Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wielkopolska

Jarocin przydziela pierwsze lokale z puli Mieszkanie+

Pierwszy etap osiedla przy ulicy Siedlemińskiej w Jarocinie zostanie ukończony w kwietniu 2018 r.
materiały prasowe
Najemcy wkrótce otrzymajš przydział na 258 lokali. Osiedla będš oddawane sukcesywnie w przyszłym roku, poczšwszy od wiosny.

Gmina Jarocin jako pierwsza w Polsce wystartowała z inwestycjami w ramach rzšdowego projektu Mieszkanie+. 9 grudnia odbędzie się wręczenie decyzji najemcom 258 lokali, które powstajš w samym Jarocinie oraz w pobliskim Siedleminie.

– Program budowy mieszkań czynszowych w Jarocinie jest strategicznym działaniem na rzecz rozwoju miasta i gminy. Nowe lokale dadzš możliwoœci rozwoju w gminie w wielu obszarach – podkreœla Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina.

Duże zainteresowanie

Na terenie gminy Jarocin powstaje obecnie 366 mieszkań czynszowych w ramach programu Mieszkanie+. Za inwestycję odpowiada Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Łšczne nakłady na budowę to 50 mln zł, finansowanie pochodzi z kredytu od BGK wziętego po równo przez JTBS i gminę.

Prace prowadzone sš w trzech lokalizacjach. W Jarocinie to osiedla przy ul. Siedlemińskiej z łšcznie 228 lokalami oraz przy ul. Leszczyce z 42 mieszkaniami. W Siedleminie budowanych jest 96 mieszkań.

Jako pierwszy, w marcu przyszłego roku, zostanie ukończony projekt w Siedleminie. Pod koniec kwietnia gotowy ma być I etap osiedla przy ul. Siedlemińskiej, obejmujšcy 120 lokali. Pod koniec czerwca oddana będzie inwestycja przy ul. Leszczyce. To mieszkania z tych projektów zostanš przydzielone najemcom.

W drugiej połowie paŸdziernika ruszyły prace ziemne w ramach budowy II etapu mieszkań przy ul. Siedlemińskiej, oddanie inwestycji jest planowane na paŸdziernik 2018 r. Generalnym wykonawcš został poznański deweloper Family House, a inwestycja pochłonie 12,5 mln zł.

Popyt na mieszkania znaczšco przewyższa podaż, częœć wniosków zostanie rozpatrzona w kolejnej turze. Duże zainteresowanie ofertš jest zrozumiałe.

Osiedla to nie blokowiska, ale kameralne trzykondygnacyjne segmenty liczšce po szeœć lokali. Dostępne będš kawalerki oraz mieszkania dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 35,6 do 55,1 mkw., a stawki czynszów majš wynosić 12 zł za mkw. w Jarocinie i 11 zł za mkw. w Siedleminie. Oznacza to, że miesięczny koszt najmu największego lokalu w mieœcie będzie sięgać 661 zł – do tego dojdš rachunki za media. Koszt najmu kawalerki na poddaszu w Siedleminie to 392 zł plus media. Do tego podkreœlany jest przy tym dobry standard wykończenia w formule pod klucz.

Inwestycje w całym kraju

Budowa osiedli w formie szeregowców to nie przypadek, JTBS przeprowadziło analizy porównania kosztów postawienia bloków i zabudowy niskiej z minimalnš iloœciš częœci wspólnych. Ten drugi rodzaj pozwolił na osišgnięcie niskich kosztów budowy, eksploatacji oraz poziomu czynszu.

Jak podkreœla szef JTBS Jerzy Wolski, w przygotowaniu sš kolejne projekty na 174 lokale w miejscowoœciach Łuszczanów i Potarzyca, położonych nieco dalej od Jarocina niż Siedlemin. Przedsięwzięcia ruszš, jak tylko zostanš na nie przydzielone rzšdowe fundusze.

Inwestycji w ramach programu Mieszkanie+ przybywa w całej Polsce – zarówno w mniejszych miejscowoœciach, jak i aglomeracjach, nie wyłšczajšc Warszawy.

W przygotowaniu jest około 10 tys. lokali. Dla porównania analitycy spodziewajš się, że w całym 2017 r. deweloperzy komercyjni sprzedadzš ponad 70 tys. mieszkań.

– W Polsce potrzeba działań, które w cišgu najbliższych kilkunastu lat zwiększš podaż mieszkań o około 60–70 tys. rocznie ponad to, co oferuje dziœ rynek.

Tylko przez szerokš współpracę instytucji finansowych, deweloperów i samorzšdów możemy efektywnie wypełnić tę lukę – mówił niedawno Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL