Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Przez tunel będzie szybciej

ŁódŸ Fabryczna dzięki tunelowi stanie się jednym z najważniejszych dworców w Polsce
materiały prasowe, Marian Zubrzycki
Budowa tunelu pod Łodziš usprawni ruch kolejowy w całej aglomeracji.

Tuż przed sylwestrem Polskie Linie Kolejowe podpisały wartš 1,3 mld złotych umowę na budowę tunelu œrednicowego w Łodzi. Inwestycja jest kolejnym etapem prac majšcych na celu zwiększenie przepustowoœci Łódzkiego Węzła Kolejowego. Wybudowanie tunelu umożliwi w Łodzi nie tylko ruch dalekobieżny na kierunkach północ – południe i wschód – zachód, ale także poprawi atrakcyjnoœć kolei jako œrodka transportu w ramach łódzkiej aglomeracji.

To będzie druga wielka inwestycja kolejowa na terenie Łodzi. Przedłuży linię prowadzšcš z Łodzi Fabrycznej w kierunku zachodnim. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia była budowa tunelu na odcinku ŁódŸ-Widzew – ŁódŸ Fabryczna wraz z nowym dworcem na stacji ŁódŸ Fabryczna. Pod miastem tunel rozdzieli się na dwa kierunki: na północ doprowadzi do stacji ŁódŸ-Żabieniec, a na południe – do Łodzi Kaliskiej. Zapewni także lepsze połšczenie centrum ze Zgierzem i dalej w kierunku Kutna.

Prace zajmš 48 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawcy udzielš na nie gwarancji na okres 72 miesięcy od zakończenia odbiorów technicznych. Inwestycje zrealizuje konsorcjum firm Energopol Szczecin (jest liderem) i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Obie wygrały przetarg ogłoszony w ub. roku. W paŸdzierniku kolej podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na unijne dofinansowanie budowy.

Tunel otworzy na większy ruch oddany do użytku przed rokiem dworzec ŁódŸ Fabryczna. Na razie nie wykorzystuje on swojego potencjału, ale w połšczeniu z tunelem stanie się z dworca końcowego stacjš przelotowš. Dzięki temu skróci się czas przejazdu, a przez œcisłe centrum będš mogły jechać zarówno pocišgi regionalne, jak i  dalekobieżne. Zwiększy to konkurencyjnoœć kolei wobec samochodów.

– Po wybudowaniu tunelu czas przejazdu pocišgiem przez centrum miasta na osiedla będzie nieosišgalny dla innych œrodków transportu. W efekcie znacznie ułatwimy mieszkańcom podróże w mieœcie i kraju – zapowiada Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Pasażerowie będš mogli korzystać z dwóch nowych przystanków. Powstanš u zbiegu ulic Zielonej, Zachodniej i Koœciuszki oraz u zbiegu ulic Ogrodowej, Karskiego i Drewnowskiej (przystanek Ogrodowa). Wyboru miejsca dokonano z uwzględnieniem opinii mieszkańców. – Nowe przystanki zapewniš dogodny dojazd do centrum miasta, co przełoży się na podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej Łodzi – zakłada PLK.

Budowa tunelu œrednicowego to jedna z inwestycji w obrębie Łódzkiego Węzła Kolejowego. Kolejnš będzie rozpoczynajšca się w 2018 roku modernizacja linii ŁódŸ – Zduńska Wola. Inwestycja na 42-kilometrowej trasie ma poprawić jakoœć połšczeń regionalnych. zaplanowano przebudowę 5 wiaduktów i 12 mostów kolejowych, modernizację kilkudziesięciu przejazdów i wyposażenie ich w nowe urzšdzenia sterowania ruchem. Na 7 stacjach i przystankach będš przebudowywane perony, na 2 powstanš przejœcia podziemne. Po zakończeniu robót prędkoœć pocišgów pasażerskich zwiększy się do 120 kilometrów na godzinę. Skróci to czas podróży modernizowanym odcinkiem o blisko kwadrans. – Ma się to przyczynić do odcišżenia ruchu samochodowego w Łodzi i w obrębie aglomeracji. Przyspieszy również budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych – informuje Merchel.

W województwie łódzkim uruchamiane będš w 2018 roku także kolejne strategiczne dla regionu inwestycje drogowe. To budowa zachodniej obwodnicy Łodzi w cišgu drogi ekspresowej S14, a także budowa brakujšcego fragmentu autostrady A1 od Tuszyna w kierunku Częstochowy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL