Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Większa strefa, większe możliwości

Siedziba ŁSSE mieœci się – jak na to miasto przystało – w zrewitalizowanych budynkach
materiały prasowe
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększyła się o 45 hektarów w Opocznie. Włšczono też do niej nowe działki w Piotrkowie Trybunalskim w Sieradzu. Łšcznie przybyło 260 ha.

Rozszerzenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opocznie to wspólna inicjatywa lokalnego samorzšdu i ŁSSE. – Obecnie jest to najlepszy duży i zwarty teren należšcy do samorzšdu, jaki mamy w strefie – podkreœla Marek Michalik, prezes ŁSSE SA. 19 grudnia podpisano list intencyjny z deklaracjš współpracy przy zagospodarowaniu podstrefy. – Burmistrz Opoczna Rafał Kšdziela podjšł odważnš decyzję, kupujšc działkę.

Teren jest œwietnie skomunikowany (wzdłuż jego wschodniej granicy biegnie asfaltowa droga gminna, która umożliwia wjazd na obwodnicę Opoczna w cišgu drogi krajowej nr 12 Piotrków Trybunalski–Radom, a także na drogę wojewódzkš nr 713 w stronę ekspresowej S8) i uzbrojony. Starania o włšczenie działki w Opocznie do ŁSSE trwały pół roku.

– Notujemy duże zainteresowanie tym terenem, ale za wczeœnie, żeby mówić o szczegółach. Podobnie jest w przypadku terenów należšcych do ŁSSE w innych podstrefach. Działka jest własnoœciš gminy Opoczno i zostanie sprzedana, kiedy znajdzie się inwestor – wyjaœnia prezes Michalik.

Nawet dla startupów

W listopadzie ŁSSE powiększyła się także o nowe tereny w podstrefach w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu. Powstała też nowa podstrefa – Rozprza. – W 2017 r. przybyło w sumie 338,4 ha, bo w czerwcu strefa objęła jeszcze ponad 78 ha w Ksawerowie. – Obecnie liczy 1754,6 ha – mówi Jakub Wojtczak, rzecznik ŁSSE.

Strefa kusi nie tylko atrakcyjnymi działkami objętymi preferencjami podatkowymi, ale także powierzchniami biurowymi przeznaczonymi dla firm z otoczenia biznesu. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje pomoc publicznš sięgajšcš 55 proc. wartoœci inwestycji. – Jest ona przyznawana w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych – mówi przedstawiciel strefy.

Ale ŁSSE stara się także wspierać także dopiero raczkujšce biznesy. Realizuje program Startup Spark, który jest akceleratorem startupów oraz ekosystemem umożliwiajšcym łšczenie młodych innowacyjnych firm z dużymi przedsiębiorstwami. Jego partnerami sš P&G, Wielton, PGE, Pietrucha, Ericsson, Albea i Radio ŁódŸ. Startup Spark otrzymał wsparcie ponad 5,5 mln zł w ramach działania ScaleUp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci. Uczestniczy w nim już 27 młodych firm, z których każda może liczyć na wsparcie równowartoœci 200 tys. zł, z czego 40 tys. zł w formie usług.

W ofercie jest także projekt Strefa RozwoYou, którego celem jest wzmacnianie kompetencji i kwalifikacji pracowników MŒP oraz wzrost konkurencyjnoœci firm na rynku ogólnopolskim i œwiatowym. – Pula 24 mln zł pozwoli na zrealizowanie szkoleń, kursów, doradztwa czy studiów podyplomowych dla co najmniej 650 przedsiębiorców oraz 4 tys. pracowników MŒP z województwa – mówi Jakub Wojtczak. Dodaje, że strefa przekazuje przedsiębiorcom wsparcie finansowe w formie bonów rozwojowych. Maksymalna kwota dofinansowania dla firm to 80 proc. kosztów budżetów szkoleniowych wraz z wkładem własnym. W 2017 roku ogłoszono trzy rundy naborów, z różnego rodzaju usług rozwojowych skorzystało do tej pory ponad 800 pracowników.

Operacja technikum

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna planuje także – wspólnie z Politechnikš Łódzkš – uruchomienie od przyszłego roku szkolnego technikum automatyki i robotyki. – Współdziałajšce z nami firmy poszukujš pracowników do wykonywania zadań przy w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Taki kierunek kształcenia jest obecnie dostępny tylko na uczelniach. Dlatego zabiegamy o uznanie naszej inicjatywy za eksperyment pedagogiczny – tłumaczy rzecznik strefy. Dodaje, że ŁSSE stara się, aby w klasyfikacji zawodów znalazł się technik automatyki i robotyki. – Otworzy to możliwoœć przygotowania œredniej kadry technicznej na konkretne zapotrzebowanie pracodawców, w tym w szczególnoœci inwestorów – tłumaczy Jakub Wojtczak.

W trzecim kwartale 2018 roku gotowa będzie hala produkcyjno-magazynowa, którš buduje ŁSSE. Umożliwi ona najemcom uzyskanie pomocy publicznej na zasadach obowišzujšcych w strefie. – Formuła obiektu umożliwi elastycznš adaptację dla potrzeb różnych branż. Moduły będš dostępne od 1273 mkw. powierzchni produkcyjno-magazynowej i 247 mkw. powierzchni biurowo-socjalnej – tłumaczy Jakub Wojtczak. Firmy ma skusić położenie nowego obiektu – od autostrady A2 dzielić go będzie 14 km, a od A1 – 10 km.

Zainwestowane miliardy

Łódzka strefa jest jednš z 14 działajšcych w Polsce. Składa się z 45 podstref, obejmujšcych 1755 hektarów w województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Do tej pory ŁSSE wydała już ponad 320 zezwoleń na działalnoœć, a jej inwestorzy zobowišzali się do stworzenia ponad 37 tysięcy miejsc pracy. Obecnie w strefie działa ponad 200 firm, a wartoœć ich inwestycji szacowana jest na 16 mld złotych. Dominujš spółki z branż: ceramiki budowlanej, AGD, farmaceutyki, opakowań, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej i zewnętrznego wsparcia biznesu. Najwięksi inwestorzy to Infosys, Fujitsu, Procter & Gamble, Amcor, Gillette, Bosch-Siemens czy Whirlpool.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL