Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Mieszkańcy zaangażowani

Dzięki œrodkom z budżetu obywatelskiego nad Zalewem Sulejowskim będzie bezpieczniej
shutterstock
Ponad 102 tysišce osób zdecydowało, na jakie pomysły przeznaczyć 5 mln zł w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Mieszkańcy wybrali 32 projekty, które zostanš zrealizowane w przyszłym roku. – Wybór nie był łatwy, bo pomysłów było ponad 100 – opowiada Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. Najwięcej, bo ponad 14 tys., głosów zebrał pomysł z subregionu wschodniego – „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturš i historiš w gminie Poœwiętne i nie tylko". To będš trzydniowe uroczystoœci zwišzane z obchodami 50-lecia koronacji Obrazu Œwiętej Rodziny w Studziannie. Majš się one odbyć latem przyszłego roku, a goœciem ma być m.in. kardynał Stanisław Dziwisz. Projekt pochłonie 268 tys. zł.

W ramach pierwszej edycji BO WŁ oddano w sumie 102 062 głosy – do urn wrzucono 67 353 karty (co stanowi 65,99 proc. ogółu), pocztš przesłano 895 kart (0,88 proc.), internetowo głos oddano 33 814 razy (33,13 proc.). Mieszkańcy województwa łódzkiego przyznali zgłoszonym zadaniom łšcznie 353 391 punktów. Najciekawsze projekty zostanš wykonane w przyszłym roku.

By żyło się lepiej

Najwięcej, bo dziewięć z nich, będzie wdrożonych w regionie łódzkim, obejmujšcym stolicę regionu. To m.in. wydanie albumu na 110-lecie Łódzkiego Klubu Sportowego czy też wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy ul. Spornej w Łodzi w ramach projektu „Dzieciaki walczš z rakiem". Częœć projektów obejmuje zajęcia sportowe dla studentów czy uczniów. – Zaproponujemy bezpłatne zajęcia, którymi chcemy uzupełnić ofertę miejskš w Łodzi. Nie chcemy narzucać konkretnych dyscyplin sportowych, tylko poczekamy na to, jakie będš oczekiwania szkół i studentów – zapowiada Przemysław Jagielski z AZS PŁ, pomysłodawca projektu „Młodoœć pełna pasji – zajęcia dla studentów i uczniów".

Najmniej, bo tylko cztery zadania, wygrały w subregionie zachodnim (obejmujšcym powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczyński). W pozostałych trzech subregionach będzie zrealizowanych po szeœć–siedem zadań.

Zdrowie, sport i kultura

Jakie inne pomysły będš realizowane dzięki budżetowi obywatelskiemu województwa? – Sš to zadania zwišzane ze sportem, kulturš, zdrowiem czy politykš społecznš (np. szkolenia dla osób pracujšcych z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych) – wyliczajš urzędnicy marszałka. Mieszkańcy poparli też projekty zwišzane z poprawš bezpieczeństwa czy promocjš województwa. Dzięki budżetowi obywatelskiemu na promocję gospodarczš może liczyć opoczyńska płytka z zagłębia ceramicznego, która dociera do 60 krajów na œwiecie. Projekt jest wart 198 tys. zł. Realizowany będzie też pomysł z gminy Czerniewice, który dotyczy rekonstrukcji zwycięskiej bitwy hetmana Czarneckiego pod Strzemesznš czy też plan aktywizacji seniorów z gminy Ujazd. W subregionie południowym wdrożony zostanie projekt zwišzany z poprawš bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim. W jego ramach Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zakupi łódŸ ratowniczš z wyposażeniem oraz skuter ratowniczy. Poza tym w regionie za kwotę blisko 300 tys. zł powstanie Szpitalny Zielony Park Rehabilitacyjny.

Marta Zasiadczyk wymyœliła, jak przycišgnšć turystów na Zalew Jeziorsko: – My, czyli Pęczniew, Warta i Sieradz nad Jeziorskiem, chcemy w okresie letnim zaprosić do nas goœci, aby wszyscy mogli zobaczyć nowe mariny, wycišg dla nart wodnych czy œcieżki rowerowe. Mamy perełkę w regionie i pomyœlne wiatry na zalewie. A przycišgniemy też wydarzeniami kulturalnymi, na które będš œrodki z BO WŁ – tłumaczy Marta Zasiadczyk.

Będš kolejne edycje

Szeœć pomysłów zostanie zrealizowanych w subregionie północnym, obejmujšcym oprócz kutnowskiego i łęczyckiego, powiaty: łowicki i zgierski. Trzy z nich pochodzš z  Łowicza, pozostałe dwa z powiatu łęczyckiego i jeden z powiatu zgierskiego. Na liœcie zwycięzców znalazły się m.in. takie zadania, jak „Kultura łšczy pokolenia – łódzkie bez barier" zgłoszony przez Szkołę Podstawowš w Topoli Królewskiej oraz „Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora" – projekt Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W subregionie zachodnim odbędzie się „Mundialito Mistrzostwa Œwiata dzieci w piłce nożnej". – Nasz turniej dedykujemy młodym piłkarzom z rocznika 2006 i 2009. Liczymy, że weŸmie w nim udział 1500 dzieciaków. Finały odbędš się w Aleksandrowie Łódzkim i Konstantynowie Łódzkim – mówi Marek Lorenc, pomysłodawca imprezy.

Samorzšd województwa jest zadowolony z efektów pierwszego budżetu obywatelskiego. – Cieszę się, że możemy go podsumować z tak dobrym wynikiem i widocznym zaangażowaniem mieszkańców – mówi marszałek Stępień. Zapowiada kolejnš edycję w przyszłym roku z budżetem nie niższym niż 5 mln zł. – Docelowo chcemy zwiększać tę kwotę, by móc realizować jeszcze więcej pomysłów mieszkańców – mówi marszałek Stępień.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL