Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Ziemi Podlaskiej

Przystanki, wiaty i automaty biletowe - Białystok inwestuje w komunikację miejskš

Do 2021 r. na ulice Białegostoku wyjedzie ponad 80 nowych, ekologicznych autobusów.
UM Białystok/Marcin Jankowiak
Nowe autobusy i wiaty przystankowe, modernizacja dróg – Białystok rozwija komunikację miejskš.

Białystok stawia na ekologiczny i zrównoważony transport miejski. Pod koniec czerwca miasto podpisało umowę na dotację unijnš, która pozwoli na rozwój komunikacji. 105,2 mln zł umożliwi m.in. na dalszš modernizację taboru, np. zakup 20 nowych, ekologicznych niskopodłogowych autobusów.

– Będš to pojazdy o długoœci 12 i 18 m – tłumaczy Anna Kowalska z białostockiego ratusza. Na ten cel zarezerwowano 32 mln zł netto, ale ostateczna cena będzie znana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Autobusy majš trafić do Białegostoku w roku 2019. – W najbliższych latach planujemy kolejne zakupy taboru niskoemisyjnego dzięki œrodkom z czterech projektów dotyczšcych transportu miejskiego – mówi urzędniczka. Do 2020 miasto chce co roku ogłaszać przetargi na 20 pojazdów, a w 2021 – osiem. Wszystkie będš współfinansowane z dotacji unijnych. W sumie na ten cel Białystok zamierza wydać 110 mln zł.

Nowe wiaty i ulice

Ale nowy tabor to niejedyne udogodnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. W ramach podpisanej w czerwcu umowy w mieœcie pojawi się 80 nowych wiat przystankowych, większoœć z nich stanie w centrum. Częœć zastšpi wyeksploatowane przystanki, częœć zostanie ustawiona tam, gdzie obecnie nie ma wiat. Będš one miały ok. 6–8 m długoœci, przeszklone œciany, zostanš także wyposażone w ławki i gabloty do wywieszania informacji przystankowych. Urzšd zamierza przeprowadzić konkurs na projekt wiat, a potem sukcesywnie je montować w przyszłym oraz w 2019. W sumie na ten cel Białystok przeznaczy ok. 2,4 mln zł.

W stolicy Podlasia nie było do tej pory biletomatów. To także się zmieni. Miasto chce uruchomić sprzedaż biletów w automatach w 2019 r. Na ulicach Białegostoku pojawiš się 24 urzšdzenia stacjonarne oraz 255 mobilnych – majš zostać zainstalowane we wszystkich autobusach. – Automaty będš obsługiwać doładowania elektronicznej portmonetki oraz biletów okresowych na Białostockiej Karcie Miejskiej. W biletomacie stacjonarnym będzie można zapłacić gotówkš oraz kartami bankowymi – zapewnia Anna Kowalska. Poza tym urzšdzenia będš służyć również jako infopunkty z informacjš na temat tras, rozkładów jazdy, taryfy biletowej, przepisów i regulacji prawnych.

W ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku" zagwarantowano także pienišdze na modernizację dróg, z których korzysta komunikacja publiczna. – Prace będš prowadzone m.in. na ul. Kaczorowskiego i Legionowej, ul. Wiosennej, fragmencie ul. J. K. Branickiego, ul. Klepackiej, ul. A. Mickiewicza i innych – wylicza przedstawicielka białostockiego ratusza. Prace ruszš jeszcze w lipcu, bo już rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Legionowej. Wszystkie roboty majš zakończyć się jesieniš 2019 r. Całkowita wartoœć projektu, uwzględniajšc unijne wsparcie, została oszacowana na 161,6 mln zł.

Łatwiejsze przesiadki

To nie wszystkie inwestycje komunikacyjne planowane w stolicy Podlasia. Obecnie trwa ocena formalno-merytoryczna projektu pod nazwš: „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)". Jego łšczna wartoœć to 166 mln zł, a dofinansowanie unijne sięgnie 124,7 mln zł. Miasto chce wybudować centrum przesiadkowe w rejonie dworca PKP i PKS wraz z budowš tunelu autobusowo-pieszo-rowerowego pod torami PKP na przedłużeniu ul. œw. Rocha. Ma być też zmodernizowane skrzyżowanie ul. Zwycięstwa/ul. Kolejowa oraz usprawniony układu drogowy wokół centrum, który zapewni sprawne funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Poza tym w planach jest przebudowa pięciu skrzyżowań i pięciu ulic oraz budowa ul. Młynowej. Ciekawym elementem projektu jest zakup beaconów, czyli małych nadajników sygnału radiowego, które mogš komunikować się ze smartfonami. Sš już w muzeach, centrach handlowych i na lotniskach, a w Białymstoku majš pomagać w korzystaniu z komunikacji osobom niepełnosprawnym.

Ocenie formalnej podlega też inny białostocki wniosek o dotacje zwišzany z komunikacjš miejskš. Chodzi o „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF". Zaplanowano w nim m.in. wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę do obsługi transportu miejskiego. Chodzi o zatoki, pętle autobusowe, przystanki, wiaty autobusowe, a także budowę œcieżek rowerowych i przebudowę dróg lokalnych. – Ma to pozwolić na utworzenie nowych połšczeń komunikacji miejskiej – tłumaczy Anna Kowalska. Te inwestycje zostały ujęte w strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych białostockiego obszaru funkcjonalnego. Będš realizowane przez miasto oraz partnerów – gminy Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Koœcielny, Łapy (miasto i i gminę), Supraœl, Wasilków, Zabłudów i powiat białostocki. Łšczna wartoœć projektu to 111,3 mln zł, a kwota dofinansowania może wynieœć nieco ponad 90 mln zł.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL