Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Kamera monitoringu miejskiego podyktuje mandat

Miejski monitoring podnosi bezpieczeństwo
AdobeStock
5 tysięcy interwencji odnotowały w tym roku łódzka policja i straż miejska dzięki kamerom monitoringu. A może być ich jeszcze więcej, bo właœnie przybyły kolejne 84 kamery w 15 lokalizacjach.

Od grudnia funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Łodzi mogš œledzić obraz z kamer, rozmieszczonych na wszystkich skrzyżowaniach trasy Pabianickiej – od pl. Niepodległoœci do Centrum Handlowego Port ŁódŸ, a także z przejœć podziemnych wzdłuż ulicy Pabianickiej. Jak tłumaczył naczelnik wydziału monitoringu łódzkiej Straży Miejskiej Waldemar Walisiak, nadzorem objęto tę częœć miasta na proœby mieszkańców, którzy nie czuli się tu do końca bezpieczni. Nie bez znaczenia był też fakt, że ulica stanowi jednš z ważniejszych łódzkich tras wylotowych.

Funkcjonariusze liczš na to, że nie tylko poczucie, ale i poziom bezpieczeństwa, poprawi już sam widok kamer, szczególnie w przejœciach podziemnych, gdzie zamontowano je po raz pierwszy. W miejscach już objętych monitoringiem zauważajš bowiem jest „efekt prewencyjny" – rzadziej dochodzi w nich do wykroczeń.

Dziœ bezpieczeństwa łodzian strzeże 446 kamer w 169 punktach miasta, co, jak zauważył naczelnik Waldemar Walisiak, znacznie zwiększa efektywnoœć działania służb mundurowych. Dzięki spostrzegawczoœci i profesjonalizmowi operatorów centrów monitoringu, nie tylko w straży i policji, ale Centrum Zarzšdzania Kryzysowego oraz innych jednostek, większoœć zdarzeń wykrywana jest jeszcze przed ich telefonicznym zgłoszeniem przez mieszkańców. To pozwala na szybkš reakcję i np. wysłanie na miejsce patrolu pieszego czy radiowozu.

W 2017 r. dzięki zapisom z monitoringu straż i policja odnotowały blisko 5 tysięcy interwencji, głównie dotyczšcych zakłócania ładu i porzšdku publicznego. Mundurowi najczęœciej interweniowali w przypadku wykrytych przez kamery bójek, kradzieży dokumentów i telefonów œpišcych ludzi, spożywania alkoholu, nielegalnego handlu czy niszczenia zieleni. Zdarzały się jednak także wykroczenia drogowe.

Jak pisaliœmy w „Rzeczpospolitej", policja coraz częœciej korzysta z monitoringu w przypadku zdarzeń drogowych. Spoœród zdarzeń zarejestrowanych przez miejski monitoring zaledwie 5 proc. to kradzieże, rozboje czy bójki. Ponad 30 proc. stanowiš wykroczenia drogowe, w tym złe parkowanie.

Łódzkie kamery pomagały jednak także w przypadkach wydawałoby się bardziej pospolitych, takich jak zwisajšce sople lodu, które mogš być œmiertelnie niebezpieczne. Pomogły też interweniować w sprawach dotyczšcych bezdomnych.

Kamery mogš też rejestrować auta w rażšcy sposób naruszajšce ograniczenie prędkoœci. Jak wynika z raportu z badania przeprowadzonego na kierowcach w kampanii „Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie", zorganizowanej przez firmę FBSerwis, aż 79,8 proc. ankietowanych kierowców przyznaje, że przekracza dopuszczalnš prędkoœć. 13,1 proc. badanych zdarza się przekraczać prędkoœć o 30–40 km/h, a jazdę zgodnie ze znakami prędkoœci zadeklarowało jedynie 5 proc. respondentów. Œwiadoma tego policja uruchamia kolejne pilotaże i wysyła funkcjonariuszy do centrów monitoringu, by pilnowali porzšdku i wystawiali mandaty za łamanie przepisów. Ułatwia im to fakt, że obraz rejestrowany jest w formacie full HD, co pozwala odczytać numery tablic rejestracyjnych pojazdów z odległoœci ok. 200 metrów. Kamery termowizyjne pozwalajš, z kolei , obserwować otoczenie przy znacznie ograniczonej widocznoœci, a nawet w ciemnoœciach.

W rozbudowywany od 2014 r. łódzki system monitoringu miejskiego zainwestowano ponad 10 mln zł, w tym 2 mln 150 tys. w ramach czwartego etapu. Poczštkowo obejmujšcy œcisłe centrum miasta, dziœ rozlewa się także na miejsca reakreacji, takie jak parki, i poszczególne dzielnice. Jak zaznaczajš miejscy urzędnicy, żeby podnieœć poziom i poczucie bezpieczeństwa łodzian, system miejskich kamer ma być w dalszym cišgu rozbudowywany. Cieszš się z tego sami mieszkańcy, dla których sama obecnoœć kamer œwiadczy o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL