Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubuskie

Wojenne skarby odkryte w schronie

Członkowie Stowarzyszenia Eksploracji Perkun ze swoimi znaleziskami.
materiały prasowe
Muzeum Twierdzy Kostrzyn powiększy kolekcję œwietnie zachowanych znalezisk z czasów II wojny œwiatowej.

Do kolekcji muzealnej trafiš œwietnie zachowane menażki, karabin, zastawa sygnowana orłem III Rzeszy i wiele innych przedmiotów. Jest to możliwe dzięki Stowarzyszeniu Eksploracji Perkun, które w Kostrzynie nad Odrš odkryło dobrze zachowany schron z czasów wojennych.

Trasa w podziemiach

– To niewielkie pomieszczenie niemieccy żołnierze zaadaptowali na coœ przypominajšcego kuchnię. Miało pomóc przeżyć bombardowania w znoœnych warunkach. Niewykluczone, że zostali tu przysypani – mówi Paweł Pištkiewicz, prezes Stowarzyszenia Perkun. Muzeum Twierdzy Kostrzyn chce, by powstała tu podziemna trasa turystyczna – Perkun ma sprawdzić drożnoœć i stan odkrytych miejsc i ocenić, czy to możliwe.

Członkowie stowarzyszenia podkreœlajš, że pierwszy etap takich poszukiwań to zbieranie niezbędnych informacji, co może zajšć nawet kilka lat. W przypadku Kostrzyna liczyła się informacja od œwiadka, który donosił o odkryciu rzekomego rowu przeciwczołgowego. Dopiero póŸniej jest przygotowywana wyprawa, kompletowany odpowiedni sprzęt. – Nasze starania wspiera wrocławski Mactronic, producent sprzętu oœwietleniowego. Z pomocš ich lampek odkrywamy dawno zapomniane historie, bez nich eksploracja byłaby praktycznie niemożliwa – dodaje Paweł Pištkiewicz.

Wrocławska firma produkujšca m.in. latarki ręczne i czołowe nie po raz pierwszy wspiera fanów odkrywania tego, co nieznane lub zapomniane. – Polskie lampki pomagały już zdobywać Himalaje, okršżyć największe jezioro Laponii czy przebiec 180 kilometrów najtrudniejszym szlakiem górskim Europy. Fakt, że polski sprzęt pomaga realizować godne podziwu pasje, daje wiele satysfakcji – mówi Cyprian Lemiech, ekspert ds. oœwietlenia przenoœnego w firmie Mactronic.

Członkowie Stowarzyszenia Perkun sprawdzali już stare podziemia, pohitlerowskie fabryki, poznańskie forty. Brali udział m.in. w poszukiwaniach dokumentów Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie, zaangażowali się także w poszukiwania magazynu uzbrojenia batalionu AK „Giewont" koło Kępna. – Œwiadek wskazał nam miejsce, gdzie razem z ojcem i braćmi miał je zakopać w 1946 r. OdnaleŸliœmy 11 karabinów, ale mężczyzna stwierdził, że to nie te, które zakopywał – mówi Paweł Pištkiewicz.

Członkowie stowarzyszenia podczas poszukiwań szczštków błogosławionej Doroty w katedrze w Kwidzynie natrafili na kryptę z trumnami wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego z przełomu XIV i XV wieku. – Spodziewano się, że szczštki spoczywajš w Malborku, gdzie jest tablica z wyrytymi nazwiskami zmarłych mistrzów. My jednak wiedzieliœmy, że wówczas zmarłych najczęœciej chowano tam, gdzie widniały ich portrety. W tym wypadku w katedrze w Kwidzynie – podkreœlajš przedstawiciele Perkuna. Niezwykłe odkrycie postanowiła udokumentować telewizja Discovery Historia, która poœwięciła im dwa odcinki serii „Na tropach tajemnic". Premiery telewizyjnej doczeka się także dokument „Miasto widmo" – produkcja ma ujawnić kulisy poszukiwań na terenie twierdzy Kostrzyn.

Cenne wykopaliska

To niejedyne odkrycia w regionie. Kilka lat temu archeolodzy przygotowujšcy teren pod budowę odcinka trasy S3 w okolicach Skwierzyny trafili na œlady osady sprzed 8–10 tys. lat. Na ponad 2 ha archeolodzy odkryli narzędzia krzemienne, które mogły być wprawiane w oprawy drewniane i koœciane. Odkryto także wiele jam paleniskowych, palenisk i ziemianek. Ekipa podkreœlała, że znalezisko jest bardzo cenne, bo trudno trafić na œlad kompletnej osady.

Ciekawych odkryć dokonali też archeolodzy pracujšcy od lat 60. w Grodziszczu pod Œwiebodzinem, gdzie trafili na œlady osady z czasów piastowskich, prawdopodobnie z IX–X wieku. Odkryli też wiele przedmiotów, takich jak monety, broń, czy biżuterię, np. pokaŸny pierœcień ze srebra. Przedmioty po konserwacji trafiš do Muzeum Archeologicznego Œrodkowego Nadodrza w Œwidnicy.

W Gorzowie z kolei podczas prac remontowych ul. Warszawskiej odnaleziono grób sprzed około 3 tys. lat. Zdaniem archeologów prawdopodobnie to dopiero pierwsza częœć œladów znacznie większego cmentarzyska z okresu kultury łużyckiej. Potwierdzajš to wczeœniejsze odkrycia pracujšcych przy remoncie ekip. Gdy instalowano w tej okolicy nowy hydrant, również odkryto œlady podobnych grobów.

Najgłoœniej było jednak o sensacyjnych odkryciach. Media w całym kraju pisały o tym, że pod koniec 2016 r. w Górzycy odkryto œredniowieczne groby osób podejrzewanych o wampiryzm. Œwiadczyły o tym odcięte głowy i ciała poprzebijane drewnianymi kołkami. – Groby znajdowały się na skraju cmentarza i były wkopane bardzo głęboko pod powierzchnię ziemi – jeden z nich aż ponad 2 metry – mówił Krzysztof Socha z Muzeum Twierdzy Kostrzyn, kierownik wykopalisk w Górzycy.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora:p.mazurkiewicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL