Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Na wypoczynek w Dolinę Gęśnika

Za rok Dolina Gęœnika zmieni się nie do poznania.
materiały prasowe
Park linowy, specjalne siatki, na których będzie można wypoczywać, a także zjeżdżalnie na skarpie w formie wytyczonych torów. W Dolinie Gęœnika w Zielonej Górze powstanie Park Odkrywców.

Za niespełna rok mieszkańcy Zielonej Góry będš mogli aktywnie wypoczywać w Miejskim Parku Odkrywców, który powstanie w Dolinie Gęœnika – niewielkiej rzeczki płynšcej niedaleko centrum miasta. Cały teren będzie zrewitalizowany. To wszystko jest możliwe dzięki dotacjom unijnym, które pozyskało miasto.

Inwestycja będzie kosztowała prawie 8,2 mln zł, a jej realizacja ma się zakończyć w kwietniu przyszłego roku. – Projekt zostanie w 85 proc. sfinansowany z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zielonej Góry, ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020, a pozostałe 15 proc. miasto wyłoży z własnego budżetu – tłumaczy Monika Zapotoczna z kancelarii prezydenta Zielonej Góry. Magistrat dopłaci z nadwyżek osišgniętych w innych przetargach zwišzanych z rewitalizacjš zieleni w Zielonej Górze.

Urzędniczka podkreœla, że ideš przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca, w którym zielonogórzanie i turyœci będš mogli aktywnie spędzić czas, majšc możliwoœć wyboru wielu form rekreacji. Podczas prac park zostanie podzielony na cztery strefy. Na terenie tzw. rodzinnej przestrzeni aktywnoœci znajdš się polany piknikowe, miejsca do plażowania i na ogniska czy łški z kwiatami. Poza tym nieopodal zlokalizowane będš ogrody tematyczne z budkami dla ptaków, ogródkami warzywnymi i sadami dostępnymi dla wszystkich mieszkańców. Kolejnš częœciš parku będzie strefa sportowo-zabawowa. Tam majš się znaleŸć park linowy, zjeżdżalnie dla sanek, siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla psów.

– Dopełnieniem przestrzeni rekreacyjnej stanš się œcieżki piesze i rowerowe, miasteczko ruchu, kładki nad rzeczkš oraz mała architektura – wylicza Monika Zapotoczna.

Miejski Park Odkrywców wykona Inwestycyjna Grupa Budowlana z Sosnowca. To ona złożyła najkorzystniejszš ofertę w przetargu zorganizowanym przez zielonogórski ratusz. Firma realizuje już inne kontrakty w mieœcie – rewitalizuje park Sowińskiego oraz park przy Salomei i Lechitów.

Dolina Gęœnika to niejedyny teren, który zyska nowy blask dzięki dotacjom unijnym. W sumie na projekt „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra" samorzšd pozyskał ponad 37 mln zł wsparcia. – Dzięki temu zrewitalizowany zostanie obszar 25,36 ha. Prace zostanš przeprowadzone na placu przy Filharmonii Zielonogórskiej, placach Teatralnym i Matejki, Wzgórzu Winnym oraz właœnie w Dolinie Gęœnika – wyliczajš urzędnicy. Dodatkowo cały obszar Œródmieœcia oraz dolina zostanš objęte miejskim monitoringiem.

Przedstawiciele zielonogórskiego ratusza podkreœlajš, że dzięki rewitalizacji chcš zaktywizować społecznie mieszkańców obszarów zdegradowanych. Planujš to osišgnšć poprzez przebudowę istniejšcych przestrzeni publicznych w miejsca sprzyjajšce rekreacji i wypoczynkowi oraz organizacji imprez kulturalnych. Tereny będš wyposażone w estetyczne i funkcjonalne urzšdzenia małej architektury, uporzšdkowana zostanie istniejšca i posadzona nowa zieleń. Odnowione majš być cišgi piesze. Wybudowany zostanie też parking podziemny. Jak podaje magistrat z Zielonej Góry, planowany termin zakończenia całego projektu to 30 czerwca 2018 roku.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL