Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Przy kawie o problemach miasta

W Łodzi trwa cykl spotkań mieszkańców z prezydent Hannš Zdanowskš.

– Łodzianie chcš rozmawiać o remontach dróg, chodników czy terenach zielonych, ale i o swoich osobistych problemach – mówi Marcin Masłowski, rzecznik miejscowego ratusza. Hanna Zdanowska takie spotkania zaczęła organizować siedem lat temu, gdy została prezydentem miasta. – Ważne jest dla niej stanowisko mieszkańców. Chce poznać ich opinie, pomysły na zmianę ich najbliższego otoczenia – tłumaczy Marcin Masłowski.

Nieformalne konsultacje z łodzianami organizowane sš dwa razy do roku: wiosnš przed uchwaleniem budżetu oraz na przełomie jesieni i zimy. Właœnie trwa jesienna edycja. Tym razem po raz pierwszy zorganizowano je w galeriach handlowych, m.in. w Porcie ŁódŸ, w Manufakturze i  Galerii Łódzkiej, a także na uczelniach: Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej. Te spotkania już poza nami. W poniedziałek i wtorek Hanna Zdanowska rozmawiała z mieszkańcami Widzewa. Teraz czas na Polesie, w dniach 11–13 grudnia na Górnš, a  18 i 19 – Bałuty.

– Podczas tych rozmów łodzianie mogš się dowiedzieć, co będzie się działo w mieœcie w przyszłym roku, jakie inwestycje planowane sš na ich osiedlach, jakie drogi zostanš wyremontowane i w którym parku będš posadzone nowe drzewa – wylicza Marcin Masłowski. Podkreœla, że podczas spotkań kluczowe jest wysłuchanie mieszkańców, poznanie ich oczekiwań wobec miasta i samej prezydent. – Bywa, że łodzianie przychodzš z osobistymi proœbami, dotyczšcymi ich oraz ich najbliższych. Wszystkie sprawy sš przez nas spisywane, a potem, jeœli się da, realizowane – tłumaczy rzecznik prezydent Łodzi. Wyjaœnia, że problemy mieszkańców, które nie leżš w gestii miasta ani spółek zależnych, sš przekazywane do odpowiednich instytucji – zapewnia urzędnik i dodaje, że zawsze, gdy jest to możliwe, na wniosek łodzian dokonuje się przesunięć w budżecie, tak by zrealizować ważne dla nich inwestycje.

– Wiadomo, że nie ma możliwoœci zmian w przypadku edukacji czy pomocy społecznej, na które otrzymujemy dotacje rzšdowe, ale w przypadku inwestycji drogowych taki manewr jest już możliwy – tłumaczy Marcin Masłowski.

Podkreœla, że to kolejny już etap zwiększania partycypacji łodzian w sprawach ich dotyczšcych, podobnym celom służy m.in. realizowany w mieœcie budżet obywatelski. Œrednio na spotkania z prezydent Zdanowskš przychodzi ok. 100 osób.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL