Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Groźny cień Hitlera w Łodzi

Jerzy Stuhr wyreżyserował w łódzkim Teatrze Nowym „Szewców” Stanisława Ignacego Witkiewicza
Materiały prasowe/Teatr Nowy ŁódŸ
Grzegorz Wiœniewski powraca do Teatru im. Jaracza i wystawi słynny „Plac Bohaterów". Apetyt na „Plac Bohaterów" jest tym większy, że dramat Thomasa Bernharda, który reżyseruje Grzegorz Wiœniewski, jeden z najbardziej wyrazistych polskich reżyserów, ma już swój rozdział zwišzany z interpretacjš Krystiana Lupy. Zrealizował go w wileńskim Narodowym Teatrze Dramatycznym, ale pokazywał również w kilku miastach Polski.

Skandal w Wiedniu

Emocjonalne reakcje wywoływały następujšce frazy: prezydent – zakłamany kołtun, premier – szachraj państwowy, socjaliœci stali się wyzyskiwaczami i torujš drogę do władzy narodowym socjalistom. Media to partyjny chlew, Koœciół i przemysł pocišgajš za sznurki zła.

Warto przypomnieć okolicznoœci wiedeńskiej prapremiery sztuki. Wieczór 4 listopada 1988 roku w Burgtheater przeszedł do historii jako „Der Heldenplatz-Skandal". Tłum wrzał. Słowo „skandal!" odmieniano przez wszystkie przypadki, przecišgłe gwizdy przerywano oskarżeniami o obrazę narodu, kalanie gniazda i marnowanie pieniędzy podatników. Przez policyjny kordon przeciskali się fotoreporterzy i operatorzy kamer kilkunastu różnych telewizji. Protestujšcy cytowali oburzonych polityków i biskupów, domagajšc się dymisji dyrektora teatru. Kontrmanifestanci natomiast relacjonowali ze zgorszeniem groŸby, jakie wysyłano do realizatorów spektaklu, skandowali „precz z cenzurš" i przestrzegali się wzajemnie przed planowanym ponoć wybuchem ładunku krowiego łajna.

Bo „Plac Bohaterów" jest dramatem stricte społeczno-politycznym. A demony, które ujawnia – odżywajš, także w Polsce. Znaczšce jest już tytułowe miejsce. 15 marca 1938 roku na placu Bohaterów, głównym placu Wiednia, Adolf Hitler ogłosił wcielenie Austrii do Niemiec. 50 lat póŸniej, w mieszkaniu niedaleko placu Bohaterów, odbywa się zjazd rodzinny familii Schusterów. Profesor Schuster, myœliciel, filozof, który uciekajšc przed nazistami, opuœcił Austrię i wyjechał do Oxfordu, w latach 60. został poproszony przez burmistrza Wiednia o powrót na uniwersytet. W Wiedniu jednak nie widzi dla siebie innego wyjœcia poza samobójstwem, ponieważ sytuacja w Austrii jest „gorsza niż przed 50 laty".

Materiały prasowe/Teatr Nowy ŁódŸ

W „Placu Bohaterów" Bernhard wykorzystuje jeden ze swoich ulubionych wštków: œmierć bohatera i œledztwo w sprawie jej motywów. Samobójstwo bohatera ma miejsce już na samym poczštku sztuki. Naukowiec żydowskiego pochodzenia po latach spędzonych w Anglii powraca do swojego kraju, który opuœcił, uciekajšc przed nazistami. Ojczyzna okazuje się „zabójczš przestrzeniš". W sztuce padajš mocne słowa. „W Austrii musisz być albo katolikiem, albo narodowym socjalistš, wszystko inne nie jest tolerowane, wszystko inne jest niszczone".

Wstrętna sztuka

Agata Wittchen-Barełkowska, która dotarła do archiwum Thomasa Bernharda i pracowała z notatkami pisarza oraz kolejnymi wersjami jego tekstów, co przyniosło znakomitš ksišżkę „Kategoria teatralnoœci w dziele Thomasa Berharda", napisała w niej o „Placu Bohaterów": „Zamówiona na okolicznoœć setnej rocznicy Burgtheater na Ringstrasse sztuka wywołała w Austrii prawdziwš burzę. Przed premierš przedostały się do prasy fragmenty œciœle utrzymywanego w tajemnicy tekstu. Ich zawartoœć wystarczyła, by ze wszystkich stron podniosły się głosy sprzeciwu. Majšc na myœli Bernharda, wołano: „Precz z Wiednia z tym łajdakiem" (Joerg Heider, FPOE-Obmann). Wicekanclerz i VP-Obmann Alois Mock powiedział: „Gdybym był odpowiedzialnym za to ministrem, przeciwstawiłbym się umieszczeniu czegoœ takiego w repertuarze", a Bundesprasident Kurt Waldheim stwierdził: „Uważam, że ta sztuka jest ordynarnš zniewagš narodu austriackiego".

Materiały prasowe/Teatr Nowy ŁódŸ

Jak wiadomo, Waldheim miał nazistowskš przeszłoœć, zaœ Heider, który zabił się, prowadzšc samochód 140 km/h pod wpływem alkoholu, wyrażał faszyzujšce i rasistowskie poglšdy. Dlatego Bernhard odpierał ataki słowami: „Tak, moja sztuka jest wstrętna. Ale sztuka, która rozgrywa się teraz dookoła, jest tak samo wstrętna".

Intrygujšco brzmiš inne słowa ze sztuki: „Kiedy pan dzisiaj wybierze jakiegoœ polityka, wybierze pan tylko skorumpowanš œwinię". Skutek był taki, że na wiedeńskich ulicach dochodziło nawet do rękoczynów skierowanych wobec autora.

Premiera „Placu Bohaterów" już 17 grudnia na Dużej Scenie Teatru Jaracza. Grajš: Urszula Gryczewska, Milena Lisiecka, Barbara Marszałek, Agnieszka Skrzypczak, Zofia Uzelac, Marek Nędza, Bronisław Wrocławski.

Sztuka na dziœ

Wczeœniej w Teatrze Nowym odbędzie się premiera „Szewców" w reżyserii Jerzego Stuhra.

– Sš takie sztuki, na które przychodzi czas i wtedy trzeba je wystawiać – stwierdził przed premierš Jerzy Stuhr. – Dzisiaj jest czas na „Szewców" Witkacego. Jest tak wiele tematów, które dręczyły autora i niepokojš nas dzisiaj w równym stopniu. Te niepokoje wracajš, kiedy jesteœmy œwiadkami przemian, co do których celowoœci nie jesteœmy pewni. Nie jesteœmy pewni też co do ludzi, którzy te przemiany zdecydowali się wprowadzać. Ten nasz niepokój to jeden z tematów „Szewców". Czy prawo jest dla ludzi czy dla władzy? To „Szewcy", ale i nasz dzisiaj dylemat. Kim jesteœmy? Europejczykami czy przede wszystkim Polakami? I o tym sš „Szewcy". Czy kultura narodowa czy europejska ma być naszš tożsamoœciš? I o tym mówiš „Szewcy". Czy wielka siła kobiecoœci i jej praw ma zdominować coraz bardziej pogršżajšcy się w kryzysie system patriarchatu? To też sš pytania Witkacego. A przede wszystkim ten wielki dylemat, że każda rewolucja pozostawia po sobie niedosyt i niespełnienie. Strach! Metafizyczny strach istnienia. Pokazanie go na scenie może trochę nam wszystkim pomoże. Dlatego „Szewców" dzisiaj wystawić trzeba!

Będzie to co najmniej drugie polityczne wystawienie „Szewców" w ostatniej dekadzie. Poprzednie zrealizował Jan Klata w TR Warszawa – dokładnie dziesięć lat temu. Tak się złożyło, że pierwszy rzšd PiS nie dotrwał premiery spektaklu pod tytułem „Szewcy u bram".

Wtedy oglšdaliœmy groteskowe wcielenie Zbigniewa Ziobry, liczne konferencje, wojnę z oligarchami, serię aresztowań i œcianę monitorów, które przypominajš prezentację dowodów na spotkaniu Krauzego i Kaczmarka. W budzšcym co chwilę œmiech Witkacowskim nadkabarecie reżyser przedstawił Dziarskich Chłopaków jako ukrytych za kominiarkami funkcjonariuszy A Wu Be. Gdy prokurator Scurvy spotykał się z lewicowym wizjonerem Sajetanem Tempe – obawa przed podsłuchem zmuszała ich, by rozebrali się do slipek i udowodnili, że nie ukryli w nich mikrofonów. Scurvy żartował sobie z tego upiornie, mówišc do obcasa: „Halo!". Znakomita była scena sejmowej komisji œledczej, podczas której prokurator wyegzekwował powstanie z miejsc opornej widowni.

Dziarscy Chłopcy

Być może z przedstawienia Jerzego Stuhra dowiemy się, co się działo póŸniej i czy bramy zostały zdobyte.

Mało zabawnie może wypaœć dziœ scena, gdy prokurator Scurvy mówi, że widzi najtajniejszš podszewkę rzeczywistoœci, zaœ Sajetan Tempe zastanawia się, czy nie da się ulepszyć œwiata. Czeladnicy mogš przypominać wygłodzony populistyczny elektorat, który ma nie tylko ekonomiczne oczekiwania.

Szczególne zainteresowanie może wywołać pojawienie się na scenie Dziarskich Chłopców. Witkacy w celny i groteskowy sposób szydził z polskich wersji faszyzmu, które pochłonšł niedługo potem niemiecki nazizm, zaœ na końcu sowiecki komunizm. Choć dziœ powtórka z historii może wydawać się niemożliwa, jest zapewne bardziej możliwa niż jeszcze kilka lat temu. Mocarstwa prężš muskuły, a mniejsze kraje naœladujš je na miarę swoich możliwoœci. Przecież w Polsce, gdzie obozy koncentracyjne były miejscem œmierci milionów polskich obywateli zamordowanych przez faszystów, nacjonalistów i rasistów, następcy Dziarskich Chłopców idš na czele Marszu Niepodległoœci, domagajšc się „Białej Europy" i kompromitujšc Polskę na całym œwiecie.

Ciała Witkacego nie znaleziono, ale tam, gdzie spoczywa jego szkielet, może odbywać się spory ruch. Autor sztuki o dziarskim prokuratorze i równie dziarskich chłopcach musi znaczšco przewracać się w grobie.

Premiera 8 grudnia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL