys. goœci. W regionie więcej wizyt odnotowały jedynie pola grunwaldzkie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL