Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wielkopolska

Cudeńka z czystego lodu

Figury boksujšcych się kangurów – ubiegłoroczni zwycięzcy.
materiały
Międzynarodowy festiwal rzeŸb wykonanych z lodu startuje 9–10 grudnia już po raz 12.

W Europie Zachodniej to jedyny taki festiwal. Rywalizuje w nim czołówka rzeŸbiarzy w lodzie – mistrzowie œwiata i laureaci wczeœniejszych edycji festiwalu w stolicy Wielkopolski. Organizatorem wydarzenia jest firma Stihl i miasto.

W ubiegłym roku zwycięzcami Międzynarodowego Festiwalu RzeŸby Lodowej Stihl POZnan Ice Festival został duet Polaków: Marek Szewczyk i Piotr Boroń, którzy wyrzeŸbili w kilkusetkilogramowej bryle lodu figury dwóch boksujšcych się kangurów. Drugie miejsce zajšł wówczas kanadyjsko-filipiński zespół w składzie Antonio Baisas i Ross Baisas za rzeŸbę kobiety odpoczywajšcej w lodowym hamaku. Bršz zdobyli Litwini Dalius Dregva i Vidas Simanavcius za rzeŸbę diabła z lodu ziejšcego ogniem.

Lodowi artyœci bywajš rzeŸbiarzami z wykształcenia, a czasem po prostu pasjonatami, którzy hobby przemienili w sposób na życie.

Marek Szewczyk jest więc absolwentem ASP w Gdańsku, autorem open-air projektu „H20", który był częœciš sympozjum rzeŸbiarzy w Orońsku, wykładowcš Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Piotr Boroń także skończył ASP w Gdańsku, jest metaloplastykiem, twórcš dużych form przestrzennych (wykorzystuje w nich również beton, ceramikę, żywice), jak i projektantem medali i statuetek okolicznoœciowych. Pracuje w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni-Orłowo. Z kolei bracia pochodzšcy z Filipin, a mieszkajšcy w Kanadzie – Antonio i Ross Baisas – pracujš jako dekoratorzy, specjalizujšcy się nie tylko w rzeŸbach lodowych, ale również ozdobach z owoców i warzyw oraz innych produktów kuchennych. Drugie miejsce w konkursie rzeŸby lodowej Winterlude w Ottawie w 2013 r. przyniosło im międzynarodowš sławę.

Piłš i żelazkiem

W tegorocznym konkursie rzeŸb lodowych na Starym Rynku w Poznaniu współzawodniczyć będzie z sobš 8 ekip, czyli 16 artystów z różnych krajów, m.in. USA, Filipin, Malezji, Hiszpanii, Bułgarii. Festiwal rzeŸby lodowej to wielka atrakcja jarmarku bożonarodzeniowego, zwanego Betlejem Poznańskie, organizowanego przez miasto.

Będzie się działo! Pierwszy dzień wypełni konkursowa konkurencja Speed Ice Carving, podczas której uczestnicy wykonujš rzeŸby na wyznaczony przez jury temat, według przedstawionego im rysunku. Zwykle jest to jakaœ postać lub symbol œwišteczny: Mikołaj, choinka, renifer, bałwanek. Na wykonanie zadania majš 30 minut. Artyœci nie tworzš rzeŸb w pojedynkę, lecz z losowo wybranym partnerem. Zawody rozgrywane sš w kolejnych rundach aż do finału.

Drugiego dnia startujšcy tworzš autorskie rzeŸby, na wykonanie których majš aż osiem godzin. Widzowie mogš więc obserwować ich przy pracy, a potem ocenić efekty i werdykt jury. Rywalizacja toczyć się będzie w dwuosobowych zespołach.

Polskę reprezentuje w tym roku trzech zawodników: Marek Szewczyk, Piotr Boroń oraz pochodzšcy z Poznania Michał Mizuła, laureat wielu nagród. W festiwalu w Poznaniu bierze udział już po raz dziewišty. Przed trzema laty zajšł I miejsce w konkursie Speed Ice Carving oraz drugie w konkursie głównym. Kilkakrotnie brał udział w Mistrzostwach Œwiata w Artystycznym RzeŸbieniu w Lodzie na Alasce, a w 2010 r. razem z zespołem kolegów z Ice Team stanšł na podium (zajęli tam wtedy II miejsce za rzeŸbę „Matka Natura"). Z tym samym zespołem ustanowił również rekord Guinnessa na najwyższš rzeŸbę lodowš w Dubaju w 2006 r. W przyszłym roku planuje kolejny wyjazd na międzynarodowy festiwal rzeŸby lodowej w Kanadzie, gdzie w 2010 zdobył I miejsce.

Michał Mizuła najczęœciej rzeŸbi w duecie z francuskim profesjonalnym rzeŸbiarzem Samuelem Giraultem. Poznali się, gdy wspólnie pracowali w firmie w Paryżu, zajmujšcej się wykonywaniem rzeŸb na zamówienia na różne uroczystoœci. W Polsce Mizuła wykonuje podobnš pracę z Ice Team Roberta Burkata, zarazem organizatora międzynarodowych wyjazdów polskiej grupy na œwiatowe konkursy i festiwale rzeŸby w lodzie.

Czy rzeŸbienie w lodzie jest trudne? – pytamy go. – Trudne i nietrudne – odpowiada. – Aby stworzyć coœ ciekawego w konkurencji autorskiej, trzeba się przyłożyć, mieć pomysł, popracować nad detalem. Wiadomo, praktyka czyni mistrza. Ale i w mniejszych pracach, wykonywanych szybko – zastrzega – też można uzyskać ciekawe efekty, wykorzystujšc przeŸroczystoœć lodu i grę œwiatła. Materiał jest twardy, ale o wiele bardziej podatny, np. na cięcie niż drewno. Utrudnieniem dla nas bywajš warunki pogodowe, bo rzeŸby tworzy się na dworze, często w bardzo niskich temperaturach.

– Podstawowymi narzędziami sš piły, najczęœciej elektryczne – wyjaœnia, a w niższej temperaturze sprężynowe, frezarski ze specjalnym frezem do lodu, szlifierki, dłuta, mniejsze piły i tarki. A także żelazka, które wykorzystuje się do połšczenia w całoœć większych brył lodu, aby spojenia były niewidoczne.

Lodowe podróże

Do najsłynniejszych festiwali na œwiecie należš mistrzostwa œwiata na Alasce (USA) oraz międzynarodowe festiwale lodowych rzeŸb – w Chinach i w Kanadzie.

BP World Ice Art Championships na Alasce odbywa się w Fairbanks od lutego do marca. Poczštki tego konkursu sięgajš 1990 roku. Najpierw trwał tydzień z udziałem oœmiu współzawodniczšcych zespołów, a dziœ ponad miesišc z kilkudziesięcioma rywalizujšcymi zespołami. Startujšcy w nim rzeŸbiš w kilku konkurencjach – w pojedynczych i wielu blokach lodu.

RzeŸby powstajš w ekstremalnych warunkach, bo temperatura potrafi spaœć poniżej 40 stopni Celsjusza, ale jednoczeœnie konkurs stanowi częœć obchodów nadejœcia wiosny. Niska temperatura pozwala na utrzymanie tu stałego parku rzeŸb lodowych.

Wielkš popularnoœciš cieszy się także międzynarodowy festiwal rzeŸby w lodzie i œniegu w Harbin na północy Chin w prowincji Heilongjiang, zaliczanej do najzimniejszych terenów w tym kraju z ostrymi powiewami wiatru z Syberii. Po raz pierwszy lodowe show zorganizowane zostało tu w 1963 roku. Podczas Rewolucji Kulturalnej nastšpiła długa przerwa, po której imprezę wznowiono w połowie lat 80. W 2001 roku przekształciła się w jeden z największych festiwali lodowej rzeŸby.

Rozpoczyna się zawsze na poczštku roku i trwa nawet i dwa miesišce, jeœli pogoda sprzyja. W styczniu 2017 r. odbyła się 33. edycja Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival. Jego temat brzmiał: „Ice Snow Joy Ode, Meet in Harbin".

Do Harbin œcišgajš tłumy. Otwarcie festiwalu jest niezwykle widowiskowe, towarzyszš mu pokazy fajerwerków, spektakle, koncerty. Lodowe rzeŸby powstajš w kilku parkach. Często sš to niezwykłe architektoniczne dzieła lodowe repliki znanych budowli: Luwru, Wielkiego Chińskiego Muru, piramid i pagód (w pomniejszonej skali, ale i tak gigantyczne), jak i fantastyczne pałace i zamki. Najwspanialej wyglšdajš o zmierzchu, podœwietlone we wszystkich kolorach.

W 2007 r. do Księgi rekordów Guinnessa wpisano powstałš tu największš œnieżnš rzeŸbę, zatytułowanš „Romantyczne uczucia" o wysokoœci 35 m i 200 m długoœci, stworzonš przez 600 rzeŸbiarzy z 40 różnych krajów. A przed rokiem podjęto próbę zbudowania największego œnieżnego zamku o wysokoœci sięgajšcej 51 m, nazwanego „Koronš lodu i œniegu".

W Kanadzie można podróżować z festiwalu na festiwal od stycznia do marca, zaczynajšc od Quebecu podczas karnawału, przez największy festiwal Winterlude w Ottawie (w lutym 2018 r. odbędzie się jego jubileuszowa 40. edycja), a kończšc na Montrealu.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: m.kuc@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL