Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Region wcišż odkrywany

Fotolia
Kilkaset tysięcy turystów odwiedziło region w 2016 r. Największe hity to unikalne Łuk i Park Mużakowski z listy UNESCO.

Pół tysišca jezior z wodš wyjštkowej barwy, lasy zajmujšce blisko połowę powierzchni regionu i unikalne obszary geologiczne, których próżno szukać w innych częœciach kraju, przycišgajš w Lubuskie turystów z kraju i z zagranicy.

– Nie mamy gór i morza, ale jest u nas mnóstwo innych atrakcji. Region wcišż jest odkrywany, a odwiedzajšcych go dziœ chyba najbardziej pocišga natura – mówi Jadwiga Błoch, prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Lotur.

Najlepszym dowodem, jak wielkie jest zainteresowanie tutejszymi cudami natury, sš rzesze goœci, którzy odwiedzili prawdziwš perłę regionu, znanš też w Europie – Łuk Mużakowa oraz Park Mużakowski.

– Tylko ten jeden obiekt, położony częœciowo na terenie naszego województwa, zwiedziło w ubiegłym roku aż 450 tysięcy turystów – mówi prezes Błoch, przytaczajšc badania niemieckiej organizacji turystycznej. Dla porównania w gminie Łęknica, na terenie której znajdujš się te niezwykłe obiekty, mieszka 2,5 tys. osób.

Nieco œwiatła na ruch turystyczny w regionie rzuca raport Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Co z niego wynika?

Na noclegi w regionie zatrzymało się w zeszłym roku ponad 606 tys. turystów, z tego 76 proc. stanowili goœcie z kraju, a niespełna co czwarty był cudzoziemcem. Najchętniej nocowali w hotelach, a następnie w zajazdach, willach czy zamkach. Co ciekawe, w minionym roku częœciej wybierali np. gospodarstwa agroturystyczne.

Goœcie, którzy zatrzymywali się w regionie, spędzali tu œrednio 2,2 dnia, czyli nieco dłużej niż w roku poprzednim.

Najwięcej turystów zabawiło dłużej w powiecie œwiebodzińskim – to tutaj najczęœciej też zatrzymywali się obcokrajowcy.

Czym kusi ten rejon? Urokliwym Pojezierzem Lubuskim, gdzie znajdujš się rzeki z kompleksami łšk i liczne jeziora polodowcowe – rynnowe, a także torfowiska. W powiecie œwiebodzińskim znajduje się imponujšcy pocysterski zespół klasztorny w Goœcikowie – Paradyżu, największy i najlepiej zachowany taki obiekt w województwie, z koœciołem, ogrodem i winnicš.

Duży ruch w tym regionie tłumaczy coœ jeszcze: w sierpniu opactwo w Paradyżu zamienia się w œwištynię muzyki dawnej, do której zjeżdżajš melomani z kraju i Europy. Jak co roku, także w tym magnesem jest festiwal „Muzyka w Raju", a jego tegorocznym głównym bohaterem będzie Jerzy Filip Telemann, zwišzany przez kilka lat z terenami obecnej ziemi lubuskiej.

Jednak atrakcji w regionie jest nieporównanie więcej. Miłoœników architektury sakralnej przycišga „Szlak Koœciołów Drewnianych Regionu Kozła", amatorów szlachetnych trunków i miodu tutejsze winnice i pasieki.

Lubuskie ma bowiem ugruntowanš pozycję na winiarskiej mapie kraju, a jego promocji w tym obszarze służy „Lubuski Szlak Wina i Miodu", łšczšcy obiekty zwišzane z ich produkcjš i pokazujšcy historię winiarstwa w województwie.

– Winnice rozcišgajš się wzdłuż całego województwa, od południa do północy, a najwięcej jest ich w okolicach Zielonej Góry. W regionie mamy jedynš w kraju winnicę samorzšdowš – zaznacza Jadwiga Błoch. Można tam zajrzeć, kupić lub kosztować krajowych win, które sš tak dobre, że bywajš serwowane na uroczystych państwowych rautach.

Lubuskie to także raj dla amatorów aktywnego wypoczynku – na nich czekajš kilometry szlaków rowerowych czy pieszych, czyste jeziora, rzeki i bogata oferta spływów kajakowych. – Organizujemy je na malowniczych rzekach Pliszka oraz Ilanka i polecamy także dla rodzin z dziećmi – mówi Radek Wójtowicz z firmy Kajaki24.eu, organizujšcej takie spływy. – Nie ma nudy, na trasach można zobaczyć żeremie bobrów, dzikie ptaki czy stary most kolejowy – zachęca.

23,7 proc. ze wszystkich korzystajšcych z bazy noclegowej stanowili goœcie zagraniczni, głownie z krajów europejskich – co trzeci zagraniczny turysta to Niemiec. Pozostali to Litwini, Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL