Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Łódzkie

Budowa A1 będzie ciężka dla kierowców

Istniejšcy fragment autostrady A1 pod Piotrkowem Trybunalskim także zostanie przebudowany
Fotorzepa, Marta Bogacz
Na A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochowš będš po trzy pasy ruchu. Prace budowlane majš być prowadzone bez zamykania trasy.

Po latach oczekiwań wreszcie przybliżyło się rozpoczęcie budowy brakujšcego odcinka autostrady A1. W grudniu 2017 r. w siedzibie łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otwarte zostały oferty na projekt i budowę trasy od węzła Tuszyn do granicy z województwem œlšskim. Zainteresowanych inwestycjš jest siedem firm z Polski i zagranicy. 10 z 13 złożonych ofert (w tym jednej oferty na wszystkie cztery częœci) mieœci się w kwocie 2,49 mld zł, jakš GDDKiA zamierza przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia. Pozostałe sš wyższe. – Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcami to przełom zimy i wiosny 2018 roku – informuje Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału GDDKiA.

64-kilometrowa trasa przebiegajšca przez teren województwa łódzkiego została podzielona na cztery fragmenty. Pierwszym jest odcinek A od węzła Tuszyn (bez węzła) do węzła Bełchatów (z węzłem) o długoœci prawie 16 km. Kolejne odcinki to: odcinek B od węzła Bełchatów do węzła Kamieńsk (z węzłem) o długoœci 24 km; odcinek C od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko (z węzłem) o długoœci prawie 17 km oraz odcinek D od węzła Radomsko do granicy województw łódzkiego i œlšskiego o długoœci 7 km. Kolejny odcinek – już na terenie województwa œlšskiego – prowadzšcy do węzła Rzšsawa będzie miał długoœć 17 km.

Potężne utrudnienia

Trasa pobiegnie po œladzie obecnej trasy numer 1, co oznacza, że budowa spowoduje gigantyczne utrudnienia dla kierowców. Obecny odcinek pomiędzy Częstochowš a Piotrkowem Trybunalskim należy do najbardziej obcišżonych ruchem w Polsce.

– Według naszych wewnętrznych obliczeń, ruch na autostradzie A1 na wysokoœci Piotrkowa Trybunalskiego przekracza 46,5 tys. pojazdów na dobę – mówi Zalewski. GDDKiA wczeœniej zapowiadała, że jednym z warunków przetargu ma być takie prowadzenie inwestycji, by ucišżliwoœci maksymalnie ograniczyć. Na razie jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglšdał ruch podczas budowy. Szczegółowš, tymczasowš organizację ruchu na czas prac będzie musiał przygotować przyszły wykonawca i przedstawić inwestorowi (czyli GDDKiA) do akceptacji. – Dziœ wiadomo jedynie tyle, że budowa będzie prowadzona pod ruchem – stwierdza Zalewski.

O jeden pas więcej

Poszczególne odcinki przyszłej drogi będš się znacznie różniły. Odcinek A, czyli istniejšca tzw. stara autostrada od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Południe samochody będš jechać czterema pasami w każdym kierunku, czyli tak jak obecnie. Najważniejsza zmiana będzie dotyczyła odcinków: B, C i D, czyli obecnej drogi krajowej nr 1. W miejsce dwóch pasów ruchu w każdym kierunku pojawiš się po trzy dla każdej jezdni. Pasy będš mieć 3,75 metra szerokoœci, do tego dojdzie pas awaryjny szeroki na 3 metry i 5-metrowy pas rozdziału pomiędzy jezdniami. Zniknš wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, a w miejscach połšczenia autostrady z najważniejszymi szlakami regionu pojawiš się węzły bezkolizyjne: w Kamieńsku na skrzyżowaniu A1 i drogi wojewódzkiej nr 484 i w Radomsku na skrzyżowaniu A1 z drogš krajowš nr 42. Także budowany fragment autostrady A1 na terenie województwa œlšskiego do Rzšsawy będzie miał po trzy pasy w każdš stronę.

Przy okazji rozbudowany zostanie węzeł Piotrków Trybunalski Zachód, gdzie autostrada A1 łšczy się z drogš S8. Pojawiš się na nim dodatkowe zjazdy, których dotychczas brakowało. Samochody jadšce z Warszawy będš mogły kierować się nie tylko na południe, ale też w kierunku Gdańska. Z kolei od Gdańska będzie można skręcić do Warszawy na S8, gdy obecnie da się jechać tylko na południe, zawracajšc dopiero na węŸle Bełchatów.

Nowy fragment A1 będzie miał nawierzchnię betonowš, co ma zwiększyć jej trwałoœć. Ocenia się, że bez poważniejszych zabiegów remontowych powinna wytrwać bez problemów przez najbliższe 30–40 lat. GDDKiA zakłada, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostanš ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od zawarcia umowy. Budowa 64 kilometrów trasy podzielonych na cztery odcinki jest ostatnim brakujšcym fragmentem autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego. Po jej zakończeniu całkowita długoœć A1 w Łódzkiem wyniesie 167 km. Obecnie liczy 121 km ze starym odcinkiem pomiędzy Tuszynem a Piotrkowem.

Obwodnica potaniała

Zanim zacznš się prace budowlane na A1, ruszy budowa drogi ekspresowej S14 po zachodniej stronie Łodzi. W listopadzie ub. roku otwarto oferty przetargowe. Po pierwszym przetargu, który unieważniono ze względu na przekroczenie budżetu o przeszło ćwierć miliarda zł, tym razem potencjalni wykonawcy zaoferowali ceny poniżej maksymalnego poziomu kosztów wyznaczonego przez GDDKiA, czyli 1,3 mld zł. Ale głównie dlatego, że trasę okrojono o dwa z siedmiu planowanych węzłów drogowych.

Te wycięte z planów inwestycji – Lućmierz i Teofilów sš jednak zaprojektowane. Mogš być zbudowane, jeœli pienišdze wyłożš samorzšdy lub urzšd marszałkowski. Dodatkowe fundusze umożliwiłyby także podłšczenie węzła Aleksandrów Łódzki do alei Włókniarzy.

Budowa S14 ma kluczowe znaczenie dla łódzkiej aglomeracji. Rozładuje korki, przyczyniajšc się do zmniejszenia hałasu i redukcji emisji spalin. To zaœ poprawi warunki życia mieszkańców nie tylko Łodzi ale również Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL