Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Święto Województwa Lubuskiego to nie tylko zabawa, ale także innowacyjne projekty i kosmiczne technologie

Firma Hertz System współpracuje z Europejskš Agencjš Kosmicznš przy projekcie Galileo 2
Galilleo
Œwięto Województwa Lubuskiego będzie nie tylko okazjš do zabawy, ale i poznania kosmicznych technologii i innowacyjnych projektów, które powstajš w regionie.

Jednš z atrakcji Œwięta Województwa Lubuskiego, które zaplanowano na 25 czerwca w Parku Mużakowskim w Łęknicy, będzie prezentacja technologii, które powstajš w zielonogórskiej, innowacyjnej, polskiej spółce Hertz Systems. Firma, która działa na rynku od 27 lat, a od ponad dwudziestu specjalizuje się w technologiach kosmicznych, przede wszystkim w nawigacji satelitarnej, synchronizacji czasu oraz w systemach komunikacyjnych. Spółka należy do Zwišzku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Jej dyrektor generalny Zygmunt R. Trzaskowski jest także członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

- W czasie œwięta pokażemy ciekawe projekty, w których bierzemy udział oraz przedstawimy nasz potencjał – zachęca Magdalena Puszkarska z Hertz System. Wpisuje się to doskonale w hasło œwięta – „Natura – Nauka – Kosmos".

Projekt satelita

Dlaczego warto je poznać? Bo jest to jedna z firm, która uczestniczy w projekcie budowy polskiego satelity SAT-AIS-PL. Zielonogórscy inżynierowie pracujš teraz nad opracowaniem modułu komunikacji pomiędzy satelitš niskoorbitalnym a stacjš naziemnš.

SAT-AIS-PL będzie pierwszym komercyjnym satelitš, którego wykonanie zlecono polskiemu konsorcjum przemysłowo-naukowemu. Na jego czele stanęła spółka Creotech Instruments z Piaseczna. W skład konsorcjum, oprócz zielonogórskiej spółki Hertz Systems, wchodzš także inne, innowacyjne firmy i instytuty badawcze: Atos Polska, Œlšskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Łšcznoœci i  Akademia Morska w Gdyni.

Projekt jest realizowany na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Prace potrwajš przynajmniej siedem lat. Do końca pierwszego kwartału 2017 roku ma powstać projekt misji satelity, stworzona zostanie także architektura podsystemów. W latach 2017-2020 zostanie zbudowany prototyp systemu, a dopiero w kolejnym kroku właœciwy satelita, który zostanie wyniesiony na orbitę.

Zadaniem systemu SAT-AIS-PL będzie zbieranie informacji z automatycznego systemu identyfikacji statków (AIS), który służy do monitorowania i nadzoru bezpieczeństwa ruchu morskiego. Z danych z systemu będš mogły korzystać urzędy morskie, wojsko, straż graniczna, morskie służby poszukiwawcze czy służby specjalne różnych krajów. Projekt SAT-AIS-PL to satelita o masie około 40 kg z odbiornikiem sygnałów z transponderów AIS zainstalowanych na jednostkach morskich, naziemna stacja łšcznoœci, centrum kontroli lotu i sterowania oraz terminal danych AIS. Wszystkie naziemne elementy infrastruktury zostanš zlokalizowane w Polsce.

Automatyczny System Identyfikacji (AIS) pozwala na œledzenia statków i zapobiegania ich kolizji. Opracowano go, aby identyfikował i dostarczał informacji o bieżšcej pozycji statków i stacji brzegowych. Sygnały AIS sš odbierane przez urzšdzenia zainstalowane na innych statkach lub stacjach brzegowych.

Znak czasu

Komercyjny satelita to tylko jeden z projektów, nad którymi pracujš zielonogórscy inżynierowie. Firma jest także jedynym polskim producentem wojskowych systemów GPS z modułem SAASM. W ubiegłym roku spółka otrzymała nagrodę PARP w kategorii Technologia Kosmiczna. Firma zgłosiła do konkursu PARP technologię RDFTS, która dotyczy wzorca czasu możliwego do zastosowania na statkach kosmicznych. Wyróżnione urzšdzenie może być wykorzystywane na satelitach niskoorbitalnych (właœnie takich, który jest tworzony przez konsorcjum). Jak opisuje Magda Puszkarska obecnie realizowana jest pierwsza faza projektu, która ma się zakończyć okreœleniem wymagań stawianych takiemu urzšdzeniu oraz „opracowaniem wstępnej architektury zewnętrznie dyscyplinowanego modułu czasu i częstotliwoœci dedykowanego dla statków kosmicznych". Hertz Systems jest głównym wykonawcš projektu, podwykonawcš jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Naukowcy prowadzš także prace nad systemem monitorowania zakłóceń GNSS. Znajdzie on zastosowanie głównie na lotniskach, węzłach autostrad i wszędzie tam, gdzie dokładnoœć sygnału nawigacji satelitarnej jest ważna, a gdzie może wystšpić celowe lub przypadkowe jej zakłócanie. Jak opisuje Magdalena Puszkarska chodzi o zapobieganie zjawisku tzw. jammingu, czyli celowego zagłuszania sygnałów nawigacji satelitarnej.

Kosmos i zwierzęta

Ciekawym, wdrożonym niedawno projektem jest system do monitorowania transportu zwierzšt. Pomysł został zaaprobowany przez Europejskš Agencję Kosmicznš, która wsparła zielonogórskš firmę kwotš 200 tysięcy euro. Z efektów pracy już korzystajš firmy w Polsce.

Rozwišzanie ułatwia przestrzeganie unijnych dyrektyw zwišzanych z humanitarnym transportem zwierzšt w Europie. Urzšdzenie, które bazuje na systemach satelitarnych, przesyła informacje do kierowcy i właœciciela przedsiębiorstwa transportowego. Monitoruje np. temperaturę, w jakiej przewożone sš zwierzęta, pozwala zweryfikować, którym autem przewożone jest konkretne zwierzę, ile czasu trwa transport i czy przerwy były zgodne z zaleceniami UE.

Obecnie służby weterynaryjne w każdym kraju europejskim majš prawo skontrolować, w jakich warunkach przewożone sš zwierzęta. Wprowadzenie takiego urzšdzenia daje możliwoœć zweryfikowania, co dzieje się z transportami bez koniecznoœci wyjazdu inspektorów do kontroli kierowcy samochodu ciężarowego.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora, m.kozubal@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL