Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiętokrzyskie

Nowa twarz miast powiatowych

Do Kazimierzy Wielkiej na wart łšcznie 19 mln zł projekt zmian zmierzajšcych do przyznania miastu miana uzdrowiska trafi 13,7 mln dofinansowania.
materiały prasowe
Aż 130 mln zł z RPO trafia do siedmiu oœrodków w województwie œwiętokrzyskim na rewitalizację.

– Konkurs z działania „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œwiętokrzyskiego 2014–2020 przeznaczony był dla miast powiatowych – mówi Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzeczniczka marszałka województwa œwiętokrzyskiego.

– Każdy samorzšd mógł zgłosić jeden wniosek o dofinansowanie. Projekty mogły być przygotowane w partnerstwie m.in. ze spółdzielniami czy wspólnotami mieszkaniowymi, instytucjami kultury czy też przedsiębiorcami – dodaje.

W sumie na konkurs wpłynęło 13 wniosków, co oznacza, że każdy z samorzšdów – potencjalnych wnioskodawców – przygotował projekt. Ubiegały się w sumie o ponad 220 mln zł dofinansowania, czyli o prawie dwukrotnie więcej, niż zaplanował Urzšd Marszałkowski – 121 mln zł.

– Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalnš i merytorycznš oraz uzyskały wymaganš minimalnš liczbę punktów uprawniajšcš do uzyskania dofinansowania. Niestety, nie dla wszystkich starczyło pieniędzy – przyznaje rzeczniczka.

Mimo iż zarzšd województwa zdecydował się na zwiększenie puli na konkurs o kolejne 9 mln zł, do 130 mln zł, pieniędzy wystarczyło jedynie na sfinansowanie pierwszych siedmiu najwyżej ocenionych projektów. Pozostałe trafiły na listę rezerwowš i będš mogły liczyć na dofinansowanie, jeœli w przetargach pojawiš się oszczędnoœci.

Dotacja na rewitalizację trafi do Kazimierzy Wielkiej. 13,7 mln zł przeznaczone zostanie na projekt „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka" (wartoœć całego projektu to 19 mln zł). Włoszczowa otrzyma 15,2 mln zł na „kompleksowš rewitalizację centrum" (łšcznie wyda na to 22,6 mln zł).

Za 34,8 mln zł Sandomierz chce przeprowadzić kompleksowš rewitalizację całej gminy, na co z UE otrzymał 23 mln zł. Z kolei Starachowice zrealizujš rewitalizację za 37,2 mln zł, a z UE dostały 22,9 mln zł.

Do Buska-Zdroju trafi 19,8 mln zł na inwestycję wartš łšcznie 33 mln zł, a dawne przemysłowe miasto Skarżysko-Kamienna, które za 24 mln zł chce odnowić dwa osiedla (Zachodnie i Dolnš), dostanie 10,1 mln zł.

– 130 mln zł dotacji z RPO spowoduje, że w miastach powiatowych regionu w sumie zostanš wykonane inwestycje rewitalizacyjne o wartoœci ponad 337 mln zł – wylicza Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

Rozstrzygnięty pod koniec ubiegłego roku konkurs na projekty zwišzane z rewitalizacjš miast powiatowych był jedynym skierowanym do tej grupy.

– W ramach RPO realizowany jest jeszcze konkurs rewitalizacyjny, w którym wnioski mogły składać mniejsze miasta i miejscowoœci, będšce siedzibami gmin. Zgłoszone projekty sš na etapie oceny merytorycznej. Rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy około kwietnia – mówi Iwona Sinkiewicz-Potaczała. – W tym konkursie do rozdzielenia między wnioskodawców jest 100 mln zł – dodaje.

>R4, komentarz >R2

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL