Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Piotrków będzie miał halę widowiskowo-sportowš

Istniejšca hala zostanie wyburzona
materiały prasowe
Obiekt powstanie w miejscu hali Relax i ma być gotowy pod koniec 2019 roku.

– W najbliższych dniach ogłosimy konkurs na przygotowanie koncepcji nowego obiektu. Hala powstanie w miejscu dzisiejszego Relaxu, ale będzie dużo większa – zapowiada prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak. – Kompleks sportowy będzie obejmował przejętš od Skarbu Państwa działkę od strony południowej oraz nieruchomoœć po stronie północnej. W koncepcji będzie można zagospodarować także budynek po wytwórni bombek, który – zgodnie z decyzjš konserwatora zabytków – nie może zostać wyburzony.

Projektowana hala ma posiadać dwustronne trybuny na około 1500 miejsc: ok. 1000 stałych miejsc oraz ok. 500 na trybunie wysuwanej. Obiekt zostanie dostosowany do organizowania zawodów na najwyższym poziomie oraz różnego rodzaju wystaw, pokazów, imprez muzycznych i scenicznych. Koncepcję nowej hali poznamy na przełomie lutego i marca 2018, a w paŸdzierniku ma być gotowa dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę.

– Wówczas będziemy mogli aplikować w Ministerstwie Sportu o dofinansowanie – zaznaczył prezydent Krzysztof Chojniak, dodajšc, że niezależnie od pozyskania œrodków miasto będzie realizować tę inwestycję. – Rozpoczęcie budowy planujemy na pierwszy kwartał 2019 r., a hala ma być gotowa w cišgu oœmiu–dziesięciu miesięcy.

Przedstawiciele trzech największych piotrkowskich klubów sportowych: MKS Piotrkowianin, MKS Piotrcovia oraz Atletycznego Klubu Sportowego, podkreœlajš, że miasto o takich tradycjach sportowych zasługuje na nowy obiekt.

– Nowa hala jest bardzo potrzebna i wpłynie na rozwój piłki ręcznej w naszym mieœcie – przekonuje Marek Ostrowski, członek rady nadzorczej MKS Piotrkowianin. Wtóruje mu Witold Kopertowski z Piotrcovii, który podkreœla, że nowa hala będzie niezwykle ważna w procesie licencyjnym podczas tworzenia zawodowej ligi piłki ręcznej kobiet. Hala będzie służyła także rozwojowi piotrkowskich zapasów. – Pozwoli nam na organizowanie w mieœcie zawodów o międzynarodowej randze – podsumował Piotr Stępień z AKS.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL