Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Ziemi Podlaskiej

Przetargi na działki inwestycyjne w Białymstoku

BPN-T to jedna z lokalizacji, w której inwestorzy mogš liczyć na uzbrojone grunty.
materiały prasowe
Białystok zwiększa podaż uzbrojonych nieruchomoœci inwestycyjnych. Przetargi dotyczš terenów położonych w Podstrefie Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Miasto oferuje przedsiębiorstwom uzbrojone tereny, które znajdujš się na osiedlu Dojlidy w okolicy ulic Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, œw. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca. Na firmy czekajš też działki w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, który również oferuje nieruchomoœci w ramach strefy. Cena wywoławcza terenów inwestycyjnych w Parku została ogłoszona z obniżkami do 30 proc. Pierwszy przetarg na nieruchomoœci przy BPNT zakończył się wynikiem negatywnym.

– W zwišzku z tym cenę wywoławczš nieruchomoœci w drugim przetargu można ustalić w wysokoœci niższej niż jej wartoœć rynkowa, jednak nie niższej niż 50 proc. Stosownie do tego zapisu zostały ustalone ceny wywoławcze w drugim przetargu – tłumaczy nam Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Preferowani będš przedsiębiorcy majšcy w ofercie innowacyjne produkty i rozwišzania, dlatego chętni na zakup nieruchomoœci będš musieli zdobyć zaœwiadczenie z BPNT. Dokument potwierdzi stopień innowacyjnoœci firmy.

– Dotychczas nieruchomoœci położone na terenach inwestycyjnych BPNT nabyło pięć przedsiębiorstw i uczelnia wyższa, czyli Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dwie inwestycje firm prywatnych sš w trakcie realizacji. Trzy pozostałe sš na etapie przygotowawczym. Firmy, które inwestujš w sšsiedztwie BPNT i SSSE, podkreœlajš, iż zależy im na sšsiedztwie firm produkcyjnych, które już funkcjonujš w SSSE, jak i spółek technologicznych rozwijajšcych działalnoœć w BPNT. To dla nich potencjalni partnerzy biznesowi – mówi „Rzeczpospolitej" Daszuta-Zalewska.

– To dobry pomysł na to, by pobudzić przedsiębiorczoœć w mieœcie. Dziœ konkurujemy o pracownika jakoœciš miejsc pracy i dobrym dostępem do nich. Bez tego ciężko przycišgnšć inwestorów. Taki sposób wsparcia to dobra zachęta dla rentownych i sprawnie zarzšdzanych firm – mówi Bogdan Wojtach, prezes Masterpress SA, firmy z zakładem produkcyjnym w białostockiej podstrefie.

Prof. Robert Ciborowski z Katedry Ekonomii Wydziału Ekonomii i Zarzšdzania Uniwersytetu w Białymstoku zauważa, że podstawowym atutem strefy sš uzbrojone tereny. Duża częœć firm zlokalizowanych w białostockiej "„dzielnicy przedsiębiorczoœci" jest nastawiona na działalnoœć eksportowš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL