Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Kosmos to brzmi dumnie

Kosmiczny park technologiczny – ktoœ mógłby powiedzieć, że w tym Lubuskiem to im się w głowach poprzewracało. Wcale nie. To konsekwentne realizowanie strategii, która może przynieœć bardzo wymierne efekty.

Region stawia na innowacje. na tym polu wiele osišgnięć, buduje zaplecze naukowo-badawcze, wspiera firmy pracujšce nad przełomowymi rozwišzaniami. W tym kontekœcie decyzja o powołaniu Parku Technologii Kosmicznych to kolejny, odważny krok do przodu.

Dla przeciętnego obywatela firma zwišzana z przemysłem kosmicznym to potężna korporacja, która w ogromnym hangarze montuje rakiety czy, może w nieco mniejszym, pracuje nad satelitami, które niebawem zostanš wystrzelone na okołoziemskš orbitę. To elita, zajmujšca się tzw. upstreamem. Tymczasem to także technologie oraz rozwišzania, które pozwalajš wykorzystywać pozyskane z przestrzeni informacje na ziemi. A także cały obszar badawczo-rozwojowy służšcy adaptacji opracowanych wczeœniej innowacji kosmicznych do zastosowań cywilnych, czyli downstream.

WeŸmy takš nawigację w telefonie. Wszyscy się przyzwyczaili, że mamy mapy z internetu, ale zanim one trafiły do sieci, potrzebny był satelita, który zebrał potrzebne dane i firmy, które je przetworzyły w odpowiedni sposób. To wszystko jest właœnie sektorem kosmicznym. W skali globalnej mówimy o ogromnych pienišdzach – rocznie wartoœć tego sektora wynosi ok. 300 mld dolarów rocznie. I większoœć z tej kwoty przypada na projekty downstream, czyli wykorzystujšce kosmiczne technologie na ziemi.

Polska coraz œmielej poczyna sobie na tym polu. Od 2012 r. od 2012 r. należymy do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W 2014 r. powołaliœmy Polskš Agencję Kosmicznš, której celem jest rozwój cywilnych technik komunikacyjnych i badawczych, ale także zwiększenie możliwoœci obronnych naszego kraju. Do Zwišzku Pracodawców Sektora Kosmicznego Space.pl, należy już blisko 40 firm i instytutów naukowych.

Nasz kraj potrzebuje innowacji, a przemysł kosmiczny jest ich naturalnym Ÿródłem. Firmy tego sektora łšczš wszystkie ważniejszych dziedzin gospodarki: telekomunikację, IT, materiałoznawstwo, szeroko rozumianš elektronikę czy mechanikę. To, co jest innowacyjne, łšczy się z przemysłem kosmicznym, bo on tego potrzebuje. W tej branży nie korzysta się z przestarzałych technologii.

Dlatego takie inicjatywy, jak Park Technologii Kosmicznych sš zarówno cenne, jak i potrzebne. Jeœli pomysłodawcom uda się skupić. wokół tego przedsięwzięcia odpowiednie firmy i ludzi, region wkroczy w zupełnie nowš przestrzeń. Najodważniejsi korzystajš z premii pierwszeństwa. >R5

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL